Näin Hondurasissa

Lukuaika: < 1 minuutti

Näin Hondurasissa

Isabel Vinent on vetänyt Hondurasissa työpajoja, joissa maaseutukylien asukkaat pohtivat sukupuolirooleja.

Isabel Vinent on vetänyt Hondurasissa työpajoja, joissa maaseutukylien asukkaat pohtivat sukupuolirooleja.

”Kylissä ihmisillä on hyvin vähän muodollista koulutusta, mutta paljon tietoa elämästä maaseudulla. Lähdemme liikkeelle heidän oman tietonsa kartoittamisesta”, Vinent kertoo.

Yhdessä harjoituksessa kyläläiset piirsivät kartan kylästä, jossa näkyivät miesten ja naisten tilat. Kylän ainoa vapaa-ajan tila oli jalkapallokenttä. Se oli miesten. Toisessa harjoituksessa naiset piirsivät päivittäisestä ajankäytöstään kellotaulun.

”Naisten tekemää kotityötä ei pidetä työnä. Jo työmäärän piirtäminen näkyväksi auttoi heitä arvostamaan työpanostaan.”

Työpajat tarjosivat naisille oman tilan puhua elämänkokemuksistaan ja vahvistaa itsetuntoaan.

”Pidämme myös miehille omia työpajoja. Niissä emme puhu naisista, vaan siitä, miten miehet voisivat olla kokonaisempia ihmisiä. Heille on ollut tärkeää huomata, ettei tunteiden näyttäminen tai lapsista ja kodista huolehtiminen poista heidän maskuliinisuuttaan. ”

Lopuksi naiset ja miehet pohtivat yhdessä, miten asioita voisi tehdä toisin. Työryhmän seurauksena voidaan esimerkiksi päättää, että järjestön tai kyläkokouksen edustajista puolten pitää olla naisia – ja jotta naisille jäisi aikaa osallistua päätöksentekoon, miesten on tehtävä osansa kotitöistä.

Laura Böök

  • 9.9.2009