Kirjoittanut katja lappalainen

Seinät puhuvat

Lukuaika: 4 minuuttia

Seinät puhuvat

Eurooppalainen valtausliike kertoo tarinansa seinämaalauksin.

Valokuvasin ensimmäiset seinäkuvat vallatuilla taloilla eli squateilla vuonna 2009. Tästä alkoi eri Euroopan maissa kolme vuotta kestänyt dokumentointityö, jonka pohjalta tein Turun yliopistoon pro gradu -tutkielmani.

Seinäkuvien avulla olen tutkinut talonvaltausliikkeen visuaalista ilmaisua ja vastakulttuuria edustavien ihmisten maailmankuvaa.

Squattaajat merkityksellistävät maailmaa omien kulttuuristen koodiensa, tapojensa ja symboliensa kautta. Seinäkuvat heijastavat monia liikkeen päämääriä. Usein esille nousee toive omaehtoisesta, epäkaupallisesta ja tasa-arvoisesta tilasta.

Toistuva teema on myös taistelu valvontaa ja kaupunkitilan kontrollia vastaan.

Katso alla käsiteltävät seinämaalaukset täältä. Voit yhdistää tekstin oikeaan kuvaan kappaleen alussa olevan numeron perusteella.

1. Espanja, Cadiz, 2010, squat Casa Yoga.

Kuvassa näkyvän julisteen mukaan Espanjan perustuslaissa taataan, että jokaisella kansalaisella on oltava mahdollisuus asuntoon. Samassa kohdassa valtiovalta velvoitetaan vastustamaan kiinteistöspekulaatiota.

Julisteessa olevaan avaimeen on tehty kaupungin profiili. Visuaalisen viite liittyy siihen, että valtaajat eivät käytä avaimia tullessaan taloon.
Avain on lakipykälän vieressä, mikä kuvaa lain suomia mahdollisuuksia kotiin – vaikka ilman avaimia, jotka ovat omistamisen symboli. Laki on siis kuin avain tyhjiin tiloihin.

Perustuslakiin vetoaminen on voimakas argumentti. Sen jälkeen katsojalle esitetyt lauseet ”Uskotko vielä perustuslakiin?” ja ”Kuinka kauan vielä odotat?” yhdistettynä kaupungin profiiliin avaimessa luovat voimakkaan kannanoton.

Talonvaltaus katsotaan Espanjassa yleensä laittomaksi toiminnaksi, mutta talonvaltaajat vetoavat perustuslain suomiin kansalaisoikeuksiin.
Espanjassa on paljon asunnottomia ja huono sosiaaliturva, mutta toisaalta maa on täynnä tyhjiä asuntoja. Tähän ristiriitaan talonvaltaajat pyrkivät erityisesti kiinnittämään huomiota.

Yhteisölliseen valtaamiseen suhtaudutaan Espanjassa hyväksyvästi – tosin virkavallan reagointi vaihtelee eri alueilla, ja suunta on kohti yleiseurooppalaista valtaukset kieltävää asennetta.

2. Tšekki, Praha, 2010, squat Milada.

Milada oli yli kymmenen vuoden ajan Prahan kuuluisin vallattu talo. Talossa asui noin 15 ihmistä, ja siellä kävi reppureissaajia eri puolilta maailmaa.

Seinämaalaus koostuu kapitalismi-sanan ympärille muodostetusta tekstikokonaisuudesta, joka on yhdistetty piirroskuvaan.

Kuvassa maailman päällä olevaa tornia hakataan nurin kirveellä. Kirvestä heiluttavan henkilön takana on kansanjoukko, jonka yllä on teksti Time for change! eli aika muutokselle.

3. Espanja, Barcelona, 2009, squat Diagnosia.

Kuvassa on Barcelonassa seinään maalattu kansainvälinen squat-symboli, joka on käytössä kaikissa Euroopan maissa. Merkin alkuperästä on monenlaisia arveluja, jotka liittyvät esimerkiksi Pohjois-Amerikan hobo-kulttuuriin ja ylipäänsä kiertolaisten tapaan merkitä taloja seuraavia kulkijoita varten.

Merkki tulkitaan ainakin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa poliittisen tai aatteellisen valtausliikkeen symboliksi, jolla ilmoitetaan tilan valtaaminen ja kollektiivinen haltuunotto. Merkki asetetaan korkealle lipun muodossa tai banderollina, tai se maalataan näkyvään paikkaan.

Espanjassa tällä symbolilla on kokemukseni mukaan suurempi merkitys kuin muualla Euroopassa, koska se ilmoittaa valtauksen kuuluvan solidaariselle ja yhteisölliselle liikkeelle. Tällöin sitä ei käsitellä tilan ”ryöstämisenä” vaan enemmänkin yhteisöllisenä haltuunottona, minkä seurauksena viranomaiset suhtautuvat asiaan eri tavalla.

mainos

4. Tšekki, Praha, 2010, squat Milada.

For our other reality, toisen todellisuutemme puolesta. Vanhasta kivitalosta muodostui vastarinnan symboli, koska Itä-Euroopassa on harvinaista, että talonvaltaukset ovat pitkäkestoisia tai ylipäätään mahdollisia. Talo yhdisti monia vaihtoehtoihmisiä, ja se oli reissaajille avoin.

Talon asukkaat häädettiin squatista vierailuni aikana. Ehdin näkemään aggressiivisen häädön, jossa tuttaviani joutui väkivallan kohteeksi. Kokemus oli pelottava.

Talon asukkaat eivät saaneet rajusta häädöstä ennakkovaroitusta. Talosta karkottamiseen osallistui vaatemerkkien ja kyselyideni perusteella fasisteja sekä useita kymmeniä mellakkapoliiseja hevosineen ja koirineen. Heidän yhteistyönsä taso jäi epäselväksi.

Tarkoitan tässä fasisteilla rasistisia äärioikeistolaisia, joita kutsuttiin tilanteessa uusnatseiksi.

Häätöön osallistuneilla ja väkivaltaa tehneillä henkilöillä oli Thor Steinar -merkkisiä vaatteita. Vaatemerkki liitetään tyypillisesti uusnatsismiin.

Myöhemmin tekemieni kyselyiden mukaan uudet valtaukset on estetty. Häätöä seurasi suuri mediajulkisuus ja lukuisia mielenosoituksia.

Kokemukseni perusteella vastakulttuureihin suhtaudutaan Tšekissä varsin epäluuloisesti. Poliittinen ilmapiiri tuntuu tukahtuneelta, ja ihmiset pelkäävät sekä uusnatseja että poliiseja.

Mustavalkoinen teos sisältää suuren määrän symboleja, ja se kiteyttää valtaukseen liittyvää ajatusmaailmaa.

Kuvan reunukset ovat vihreät, mikä mustan värin yhteydessä viittaa ekoanarkismiin.

Ekoanarkistien ajatuksena on luoda täysin uudenlainen yhteiskunta, joka perustuu ekologisesti kestävään elämäntapaan ja luonnon huomioimiseen. Aatteen kannattajat hyväksyvät myös laittomat keinot, koska niitä pidetään viimeisenä mahdollisuutena luonnon suojelemiseksi vääjäämättömältä tuholta.

5. Suomi, Helsinki, kesäkuu 2009, sosiaalikeskus Satama.

Kuvassa oleva talo oli lähellä Helsingin Kalasatamaa sijaitseva sosiaalikeskus, joka perustettiin vuonna 2009. Helsingin talonvaltaajat saivat yhteistyössä kaupungin Nuorisoasiankeskuksen kanssa järjestettyä laillisen tilan toiminnalleen lukuisten valtausten, häätöjen ja neuvotteluiden jälkeen.

Suomessa valtauksiin suhtaudutaan nollatoleranssilla, eli taloja ei luovuteta edes vuokraa vastaan valtaaville, vaikka kaupungilla ei olisikaan tilalle käyttöä. Valittu poliittinen linjaus tähtää luultavasti siihen, että talojen valtaamiseen ei kannusteta millään tavalla. Siksi sosiaalikeskus Satama oli poikkeus.

Talon pidempiaikainen käyttö mahdollisti työskentelyn tilan visuaalisen ilmeen ja toiminnan kohentamiseksi.

Kuva otettiin kesällä 2009 talon uusissa avajaisissa, joissa juhlittiin tilan siistimistä ja toiminnan aloittamista. Tilanne oli poikkeuksellinen, sillä valtaajat eivät olleet koskaan ennen saaneet tilaa käyttöönsä laillisesti.

Syksyllä 2011 poliisit häätivät valtaajat uudestaan, ja myöhemmin tila purettiin. Viranomaisia korpesi se, että valtaajat auttoivat romaneja.

Seinän kokoisessa maalauksessa oleva teksti tiivistää valtausliikkeen päämäärän: Squat the World, no borders, no nations. (Vallatkaa maailma, ei rajoja, ei kansakuntia.)

6. Espanja, Barcelona, 2010, squat la Papa.

Kuvassa on suuri seinäkuva tunnetun barcelonalaisen squatin sisältä. Vallattu talo oli eri talojen välinen kohtauspaikka, jossa järjestettiin paljon keskustelupiirejä ja eri maiden poliittisten vankien auttamiseen suunnattua toimintaa.

mainos
Amanda Pasanen hymyilee. Teksti: "Äänestä luonnon ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta. 232."

Talossa järjestettiin paljon juhlia, mutta se oli myös hyvin poliittisen squatin maineessa. Vierailin talossa lähes viikoittain niiden kahden kuukauden aikana, jolloin asuin Barcelonan valtauksilla.

Osallistuin keskustelutilaisuuksiin, jossa jaettiin tietoa esimerkiksi poliittisista vangeista ja Meksikon alkuperäisväestön tilanteesta.

Kuvassa oleva teos hallitsee tilaa suuressa kokoontumissalissa.

Moni valtaaja joutuu peittämään oman identiteettinsä, koska heidän toimintansa katsotaan rikolliseksi, ja joissain maissa heitä voi kohdata jopa vankeustuomio.

Kuva voidaan tulkita myös niin, että valtaajat voivat näyttää tavallisilta ihmisiltä, mutta heillä on toinen ulottuvuus.

7. Espanja, Cadiz, heinäkuu 2010, squat Casa Yoga.

Kuvasta 8 näkee sen, kuinka seinätekstit kannustavat kierrätykseen ja julistavat ”toisenlaisen maailman olevan mahdollinen organisoinnin ja taistelun avulla”.

Maapallo on mallattu päinvastoin kuin yleensä, mikä kertoo maailman näkemisestä poikkeavalla tavalla.

Asettelu herätti minut pohtimaan sitä, miksi jotkut asiat esitetään kuvallisesti aina samalla tavalla. Vakiintuneet ilmaisutavat vaikuttavat ajatteluun huomattavasti, mutta sitä ei usein tule huomioineeksi, ennen kuin jokin asia esitetään poikkeavasti.

Kuvan kokonaisuus kannustaa toimimaan paremman maailman puolesta.

8. Espanja, Barcelona 2009, squat Diagnosia.

Sabluunalla tehdyssä seinäkuvassa on virkamiehen karikatyyri, joka heristää sormeaan ikään kuin neuvoen katsojaa: älä unelmoi siitä, ole se!

Seinään maalattu teksti kuvaa valtaajien spontaania asennetta ja ajatusta siitä, että yksilö voi pelkän unelmoinnin sijaan muuttaa todellisuuttaan.

Tällainen ajattelu on oleellinen osa squattausta, koska siinä pyritään puoluepoliittisen vaikuttamisen sijaan vaikuttamaan asioihin välittömästi ja nimenomaan arjen valinnoilla.

9. Tšekki, Praha, 2010, squat Milada.

Kuvassa on ylhäällä teksti This is our city! Resist to exist!, eli suomeksi käännettynä: ”Tämä on meidän kaupunkimme! Vastusta ollaksesi olemassa!”

Teksti ja hahmot yhdessä ohjaavat näkemään kaupungin jonkinlaisena vastarintaa vaativana tilana. Teksti esittää kaupungin kuuluvan ”meille”, ja se ottaa siten kantaa omistamisen keskittymiseen ja siihen, kuinka mahdotonta kaupungista on saada tilaa.

Seinäkuvan sanoma on keskittynyt vastarintaan ja kaupungin hallinnan lähtökohtaiseen kyseenalaistamiseen.

Squattaajat pyrkivät ilmaisemaan, että kaupunki ei ole vain niiden, jotka omistavat sen, vaan myös niiden, jotka siinä elävät.

Kaupunkitilan omistaminen, rajaaminen ja kulutuskeskeisyys ovat useimmille siinä asuville asioita, joita ei ole totuttu kyseenalaistamaan.

mainos
Amanda Pasanen hymyilee. Teksti: "Äänestä luonnon ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta. 232."

Kirjoittaja on tilasta & kulttuurista kiinnostunut tutkija-journalisti.

Katja Lappalainen