Takaisin kivikaudelle

Lukuaika: 2 minuuttia

Takaisin kivikaudelle

Olduvai-teorian mukaan energiakriisi alkaa vuonna 2008 ja aiheuttaa teollisen sivilisaation romuttavan laman.

VAIKKA TULEVA energiakriisi ja öljyntuotannon huipun saavuttaminen ovat saaneet runsaasti julkisuutta, tilanteen yhteiskunnallisia vaikutuksia ei ole juurikaan pohdittu bensiinin vääjäämätöntä hinnannousua lukuun ottamatta.

Viime vuonna USA:n energiaministeriölle luovutettiin sen tilaama niin sanottu Hirschin raportti, joka varoittaa fossiilisten polttoaineiden ehtymisen johtavan ennennäkemättömiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin haasteisiin.

Raportin mukaan energiakriisin vaikutuksia voidaan kyllä lieventää. Tämä tosin vaatisi vähintään kymmenen vuoden intensiivistä ja kallista valmistautumista, öljynkäytön selvää vähentämistä sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämistä.

RAPORTISSA POHDITAAN kolmea mahdollista toimintasuunnitelmaa. Ensimmäisessä valmistautuminen aloitetaan, kun öljyhuippu on saavutettu, toisessa kymmenen vuotta ennen öljyhuippua, kolmannessa 20 vuotta.

Ensimmäinen skenaario johtaa raportin mukaan yli kaksi vuosikymmentä kestävään polttoainepulaan ja valtaviin taloudellisiin mullistuksiin.

Toisessa mallissa vaaditaan valtion aktiivisia toimia, ja siitä huolimatta polttoainepulan voidaan olettaa kestävän noin kymmenen vuotta. Kolmannessa skenaariossa polttoainepula voidaan mahdollisesti välttää, mutta se vaatii biljoonien dollarien sijoituksia. Raportti toteaa energiakriisistä, että “maailma ei ole koskaan kohdannut tällaista ongelmaa”.

KOKO PITKÄN URANSA öljyvaroja tutkinut Princetonin yliopiston geologian emeritusprofessori Kenneth Deffeyes on laskenut, että koko maailman öljyntuotannon huippu saavutettiin viime joulukuussa. Deffeyes kommentoi erästä äskettäistä 20-vuotista energiasuunnitelmaa varsin sarkastisesti: “Vuonna 2025 olemme palanneet kivikaudelle”.

Yhdysvaltalainen insinööri Richard Duncan on tutkinut energiavarojen saatavuutta ja sen suhdetta maapallon väkilukuun. Hänen mukaansa energiantuotannon suhde väkilukuun kasvoi eksponentiaalisesti vuoteen 1970 asti, jonka jälkeen se on alkanut vakiintua samalle tasolle. Hänen ennusteensa mukaan energiantuotannon ja väkiluvun suhde lähtee jyrkkään laskuun noin vuonna 2008, koska tuolloin fossiilisten polttoaineiden saatavuus alkaa vähentyä.

Tämän niin sanotun Olduvai-teorian mukaan maailman väkiluvun on silloin pakko alkaa pienentyä. Sähköverkkojen asiantuntijana Duncan myös ennustaa, että energiakriisi johtaa niin syvään lamaan, ettei kenelläkään ole enää varaa tehdä pakollisia jättisijoituksia, joita sähköverkkojen ylläpito vaatii.

Tällöin joudumme tottumaan yhä yleisemmiksi käyviin sähkökatkoksiin, ja lopulta koko sähkönjakelujärjestelmä romahtaa – se on teollisen sivilisaation loppu noin vuonna 2030. Duncan on laskenut, että vuonna 2050 maailman väkiluku lienee supistunut noin kahteen miljardiin.

PERUSONGELMA ON SE, että häiriöille hyvin herkkä talousjärjestelmämme perustuu jatkuvaan kasvuun. Kasvu puolestaan on 150 viime vuotta perustunut hyvin pitkälti fossiilisten polttoaineiden lisääntyvään hyödyntämiseen.

Olemme keksineet mitä mielikuvituksellisimpia tapoja kuluttaa rajallisiksi tietämiämme luonnonvaroja. Kun rajat alkavat tulla vastaan, meillä ei ole valmiuksia muuttaa järjestelmää, jota on opittu pitämään ainoana mahdollisena taloudellisena mallina.

Lisäksi olemme ikään kuin huomaamattamme tulleet täysin riippuvaisiksi fossiilisten polttoaineiden hyödyntämisestä. Ne ovat tarjonneet meille suunnattomasti helppokäyttöistä energiaa, joka on varastoitunut miljoonien vuosien aikana maaperään.

Nyt olisi ensisijaisen tärkeää pyrkiä vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, varautua laajoihin taloudellisiin ongelmiin ja panostaa vaihtoehtoisiin energianlähteisiin.

Emme kuitenkaan näytä olevan valmiita tinkimään elintavoistamme: autolla on näppärä liikkua paikasta toiseen, eikä Suomen talvea kestä ellei pääse välillä ansaitulle lomalle Thaimaan lämpöön.

_______________

Olduvai-teoria

Richard Duncanin äskettäin päivittämä Olduvai-teoria on nimetty Tansaniassa sijaitsevan Olduvain rotkon mukaan. Alueelta on löydetty paljon arkeologista aineistoa kivikautisesta kulttuurista, ja Duncanin mukaan nimi kuvaa ihmiskunnan paluuta eräänlaiselle kivikaudelle teollisen sivilisaation romahduksen jälkeen.

Duncanin mukaan teollisen sivilisaation lopun ennusti ensimmäisenä amerikkalainen historioitsija Henry Adams vuonna 1893. Hän katsoi ”sähköistymisen olevan osa suurempaa historian kiihtymisen prosessia, joka johtaa väistämättä yhteiskunnalliseen rappioon”.

mainos

Adamsin jälkeen teoriaa kehitti arkkitehti Frederick Lee Ackerman 1900-luvun alkupuoliskolla. Hän esitti ensimmäisenä kaavan:

e = energia/populaatio

Tätä kaavaa Duncankin käyttää Olduvai-teoriassaan.

Geofyysikko Marion King Hubbert, joka tunnetaan parhaiten öljyntuotannon huippua kuvaavasta Hubbertin huipusta, ei pitänyt mahdottomana teollisen sivilisaation kestävyyttä mutta katsoi kuitenkin paluun maatalousyhteiskuntaan olevan todennäköisempi vaihtoehto.

Hubbert oli edelläkävijä öljyvarojen riittävyyden analysoimisessa, ja monet hänen ennustuksistaan osuivat oikeaan, vaikka niitä aluksi pilkattiin.

Hirschin raportti: www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf. Olduvai-teoria: http://thesocialcontract.com/cgi-bin/showarticle.pl?articleID=1363&terms=

_______________

www.energybulletin.net

www.lifeaftertheoilcrash.net

www.dieoff.org

www.hubbertpeak.com

Jussi Sinnemaa

  • 9.9.2009