Lukuaika: 3 minuuttia

Piiloleikki jatkuu

Kevät & hallintarekisteri ovat täällä taas, Voimalle valtiovarainministeriöstä vuodettu muistio paljastaa. We gonna party like it’s 2011!

Voimalle vuodettu 15. maaliskuuta päivätty muistio paljastaa, että hallitus jatkaa kaikessa hiljaisuudessa omistusten salauksen, eli niin sanotun hallintarekisteröinnin, laajentamista.

Valmistelua ohjaa hallitusohjelma. Hallituspuolueet kirjasivat siihen viime kesänä kaksi keskenään ristiriitaista tavoitetta: omistusten julkisuus ja läpinäkyvyys säilytetään vähintään nykytasolla, mutta toisaalta hallintarekisteröintiä kehitetään finanssialan kilpailukyvyn takaamiseksi.

Myös VM:n rahoitusmarkkinaosaston muistio on skitsofreeninen. Virkamiestyönä valmisteltu muistio käsittelee lakipakettia, joka tulee eduskuntaan kahdessa osassa. Paketti on nimeltään arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus.

Ensimmäisessä osassa puututaan moniin epäkohtiin. Esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden lainsäädäntöä selkeytetään ja valvontaa tehostetaan.

Jälkimmäiseen osaan on jätetty poliittisesti kiistanalainen hallintarekisterin laajentaminen koskemaan kotimaisia sijoituksia. Herää kysymys, miksi näin halutaan tehdä, koska hallintarekisteröinti helpottaa veronkiertoa.

”Ministeri Urpilainen ja ministeri Häkämies päättivät, että hallintarekisteröinnin valmistelua jatketaan erillään muusta arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksesta. Muita poliittisia päätöksiä ei ole tehty”, toteaa valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Tuija Taos.

Taos johtaa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä uudistavaa työryhmää ja istuu Finanssivalvonnan johtokunnassa varajäsenenä.

Kovinta kritiikkiä hallintarekisteröinti sai viime keväänä, kun kävi ilmi, että sen myötä omistusten julkisuus katoaisi. Esimerkiksi tutkivat toimittajat eivät voisi enää paljastaa poliitikkojen tai virkamiesten kytköksiä yhtiöihin. Hallitusohjelmassa tähän puututtiin ja vaadittiin, että julkisuuden on jatkossakin pysyttävä nykytasolla.

Miten omistusten julkisuus säilytetään, jos hallintarekisteri laajenee?

”Näitä asioita selvitellään. En pysty valitettavasti tässä vaiheessa sanomaan yhtään enempää siitä, millaisia malleja siihen ehdotetaan. Katsotaan ainakin, mitä naapurissa Ruotsissa on”, Taos kertoo.

Sdp vastusti ennen vaaleja näkyvästi harmaata taloutta. Nyt ministerit Urpilainen ja Häkämies ovat asettaneet työryhmän selvittämään hallintarekisteröinnin laajentamisen mahdollisuuksia. Tuloksista ei ole vielä tietoa, sillä työryhmällä on toukokuun loppuun asti aikaa.

Ratkaisua ei ole keksitty vuoden aikana, mutta nyt sellainen pitäisi syntyä parissa kuukaudessa. Taos ei kuitenkaan suostu spekuloimaan sillä, kaatuuko hallintarekisteröintihanke kokonaan, jos omistusten julkisuutta ei pystytä varmistamaan.

Voiman haastattelema hallituksen demarilähde vakuuttelee, että valmistelu ei tarkoita automaattisesti hallintarekisteröinnin laajentamista.

”Siinä työryhmässä on tarkoitus katsoa, että onko laajentaminen mahdollista vai ei. Jos se ei ole mahdollista, niin sitten ei missään nimessä edetä asian käsittelyn kanssa.”

Demareillakaan ei ole vastausta siihen, miten omistusten julkisuudesta voidaan pitää kiinni, jos hallintarekisteröintiä laajennetaan.

”Jos hallintarekisteriin mentäisiin, omistustietojen vaihto ei varmaan olisi reaaliaikaista. Ilmeisesti Ruotsissa raportoidaan julkisesti kerran vuodessa tai puolessa vuodessa. Aivan nykytasolla julkisuus tuskin pysyisi”, demarilähde kertoo.

Tyssääkö hallintarekisteröinnin laajentaminen, jos omistusten julkisuus ei pysy nykytasolla? Vai riittääkö demareille Ruotsin malli?

”Ne reunaehdot on kaikki kultavaa’alla punnittuja, ja niistä pidetään lähtökohtaisesti kiinni”, demarilähde toteaa ja viittaa reunaehdoilla hallitusohjelman kirjauksiin omistusten julkisuudesta.

”Mutta totta kai tilanne on elänyt hallitusohjelman kirjoittamisen jälkeen. Pitää pystyä priorisoimaan asioita. Voi olla, että julkisuuden pitäminen nykytasolla on tärkein asia, mutta en ole siitä nyt varma.”

Demarien prioriteetit saattavat siis kevään aikana muuttua, mikä ei olisi ensimmäinen kerta tämän hallituskauden aikana. Sen sijaan hallituspuolueista ainakin vihreät ja vasemmistoliitto näkevät yksiselitteisesti, ettei hallintarekisteröintiä voida laajentaa julkisuuden kustannuksella.

”Pidän selvänä, että hallituksen enemmistö tulee ehdottamaan, että hallintarekisteröintiä ei laajenneta. Elleivät virkamiehet sitten pysty tuomaan jotain sellaista ihme-esitystä, jossa nykytason julkisuus pystytään takaamaan”, Voiman haastattelema hallituslähde arvioi.

Kevät näyttää, millaisia vapputemppuja virkamiehet keksivät.

—————

Mikä rekisteri?

• Hallintarekisteri on järjestelmä, johon arvopaperien, kuten osakkeiden, omistukset kirjataan.

• Hallintarekisteriin kirjataan vain arvopaperien etävälittäjän, kuten Swiss Bankin nimi. Kun todellinen omistaja jää piiloon, hän voi helposti kiertää pääomatuloverot.

• VM:n valmistelema lakiuudistus mahdollistaisi myös suomalaisille sijoittajille suomalaisten yhtiöiden piilotetun omistamisen. Poliitikot ja virkamiehet voisivat salata omistuksensa suomalaisissa yhtiöissä, joiden toimintaan he lainsäädännöllä vaikuttavat.

• Käytännössä suomalaiset sijoittajat kiertävät veroja jo nyt ulkomaisten etävälittäjien kautta. Veromenetyksiksi arvioidaan vähintään 800 miljoonaa euroa vuodessa.

• Hallintarekisteröinnin todelliset hyödyt ovat kyseenalaisia, vaikka sitä perustellaan tehokkuudella ja kilpailukyvyllä.

mainos

• Media on viime vuosina moneen kertaan osoittanut, että pelkkä viranomaisvalvonta ei riitä.

—————

Läpinäkyvän härskiä

Kiista hallintarekisteröinnistä alkoi viime keväänä, kun valtiovarainministeriön (VM) työryhmä valmisteli 500-sivuisen lakipaketin arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistamisesta. Tuolloin Voima paljasti, kuinka VM esitti listaamattomien yritysten ja pörssiyritysten omistusten salaamista niin sanotun hallintarekisteröinnin kautta.

Hallintarekisteröinnistä nousseen kohun jälkeen hallitusneuvotteluissa kirjattiin, että ”rahoitusmarkkinoiden avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkein uusien pelisääntöjen tavoite”. Hallitusneuvotteluiden kulisseissa rkp ja kokoomus kuitenkin pyrkivät vesittämään tai poistamaan monet harmaan talouden vastaiset linjaukset.

Eduskuntavaalien alla yksikään poliitikko ei lähtenyt puolustamaan hanketta. Jopa hankkeen vuonna 2008 käynnistänyt silloinen hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi veti tukensa pois viime kesänä.

Tätä taustaa vasten onkin erikoista, että keväällä eduskunnan käsittelyyn tuleva lakipaketin toinen vaihe sisältää edelleen ajatuksen hallintarekisteröinnin laajentamisesta.

Vaalirahakohun, finanssikriisin, valtion- ja eläkeyhtiöiden suhmurointien sekä yritysten hallitusten salaisten bonusten jälkeen ehdotus omistusten piilottamisesta vaikuttaa joko äärimmäisen typerältä tai äärimmäisen häikäilemättömältä.

Edellisen kerran vastaava temppu vietiin läpi vuonna 2005, kun varallisuusvero lakkautettiin. Demarit lupasivat, että varallisuustiedot säilyvät julkisina. Toisin kävi.

Jari Hanskan & Susanna Kuparisen juttusarja harmaasta taloudesta Fifissä. Jutut löytyvät hakusanalla hallintarekisteri.

Jari Hanska