Lukuaika: 2 minuuttia

Porona rajatilassa

Toisissa tiloissa -ryhmän Porosafari vie osallistujansa elämysmatkalle luonnon ja kulttuurin rajatilaan.

Toisissa tiloissa on eri alojen taiteilijoista koostuva esitystaiteen ryhmä, joka oman määritelmänsä mukaan tekee kollektiivisia harjoitteita, joissa etsitään kokemuksellista yhteyttä ei-inhimillisiin olomuotoihin.

”Kysymys on muodonmuutosharjoituksista, yhdessä muuttumisesta. Pyrimme tietyin tekniikoin kosketuksiin toiseuden kokemuksen kanssa. Ei-inhimillistä tutkitaan mikrotasolta kosmiselle tasolle, kivenä, eläimenä tai kasvina olemisesta vuoren tai säteilyn olomuotoon. Muiden olomuotojen kautta pyrimme hahmottamaan myös ihmisyyttä, sen etuja ja rajoitteita”, kertoo Porosafari-ryhmän koollekutsuja Esa Kirkkopelto.

Porosafari on Toisessa tiloissa -ryhmän järjestämä, kaikille avoin päivän pituinen vaellus kaupunkiympäristössä. Poron logiikalla etenevän tokan tavoitteena on kollektiivinen eksyminen – ehkä jopa konkreettisesti. Poro valikoitui ryhmän samaistumisen kohteeksi esimerkiksi sopulin tai lampaan sijaan sen puolivillin statuksen vuoksi.

”Poro liikkuu kirjaimellisesti luonnon ja kulttuurin rajamailla – se mennä viipottaa omia teitään, mutta on myös suhteessa ihmiseen”, Kirkkopelto perustelee aihevalintaa.

Porosafari starttaa Kiasmasta ja päätyy johonkin kaupunginosaan, jossa on läsnä niin luontoa kuin kaupunkimiljöötä. Ennen safaria osallistujille järjestetään koulutus, jossa porona olemista pohditaan yhdessä.

”Koulutuksessa käydään läpi harjoitteen motiiveita, annetaan tiukkaa tietoa porojen käyttäytymisestä ja mietitään millaisia poroja me ollaan. Tekniikat ovat yksinkertaisia eivätkä edellytä esiintymiskokemusta. Kuka tahansa pystyy harjoitusta tekemään. Harjoite perustuu aikaan, kollektiiviseen liikkeeseen ja tietoon poron elintavoista. Poron logiikassa tärkeintä on ymmärrys sen puolivillistä asemasta – porot ovat eräänlaisia välittäjäolentoja”, Kirkkopelto kertoo.

Porosafarin jälkeen osallistujille järjestetään poroerotus, eli purkukeskustelu koetusta vaelluksesta. Kirkkopellon mukaan loppukeskustelu on tärkeä osa yhdessä muuttumista.

”Keskustelu on olennainen ulottuvuus tämän kaltaisissa harjoitteissa. Siinä jaetaan ja puretaan jokaisen omakohtaisia kokemuksia. Porosafari myös dokumentoidaan, eli kamerat seuraavat porotokkaa koko harjoitteen ajan. Nauhoituksista tehdään videomontaasi, joka pyörii Kiasmassa viikon verran.”

Porosafarin hinta on 10 euroa, porotokkaan mahtuu enintään 100 osallistujaa. Vaellukseen osallistujille järjestetään porokoulutus Helsingin Kiasmassa 2.10. kello 11–14, varsinainen safari vedetään 3.10. kello 9–18. Yleisölle avoin poroerotus-purkukeskustelu pidetään 16.10. kello 13–15. Videoteos on näytillä Kiasmassa TeatteriNyt!-festivaalin yhteydessä 12.–17.11.

Ilmoittautuminen Porosafarille 24.9. mennessä tuottaja Anna Eloaho, ?050 442 8776.

Laura Haapala

  • 8.9.2010