Kirjoittanut Kimmo Jylhämö

Onko perustuloa porvarihallituksessa?

Lukuaika: < 1 minuutti

Onko perustuloa porvarihallituksessa?

Lyhyesti: Vihreät ajoivat ennen vaaleja 440 euron suuruista perustuloa, joka maksettaisiin kaikille kansalaisille.

Vihreät ajoivat ennen vaaleja 440 euron suuruista perustuloa, joka maksettaisiin kaikille kansalaisille. Esitys sisälsi myös pääomaveron nostamisen. Eduskunnasta pudonneen vihreiden puheenjohtajan Tarja Cronbergin mukaan perustulo olisi ”vaikea toteuttaa hallituksessa jossa SDP on mukana. Puolue on todennut, että sosiaaliturvajärjestelmää voidaan paikata, mutta se ei tarvitse perusremonttia.”

”Demarit eivät ole valmiita keskustelemaan perustulosta, kun taas keskusta ja kokoomus ovat. Demarit ovat työministeri Tarja Filatovin suulla myöntäneet, että työ on muuttunut tavalla, johon nykyinen sosiaaliturvasysteemi ei kykene vastaamaan”, kertoo vihreiden uusi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Alanko-Kahiluodon mukaan perustulon tarkoitus on purkaa uuden luokkajaon tuomia ongelmia: ”Kokopäivätyön ideaalille rakentuva sosiaaliturvasysteemimme luokittelee kansalaiset kahteen toisensa poissulkevaan luokkaan, kokopäivätyötä tekeviin ja työttömiin, mikä ei vastaa pätkätöiden, projektien ja osa-aikatöiden maailmassa elävien ihmisten todellisuutta. Tässä systeemissä yhä useampi jää vaille riittävää sosiaaliturvaa.”

Pätkätyöläisten, työttömien, tutkijoiden ja taiteilijoiden hallinnollinen kyykyttäminen on jatkunut lamasta alkaen:

”Mikäli perustulo toteutetaan porvarihallituksessa, tulisi keskustelun lähtökohdaksi ottaa vihreiden perustulomallia ohjaava periaate: perustulon on parannettava pienituloisten asemaa eivätkä työn ehdot saa työntekijän näkökulmasta heikentyä”, Alanko-Kahiluoto jatkaa.

Outi Alanko-Kahiluoto vaatii, että ”hallitusohjelmaan tulee sisällyttää lupaus siitä, että hallitus kokoaa työryhmän tutkimaan tapoja uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää siten, ettei putoaminen perusturvan ulkopuolelle ole enää mahdollista, ja että työnteko kasvattaa aina käteenjääviä tuloja.”

Vihreiden tavoittelevat Alanko-Kahiluodon mukaan ”pienituloisten veroalea eli alle 1000 euron kuukausitulojen muuttamista verovapaiksi, sosiaaliturvajärjestelmän yhtenäistämistä, ja sosiaaliturvan ja työn yhdistämisen helpottamista siten, että sosiaalietuus vähenee selvästi vähemmän kuin palkasta jää käteen.”

Muissa kysymyksissä vaikeimmaksi puheenjohtaja Cronberg näkee energiakysymykset. Eduskuntaan palannut Pekka Haavisto painottaa, että ”hallitusneuvotteluista saattaa tulla erittäin vaikeita. Puolueissa, jotka todennäköisesti ovat vaalituloksen jälkeen hallituksessa, on ollut halua purkaa jo rakennettua luonnonsuojelualueiden verkkoa – tämä olisi mahdoton asia vihreille.”

Kimmo Jylhämö