Kirjoittanut Kimmo Jylhämö

Nostoja kyselytutkimuksesta

Lukuaika: 2 minuuttia

Nostoja kyselytutkimuksesta

Kyselytutkimus ristivalottaa suomalaisten mielipiteitä kiinnostavasti. Se osoittaa, että radikaaleja näkemyseroja eri ryhmien välillä ei ole. Lähes kaikista ryhmistä vähintään 40 prosenttia vastaajista kannattaa verojen nostamista.

Solidaarisuus kehittyy iän myötä

– nuorista alle 25-vuotiaista aikuisista verojen nostoa kannattaa puolet

– 25–34 vuotiaista kannattaa vain 42 prosenttia (tämä selittynee osin asuntolainoilla)

– yli 35-vuotiaat kannattavat 52 prosenttisesti verojen nostoa, mutta yli 60 vuotiaista jo yli 60 prosenttia kannattaa verojen nostamista

– eläkeläisistä vain 9 prosenttia heistä sanoo, että heillä ei ole varaa maksaa enempää veroja

Mitä parempi ammatillinen asema, sitä enemmän vastustaa veroja

– verojen nostoa vastustavat suhteellisesti enemmän korkeammassa asemassa olevat

– puolet johtajista maksaisi enemmän veroja

– ylemmillä toimihenkilöillä on vähiten solidaarisuutta, heistä 34 prosenttia vastustaa verojen nostoa, johtajista taas 31 prosenttia vastustaa periaatteellisista syistä

– silti johtajien, työntekijöiden ja yrittäjien enemmistö kannattaa verojen nostamista

– yrittäjistä 51 prosenttia kannattaa verojen nostamista

Mitä hyvätuloisempi sitä vähemmän solidaarisempi

– yli 45 000 euroa tienaavista kolmasosa vastustaa periaatteessa verojen nostoa

– 20 prosenttia hyvätuloisista sanoo, että heillä ei ole varaa verojen nostoon

– alle 35 000 euroa tienaavilla verojen korotushalu suuri, ehkä he tietävät mitä veroilla saadaan

Pääkaupunkilaisilla vähemmän solidaarisuutta

– pääkaupunkilaisilla on vähemmän verojen nostamisen halua, neljäsosa heistä vastustaa verojen nostamista periaatteellisista syistä

– eniten kannatusta löytyy kaupunkilaista muualla kuin pk-seudulla (heistä 57 prosenttia kannattaa verojen nostamista)

– taajamissa vastustetaan niukasti 49 prosenttia

mainos

– maalaisista 54 prosenttia kannattaa

Koulutus vähentää solidaarisuutta

– 31 prosenttia akateemisista vastustaa verojen nostamista periaatteellisista syistä

– silti 44 prosenttia akateemisista kannattaa verojen nostamista

Äänestä ja ole solidaarisempi

– 31 prosenttia kokooomuslaisia äänestävistä vastustaa periaatteellisista syistä verojen nostoa ja 25 prosenttia keskustalaisista

– kokoomuslaisia äänestäviä lukuunottamatta kaikki puolueita äänestävät kannattavat verojen nostoa vähintään 57 prosenttisesti

– puolueita äänestämättömät hieman vähemmän solidaarisia

– neljäsosa kyselyyn vastaajista ei tiedä mitä puoluetta äänestää, heistä vähemmän kuin puolet eli 44 prosenttia kannattaa verojen nostoa

Koksut ja persut vastustavat eniten

– viime kunnallisvaaleissa kokoomusta äänestäneistä 40 prosenttia kannattaa verojen nostoa, mutta toisaalta kokoomusta (31 prosenttia) ja perussuomalaisia (22 prosenttia) äänestäneistä vastustaa periaatteellisista syistä verojen nostoa

– niistä jotka eivät osaa/halua sanoa puoluekantaansa vain 38 prosenttia kannattaa verojen nostoa

– sen sijaan ne jotka eivät äänestäneet viime kerralla kannattavat 54 prosenttisesti

Oikeistoakseli narisee

– oikeistoa kannattavista 24 prosentilla ei ole varaa verojen nostoon

– oikeistoa kannattavista 32 on periaatteessa vastaan

– vasemmisto kannattaa 78-prosenttisesti

– vasemmistokeskusta ja oikeistokeskustaan itsensä katsovat kannattavat verojen nostamista

Ay-järjestöläiset vähemmän solidaarisia kuin muut keskimäärin

– Ay-järjestöläiset (Akava, SAK, STTK) ovat hieman alle keskiarvon solidaarisia, kuitenkin 50 prosenttia SAK:n jäsenistä kannattaa verojen nostoa

mainos

– Akavalaisista vain 44 kannattaa verojen nostamista ja 28 prosenttia vastustaa periaatteellisista syistä

Kimmo Jylhämö