Ruokaturvan vaikeudet

Lukuaika: < 1 minuutti

Ruokaturvan vaikeudet

Arvostelussa Kaisa Karttusen, Laura
Kihlströmin & Sanna-Liisa
Taivalmaan kirja Nälkä ja
yltäkylläisyys.

Nälänhädän torjuminen on osoittautunut hämmästyttävän vaikeaksi tehtäväksi. Ruokaa tuotetaan niin paljon, että tasaisesti jaettuna sen avulla voitaisiin tyydyttää maapallon kaikkien ihmisten tarpeet. Silti yhtäällä eletään yltäkylläisyydessä ja toisaalla nälässä.

Ruokaturvan ongelmiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Niihin ei kyetä eikä edes pyritä teoksessa Nälkä ja yltäkylläisyys. Teos on hyödyllistä luettavaa, jos haluaa ymmärtää ajankohtaisia ruokakeskusteluja, kuten Venäjän länsituotteille asettaman tuontikiellon merkityksiä, hieman syvällisemmin.

Tulevaisuus tuo mukanaan uudenlaisia haasteita. Väestönmäärä kasvaa ja viljelykelpoiset maatalousmaat loppuvat. Tuotannon edelleen tehostaminen voi olla ratkaisu, mutta se ei yksin riitä.

Lisäksi tehostamisellakin on omat ongelmansa. Ruokaa voidaan kuitenkin tuottaa esimerkiksi kehittämällä keinolihaa, käyttämällä yhä enemmän hyönteisiä ravintona ja lisäämällä kalankasvatusta. Merkittävää parannusta saadaan lisäämällä kasvisperäisten tuotteiden käyttöä ja vähentämällä ruokahävikin määrää.

Nälkä ja yltäkylläisyys poikkeaa monista ruokaa käsittelevistä teoksista. Kirjoittajat eivät taivu toivottomuuteen, vaan etsivät myös ratkaisuja.

Kaisa Karttunen, Laura
Kihlström & Sanna-Liisa
Taivalmaa: Nälkä ja
yltäkylläisyys. Gaudeamus 2014. 253 s.

Katja Hyvönen

  • 3.9.2014