Lukuaika: 3 minuuttia

Netin saisi poikki Suomessakin

Egypti ei ole poikkeustapaus.

Egyptin viranomaiset yrittivät vaikeuttaa Hosni Mubarakin vastaista kansannousua katkaisemalla maan internet- ja matkapuhelinyhteydet.

Tekniikka ja lainsäädäntö mahdollistavat vastaavan operaation myös Suomessa. Myös yhden verkko-operaattorin sulkeminen pois on mahdollista.

Laajamittainen tietoverkkoliikenteen sulkeminen tai rajoittaminen vaatii poikkeusolojen voimassaoloa. Siitä päättää valmiuslain mukaan tasavallan presidentti, joka voi asetuksella oikeuttaa valtioneuvoston käyttämään poikkeusvaltuuksia enintään vuoden ajaksi kerrallaan. Asetus on saatettava eduskunnan hyväksyttäväksi.

Nykyistä valmiuslakia ei ole koskaan sovellettu. Sitä ollaan lisäksi muuttamassa, kun presidentin valtaoikeuksia halutaan kaventaa.

Uudessa valmiuslaissa valtioneuvoston valta kasvaisi, sillä poikkeustilannetta vain arvioitaisiin yhdessä tasavallan presidentin kanssa, mutta päätöksen asetuksesta eduskunnalle tekisi hallitus. Valmiuslain muutos edellyttää käsittelyä kaksilla valtiopäivillä, joten ensi eduskunta ratkaisee uuden lain kohtalon.

Presidentti Tarja Halonen ja vasemmisto ovat vastustaneet muutosta. Sdp:n kansanedustaja Jacob Söderman on varoittanut, että esityksen mukaan ”viisi ministeriä vaikka samasta puolueesta voi laillisesti ottaa kaikki valtaoikeudet ilman kummempaa kontrollia” (Iltalehti 21.5.2010). Södermanin mukaan kansalaisten perusoikeuksiin puuttuminen on niin merkittävä asia, että se vaatii useamman valtioelimen hyväksynnän.

Laki siis salliii internetin katkasemisen, jos olosuhteet valtiojohdon mielestä niin vaatisivat. Mutta olisiko se teknisesti mahdollista? Voima kysyi asiaa it-alan tutkijoilta sekä hallintoviranomaisilta.

Vastaukset olivat pienen empimisen jälkeen yllättävän samanlaisia: se on mahdollista, mutta ei samalla tavoin kuin Egyptissä.

Suomessa yritykset ja julkishallinto ovat erittäin riippuvaisia modernista tietotekniikasta. Vähänkin pitkäaikaisempi tietoliikenteen katkaiseminen aiheuttaisi raskaita taloudellisia tappioita, jolloin vaatimukset yhteyksien palauttamisesta voimistuisivat nopeasti.

Paradoksaalisesti markkinavoimat tarvitsevat modernia tietoliikennettä.

_______________

Ei edes vaikeaa…

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijaopettaja Pekka Jäppisen mukaan teknisesti netin katkaiseminen Suomessa onnistuu.

”Jo nyt osa operaattoreista suodattaa liikennettä niin, että tietyille poliisin listalla oleville nettisivustoille ei ole pääsyä. Yksinkertaisimmillaan olemassa oleva suodatin voitaisiin laittaa suodattamaan kaikki liikenne ulkomaille tai kotimaahan tai estää pääsy yksittäiseen palveluun, kuten Twitteriin. Toki myös operaattorin reitittimien sulkeminen estää liikenteen kulkemisen”, Jäppinen sanoo.

Hän muistuttaa myös, että suuri osa Suomen ulkomaanliikenteestä kulkee Ruotsin kautta. Siellä puolustusvoimien alainen tiedusteluorganisaatio Försvarets radioanstalt FRA saa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan nimissä salakuunnella kaikkea Ruotsin rajat ylittävää tietoliikennettä.

”Teknisesti ulkomaanyhteyksien katkaiseminen on helppoa”, sanoo myös professori Tuomas Aura Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta.

”Yksinkertaisinta on sammuttaa verkko-operaattorien reitittimet, jotka huolehtivat internetissä tietopakettien siirtämisestä. Reitittimet voidaan myös säätää niin, että ulkomaanyhteydet toimivat vain joissain verkon osissa, kuten valtionhallinnossa tai tärkeissä yrityksissä. Maan sisäiset yhteydet voi samoin katkaista, jos ne kulkevat viranomaisten valvomien palveluntarjoajien kautta. Organisaatioiden omiin verkkoihin, esimerkiksi yritys- tai yliopistoverkkoihin, viranomaisen on vaikeampi puuttua, joten joitain maan sisäisiä yhteyksiä saattaisi jäädä toimintaan.”

”Nörtit ja radioamatöörit voivat tällöin kehitellä vaihtoehtoisia tiedonsiirtomenetelmiä. Kekseliäisyydestä ja sankaritarinoista huolimatta netin käytöstä tulisi kuitenkin niin vaikeaa ja kallista, että sillä ei enää olisi merkitystä kansanjoukkojen poliittisen järjestäytymisen kannalta.”

…mutta käy kalliiksi

Professori Tuomas Aura kuitenkin muistuttaa yritysten ja talouselämän olevan riippuvaista modernista tietotekniikasta.

”Internetin täydellinen sulkeminen aiheuttaisi vakavaa vahinkoa talouselämälle. Siksi Kiina ja monet arabimaat sallivat verkon käytön, mutta estävät ja valvovat siellä poliittista keskustelua. Tätä varten on kehitetty tehokasta teknologiaa ja osaamista.”

Esimerkiksi Kiina estää pääsyn tietyille ulkomaalaisille nettisivuille ja sulkee automaattisesti yhteyksiä, joissa käytetään kiellettyjä sanoja.

”Näin pystytään kontrolloimaan tiedonvälitystä suurelle yleisölle, vaikka yksittäisen teknisesti osaavan ihmisen onkin mahdollista kiertää estot. Sensuurin vaikeutena netissä on, ettei se aina pysy nopeasti muuttuvan tekniikan tasalla tai ymmärrä ajoissa uusien tiedonvälitysmuotojen merkitystä. Näin kävi Pohjois-Afrikassa”, Tuomas Aura arvioi.

_______________

Koko verkkoliikenteemme kulkee kolmen kytkimen kautta – salaperäinen Ficix

Tavallinen netin käyttäjä tuskin tietää, että kaikki Suomen internet-liikenne kulkee kolmen Ethernet-kytkimen kautta. Ne ovat Espoossa, Helsingissä ja Oulussa. Tarkkoja sijainteja ei turvallisuussyistä paljasteta. Laitteistoa hallinnoi rekisteröity yhdistys Ficix ry.

Voittoa tuottamaton yhdistys on perustettu 1993. Sillä on nykyään 28 jäsentä, jotka ovat johtavia koti- ja ulkomaisia internet-palvelujen tarjoajia.

Järjestön puheenjohtaja Jorma Mellin kertoo, että Suomessa, kuten muissakin maissa, on mahdollista viranomaistoimin sulkea tietoliikenneyhteyksiä ja estää viestintää. Pakkokeinolakien mukaan myös poliisiviranomaisella on oikeus vaatia käyttöönsä viestintävälineitä ja siten estää viestintää.

Sulkeminen voi koskea sekä matkaviestinverkkojen tukiasemia että kiinteän verkon käyttöä.

Normaaliolojen poikkeustilanteissa päätöksen tietoverkkoliikenteen katkaisemisesta tai rajoittamisesta tekisi nykylain perusteella liikenne- ja viestintäministeriön alainen viestintävirasto Ficora.

”Suomessa on mahdollista tehdä samoin kuin Egyptissä. Tähän löytyy sekä tarvittava lainsäädäntö että kyky saattaa pakkokeinot voimaan”, sanoo Jorma Mellin. Hän kuitenkin muistuttaa, että internetin laajamittainen sulkeminen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita.

”Kyse ei ole vain taloudesta, vaan monet ohjausjärjestelmät lakkaisivat toimimasta, kuten kauppojen kassat. Elintarvikehuolto ja vastaavat yhteiskuntaa ylläpitävät toiminnot vaikeutuisivat.”

Yksittäinen operaattori saadaan melko helposti suljettua netistä. Teknisesti se tapahtuisi nimenomaan Ficixin hallinnoimien Ethernet-kytkimien avulla.

”Ficix-yhdysliikennepisteissä voidaan irrottaa kokonainen operaattori yhdysliikenteestä”, kertoo vanhempi tietoturva-asiantuntija Kauto Huopio Ficorasta.

Normaaliolojen poikkeustilanne ei kuitenkaan ole sama asia kuin valmiuslain tarkoittama poikkeustila. Kehityspäällikkö Jarkko Saarimäki Ficorasta kertoo, että käytännössä yksittäisen operaattorin laitteen pitäisi olla saastunut tai aiheuttaa tietoturvauhkaa.

”Irtikytkemisellä pyritään varmistamaan, että yksi virheellisesti toimiva järjestelmä ei vaaranna koko viestintäverkkoa. Päätöksen tekee aina teleyritys itse, koska vain sillä on riittävä kuva häiriötä aiheuttavasta päätelaitteesta. Toimenpiteillä ei saa rajoittaa sananvapautta taikka luottamuksellisen viestin tai yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Toimenpiteet on lopetettava, jos niiden toteuttamiselle ei enää ole laissa säädettyjä edellytyksiä”, Saarimäki selventää.

Jorma Mäntylä

Kommentoi Facebookissa
  • 25.2.2011