Taloustieteilijä & K-sana

Lukuaika: 2 minuuttia

Taloustieteilijä & K-sana

Taloustieteilijä Molly Scott-Cato yrittää selvittää, mistä löytysi pakoauto, kun markkinatalous tulee hulluksi.

Englantilainen taloustieteilijä Molly Scott-Cato on poikkeus alallaan: selkeästi markkinakriittinen akateemikko, joka puhuu markkintalouden rakenteissa piilevistä perustavista ongelmista. Scott-Cato, tehtyään pitkään työtä talouden ympäristökysymysten ja työntekijöiden omistamien osuuskuntien pohjalta rakentuvan lähitalouden äärellä, on saanut viime vuosina nostetta työlleen.

”Vielä 2000-luvun alussa ’kapitalismi’-sanan mainitseminen oli taloustieteilijöiden keskuudessa melkeinpä tabu, niin syvälle oli juurtunut usko yhteen ainoaan taloustieteelliseen ratkaisuun – yksityisomistukseen nojaavaan markkinatalouteen”, Scott-Cato kertoo.

Viime vuosina tilanne on kuitenkin muuttunut, ainakin Englannissa. Suomesta Scott-Cato ei osaa sanoa varmasti, mutta sanoo vierailunsa aikana huomanneen, että usko yritysten luomaan hyvinvointiin ja markkinatalouden kaikkivoipuuteen vaikuttaisi täällä olevan vielä toistaiseksi vahvemmissa kantimissa kuin Englannissa.

Scott-Cato on matkalla osallistumaan Mikkelissä järjestettävään, osuuskuntien tulevaisuutta ja mahdollisuuksia käsittelevään konferenssiin. Helsingissä hän on käymässä jo vuosia ruohonjuuritason vaihtoehtoja taloudelle esiinnostaneen Pikseliähky-festivaalin vieraana, ja haastattelun iltana on vielä edessä keskustelutilaisuus Demos Helsingin tiloissa.

Scott-Caton kuvailemat ratkaisemattomat ristiriidat yksityisen voitontavoittelun ja ympäristön hyvinvoinnin sekä yhteiskunnan demokraattisuuden välillä tulevat esiin myös tilaisuuden edetessä.

Suomessa usko markkinavoimien hyväntahtoiseen suojaan on hakemassa uutta muotoa – toivo on kääntymässä vihreiden yritysten pelastavaan mahtiin. Vaikka Scott-Cato onkin puhumassa vihreän markkinatalouden ratkaisujen puolesta, hän haluaa alleviivata yhden asian:

”Markkinataloudesta on etsittävä poistumisstrategioita nyt, kun kriisit ovat vielä sillä tasolla, että keskustelua voidaan ylipäätään käydä.”

Scott-Caton päättäväinen markkinakriitikki on tuoretta kuultavaa aikana, jolloin ”vastuullisen markkinatalouden” ihannointi tuntuu yhdistävän toimijoita kaikista leireistä. Hän ajaa vahvasti lähitalouden ja osuuskuntien asiaa ja korostaa, että tarvitsemme aitoja kansalaisliikkeitä helposti korruptoituvien lobbausryhmien sijaan, jos aiomme todella saavuttaa kestäviä voittoja ja muuttaa yhteiskuntaa.

Oman yhteisön ympärille rakentuva työnteko ei kuulosta huonolta tavalta koota ihmisiä yhteen ja keskustella tavoista organisoitua vallankumouksellisten vaatimusten taakse.

”Miten se sanonta kuuluukaan… Vapauden hinta on ikuinen valppaus. Demokratiamme elää vain niin kauan kuin uskomme yhteisöihimme, avoimuuteen ja jatkuvaan keskusteluun, ja olemme valmiit tekemään töitä noiden asioiden eteen.”

”Jos siirrämme vastuumme ja päätöksemme muille tahoille, kuten puolueille, säädöksille, lautakunnille tai – mikä pahinta – markkinainstituutioille, saamme pian huomata, miten monet raskaalla työllä saavutetut voitot tasa-arvoisemman, oikeudenmukaisemman ja rauhallisemman maailman puolesta katoavat yksi kerrallaan.”

Coop Camp, Suomen ensimmäinen osuustoimintaleiri Tampereella 9.–11.9. Vieraana itävaltalainen Global Villages asiantuntija Franz Nahrada.

Lue myös Osuuskunta 82:a käsittelevä juttu.

Antti Jauhiainen

  • 5.9.2011