Kirjoittanut Hannele Huhtala

Sos-auto ei auta enää

Lukuaika: 2 minuuttia

Sos-auto ei auta enää

Helsingin kaupunki lopettaa kiitetyn Sos-auton toiminnan vuodenvaihteeseen.

”Kolme vuotta sitten RAY päätti, ettei se tue toimintaa, jonka pitäisi olla kaupungin tai kunnan järjestämää”, vastaava kriisityöntekijä Päivi Niskanen Mielenterveysseuran Sos-autosta kertoo. Hän on yksi kymmenestä irtisanottavasta Sos-auton henkilökunnassa. Seura on odottanut kaupungin päätöstä siitä, miten toimintaa jatkettaisiin. Järkytys oli suuri, kun kaupunki vetäytyykin ostopalveluhankkeesta ja suuntaa rahat sosiaalipalveluihin.

”Sosiaalipalvelut ovat varmasti täystyöllistettyjä lastensuojelutyöllä. Meillä asiakkaina on tavallisia ihmisiä, jotka kohtaavat yllättävän kriisin. Onnettomuuden, väkivaltaa tai läheisen itsemurhan. Sos-auton asiakkaista kaikki eivät kärsi mielenterveysongelmista, vaikka toki heitäkin on”, Niskanen toteaa.

”Akuutti kriisityö on oma lajinsa. Sos-auton työntekijöillä on keskimäärin kymmenen vuoden työkokemus ja esimerkiksi puolella tämänhetkisestä henkilöstöstä on psykoterapeutin lisäkoulutus”, Niskanen kertoo. Hän muistuttaa, että trauma- ja kriisityössä pitkä työkokemus alasta on asiakkaiden hyväksi. Tätä palvelua ja ammattitaitoa ollaan nyt ajamassa alas.

Terveyslautakunnan puheenjohtaja Jouko Malinen (sd.) sanoo, että päätöksessä kyse oli talousarviokeskustelusta. ”Terveyslautakunta teki päätöksen teknisestä muutoksesta, että palvelu siirretään sosiaalipalveluiden puolelle. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön esitys uudesta terveydenhuoltolaista. Tosin se on vasta käsittelyssä.”

Uusi terveydenhuoltolaki yhdistää nykyisen kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain palvelut.

Aloitteen Sos-auton tarjoamien palveluiden siirtämisestä sosiaalipalveluiden puolelle teki Olli Salin, joka on sosiaalipäivystyksen esimies. Sos-auton kriisipalvelu aiotaan sulauttaa osaksi sosiaalipäivystystä.

”Sos-auto toimii ilman asiakasrekistereitä, ihmisten yhteystietojakin säilytetään vain akuutin avunannon ajan. Meillä voi asioida anonyymina”, Päivi Niskanen Mielenterveysseurasta sanoo. Hän pelkää, että esimerkiksi näiltä osin palvelu huononee. Hän huomauttaa, että Sos-autoon on ollut matala kynnys ottaa yhteyttä.

Kaupunginvaltuutettu Tumppi Valokainen jätti kesäkuussa aloitteen, että Sos-auton toimintaa olisi tuettava.

”Puuttuvat rahat saataisiin kokoon, jos puolen vuoden seminaarimatkat jätettäisiin tekemättä”, Valokainen (sd.) sanoo. ”Kunnanvaltuustoissa jyräävät vanhat hörhöt, joita kriisipuhelinpalvelut eivät kosketa.”

Valokainen aikoo vielä syyskauden aikana yrittää vaikuttaa Sos-auton tilanteeseen kaupunginvaltuustossa.

Jouko Malinen terveyslautakunnasta uskoo, että päätöksestä ja siitä miten Helsingin sosiaalitoimenjohtaja Paavo Voutilainen järjestää asian käydään vielä keskustelua sosiaalilautakunnassa.

”Vielä ei tiedetä, mitä lainsäädäntö tulee edellyttämään. Mutta jos sosiaalipuoli ei lisää rahoitusta, palvelu ei varmaankaan tule toteutumaan sellaisena kuin ennen.”

Hannele Huhtala