Kirjoittanut minea koskinen

Olemme kaikkien asialla

Lukuaika: 2 minuuttia

Olemme kaikkien asialla

Nuorisojärjestöjen kannanotto paljastaa, että Suomen politiikasta löytyy vielä oikea ja vasen laita.

Kuusi Helsingin puoluepoliittista nuorisojärjestöä julkaisi 23. syyskuuta yhteisen kannanoton leikkauspolitiikan seurauksista. Nuorisojärjestöt vaativat, että Helsingin köyhiä ja syrjäytyneitä ei saa unohtaa taloudellisesti vaikeina aikoina.

Vain kaksi puoluetta on joukosta poissa: vasemmistoliitto ja kokoomus. Aloite tuli kristillisiltä nuorilta, mutta kannanoton valmisteluun ovat osallistuneet kaikki allekirjoittaneet järjestöt.

”Halusimme muistuttaa ennaltaehkäisevän työn merkityksestä. 1990-luvun laman ennaltaehkäisevän työn leikkaukset näkyvät Suomessa edelleen”, sanoo KD-nuorten varapuheenjohtaja Mikko Kiuttu.

Samuli Voutilan mukaan Helsingin Perussuomalaiset nuoret lähtivät kannanottoon yhteisen arvomaailman vuoksi.

”Politiikkamme nojaa kristillis-sosiaalisiin arvoihin. Teemme yhteistyötä toisten puoluejärjestöjen kanssa siellä, missä arvot kohtaavat.”

Kannanotosta ovat jättäytyneet pois Helsingin Kokoomusnuoret ja Etelä-Suomen Vasemmistonuoret. Perussuomalaisten Voutila ihmettelee hieman vasemmistonuorten päätöstä.

”Ehkä heillä ei ole pienen ihmisen asiat lähellä sydäntä.”

Etelä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Valter Söderman perustelee poisjäämistä sillä, että yhteisissä kannanotoissa tavoitteet vesittyvät. Kuuden järjestön yhteistyössä ei hänen mukaansa näy konkreettisia ehdotuksia.

”En tiedä, onko järkevää yrittää löytää aina pienin yhteinen nimittäjä.”

Järjestöt vaativat Helsingiltä tukea ja tiloja kolmannen sektorin järjestämään harrastetoimintaan. Vaatimus on Södermanin mielestä perustelematon, sillä kaupunki tekee jo näin.

”Emme kokeneet, että yhteiskannanotto tuo mitään konkreettista hyötyä. Lisäksi järjestöillä on erilaisia ihmiskäsityksiä.”

Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Samuel Schubak, ovatko kokoomusnuoret pienen ihmisen asialla?

”Me olemme kaikkien ihmisten asialla.”

Kristillisnuorten Kiuttu epäilee, ettei julkisten palvelujen ylläpitäminen ehkä löydy kokoomusnuorten esityslistan kärjestä.

”On se meille tärkeää, mutta myös julkisten palvelujen kriittinen tarkastelu on tärkeää. Kriittinen pitää olla silloin, kun ei ole rahaa”, Schubak vastaa.

Kieltäytymispäätöstä kokoomusnuoret perustelevat sillä, että rahallisten panostusten lisääminen vaikeassa taloustilanteessa ei ole asialistalla päällimmäisenä tavoitteena. Kokoomusnuoret haluavat muistuttaa, että rahaa ei saa seinästä eikä sähköä töpselistä.

Kokoomusnuorten mielestä kannanotossa esitetyt keinot eivät parhaiten ehkäise syrjäytymistä. Syrjäytymistä ehkäistään vapauttamalla työmarkkinoita kuten Saksassa, muun muassa joustavalla oppisopimuskoulutuksella.

Schubak ei halua keskustella nuorisojärjestöjen erilaista ihmiskuvista, koska ihminen on kohdattava yksilönä.

”Jokainen ihminen tietää, että jostain pitää säästää. Peräänkuulutan vastuuta. Pitää miettiä myös tulevia sukupolvia”, Schubak sanoo.

mainos

”Me edustamme kokoomusnuorten kanssa politiikan eri ääripäitä”, vasemmistonuorten Söderman sanoo.

Nuorisojärjestöjen kannanotto paljastaa, että Suomen politiikasta löytyy vielä oikea ja vasen laita.

Minea Koskinen