Oikeusministerin valkopyykki

Lukuaika: 2 minuuttia

Oikeusministerin valkopyykki

Nyt puhuu Henriksson. Harmaan talouden muistio on hänen mukaansa hieno juttu.

”Paperia on luettu kuin piru Raamattua”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson väitti Helsingin Sanomissa 8. huhtikuuta 2013. Oikeusministeri viittaa paperilla Voima-lehdelle kaksi vuotta sitten kesken hallitusneuvottelujen vuodettuun harmaan talouden työryhmän välimuistioon.

Harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä hallituskaudelle 2011–2015 suunnitellut työryhmä koostui eri puolueiden hallitusneuvottelijoista. Pohjapaperin ehdotukset oli poimittu eduskunnan tilaamasta raportista, jossa ehdotettiin toimenpiteitä harmaan talouden torjuntaan.

Vuodetun muistion perusteella rkp ja kokoomus pyrkivät vesittämään harmaata taloutta kitkeviä toimenpiteitä. Etenkin rkp, neuvottelijoidensa pankkijuristi, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin ja talousvaikuttaja Peter Storsjön johdolla, veti äärimmäistä linjaa.

Ei pidä paikkaansa, väittää Henriksson Helsingin Sanomissa. Hänen mukaansa osa rkp:n vaatimista poistoista oli siirretty toisiin työryhmiin, siksi rkp vaati niiden poistamista harmaan talouden työryhmän asialistalta.

Voima pyysi Henrikssonilta listaa kohdista, joissa rkp on tullut väärinymmärretyksi.

Listan perusteella Henrikssonin väitteet näyttäisivät pitävän paikkansa joissain kohdissa. Niitä ovat muun muassa kirjaus käännetystä todistustaakasta ja rangaistusasteikon tarkastamisesta.

Muilta kohdin Henrikssonin tulkinta on vähintäänkin kyseenalainen. Finanssisektorin harmaata taloutta, kuten veronkiertoa, koskevat kysymykset käsiteltiin nimenomaan harmaan talouden työryhmässä.

Rkp:n linjauksista voi nähdä, että puolueella on ollut kaksoistaktiikka. Neuvottelijat Henriksson ja Storsjö ovat vaatineet systemaattisesti omistusten salaamista tukevia käytäntöjä, ja yhtä järjestelmällisesti torpanneet aloitteita viranomaisvalvonnan edistämisestä. Muualta hallitusohjelmasta näitä aloitteita ei löydy.

Onnistuiko rkp edistämään hallitusohjelmassa finanssisektorin veronkiertoa? Osittain kyllä.

Voima poimi muutaman esimerkin.

__________

Voima kokosi Henrikssonin vastausten pohjalta listan, josta selviää:

1. Vuodetun muistion alkuperäinen kirjaus ja rkp:n vaatima muutos- tai poistoehdotus.

2. Mitä kohta tarkoittaa.

3. Henrikssonin näkemys, miksi rkp puuttui kyseiseen kohtaan.

4. Suomennos Henrikssonin väitteestä.

5. Mitä hallitusohjelmaan päätyi

__________

1. Muistio: Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksen yhteydessä varmistetaan viranomaisten riittävät tiedonsaantimahdollisuudet ja huolehditaan siitä, ettei muutos lisää harmaata taloutta [vaarantamatta suomalaisten yritysten kilpailuasemaa].

mainos

RKP: Lisätään [suluissa oleva lause]

2. Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus on 500-sivuinen lakipaketti, jossa on sijoittajien veronkiertoa helpottavia ja julkisuutta vähentäviä pykäliä.

3. Henriksson: ”Mielestämme oli perusteltua vaalia myös suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja varmistaa, että Suomessa säilyisi elinvoimaiset arvopaperimarkkinat.”

4. Henriksson asettaa yritysten kilpailukyvyn tärkeämmäksi kuin harmaan talouden torjunnan.

5. Rkp:n vaatima muutos päätyi hallitusohjelmaan. Arvopaperimarkkinoiden kokonaisuudistus on edelleen kesken. Viranomaisten tiedonsaantiin liittyviä ongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan. Samoin hallintarekisteröinti on edelleen pöydällä, koska hallituspuolueista ainakin vihreät, vasemmistoliitto ja demarit vastustavat sitä.

__________

1. Muistio: Suomalaisten sijoittajien omistukset säilytetään julkisessa arvo-osuusjärjestelmässä.

RKP: Poistetaan

2. Arvo-osuusjärjestelmään kirjataan suomalaisten sijoittajien tilit. Järjestelmän kautta näkee, kuka omistaa mitäkin.

3. Ei selitystä.

4.

5. Kts. seuraava kohta.

__________

1. Muistio: Hallintarekisteröintiä ei laajenneta nykyisestä. Moniportaiseen hallintarekisteriin ei siirrytä.

RKP: Poistetaan, tilalle teksti: Kun hallintarekisteröintiä kehitetään, tulee ottaa huomioon viranomaisten tiedonsaantimahdollisuudet ja osakeomistusten julkisuustarpeet.

2. Hallintarekisteröidyn tilin kautta voi omistaa arvopapereita anonyymisti. Hallintarekisteröinnin laajentaminen tarkoittaa omistusten salaamisen laajentamista. Viranomaiset vastustavat hallintarekisteriä, koska se edistää veronkiertoa.

3.”Halusimme saada selkeämmän kirjauksen, että meillä on samat mahdollisuudet kuin esimerkiksi Ruotsissa varmistaa, että meillä säilyvät arvopaperimarkkinat myös Suomessa. Avoimuus, totta kai!”

4. Ruotsissa hallintarekisteröinti on käytössä. Henriksson väittää, että jos sijoittajat eivät saa omistaa osakkeita anonyymisti, sijoittajat ja yritykset lähtevät Helsingin pörssistä.

Henrikssonin kuuluttama avoimuus on ristiriidassa hallintarekisteröinnin kanssa, koska sen keskeinen tarkoitus on salata omistukset. Molempia ei saa.

5. Rkp:n vaatimuksesta hallitusohjelmassa puhutaan rkp:n esityksen mukaisesti epämääräisesti hallintarekisteröinnin ”kehittämisestä”.

Voima kävi läpi kaikki Anna-Maja Henrikssonin listaamat väitteet, juttu julkaistaan kokonaisuudessaan Fifissä toukokuun aikana.

mainos

Jari Hanska & Susanna Kuparinen

  • 2.5.2013