Miksi Jeesus nauroi

Lukuaika: 3 minuuttia

Miksi Jeesus nauroi

Stadin Juudas näki tulevaisuuteen paremmin kuin viralliset evankelistat.

Uuden Testamentin Jeesus on elävä ihminen. Hän syö, juo ja harrastaa hygieniaa. Juudaksen evankeliumiksi kutsuttu, vasta 2000-luvulla maailmalla julkaistu käsikirjoitus esittää uuden näkökohdan. Jeesus nauraa. Hän nauraa käsikirjoitusrepaleen jokaisessa kulminaatiopisteessä. Juudaksen evankeliumi esittelee uuden Jeesuksen ja uuden Juudaksen.Juudaksen evankeliumi on kirjoitettu noin vuonna 150. Ulkopuolisena tarkkailijana esiintyvästä kirjoittajasta ei tiedetä mitään. Evankeliumi on tuntemattoman kirjoittajansa alkusanojen mukaan ”salainen kirjoitus, jossa paljastetaan, mitä Jeesus puhui Juudas Iskariotin kanssa kahdeksan päivän ajan, kunnes oli kolme päivää siihen, kun hän vietti pääsiäistä”. Keskustelut keskittyvät ihmiskunnan tulevaisuuteen.Juudas ei ole uudessa evankeliumissa petturi vaan luotto-oppilas, Jeesuksen jengin ainoa sivistynyt ja tehtäviensä tasalla oleva mies. Vain hän uskalsi seisoa Jeesuksen edessä, ajatella syvällisiä ajatuksia ja naurattaa Jeesusta tahallaan. Evankeliumin kirjoittaja tietää, että mestarin naurulla on merkitys, joka kannattaa esitellä aikalaisille ja jättää tulevien sukupolvien pohdittavaksi.Jeesus tulkitsee opetuslastensa näyn, jossa oli kaksitoista miestä, uhrattavaa karjaa ja hirvittäviä rikoksia tekeviä ihmisiä. Jeesusta huvittaa jo se, että näyssä ei oikeastaan ole mitään tulkittavaa. Asia on liiankin selvä. Kaksitoista miestä olette te itse. Karja, joka tuotiin uhrattavaksi, on harhaan johtamanne väkijoukko. Jeesus ennustaa, että ”hurskastelijoiden sukupolvet” tulevat tekemään hänen nimissään kaikkein hirvittävimpiä rikoksia. Hän nauraa ennustuksensa päälle.Sitä ennen Jeesus on nauranut opetuslastensa kauniille tavalle kiittää leivästä. Naurun aihe on siinä, että oppilaat eivät rukoile omasta tahdostaan vaan Jumalaansa mielistelläkseen. Myös opetuslasten pyhää sukukuntaa kohtaan tuntema uteliaisuus ja Juudaksen hanakkuus esitellä omia näkyjään naurattavat Jeesusta.Evankeliumin suomentajina ja toimittajina toimineet Ismo Dunderberg ja Antti Marjanen pohtivat uuden evankeliumin sankarin asemaa ja persoonaa. Heillä ei ole kovin paljon materiaalia, mutta perusteltu Juudas-kuva syntyy silti.Uuden evankeliumin Juudas saa Jeesukselta yksityisopetusta. Hän on opetuslapsista ainoa, joka tuntee Jeesuksen työn tavoitteita. Hän luovuttaa Jeesuksen ylipapeille ja saa 30 hopearahaa, mutta on epävarmaa, onko kyseessä petos. Ehkä Juudas vain auttoi messiaan kohtaloita koskevia ennustuksia toteutumaan.Juudas Iskariotin nimen merkitystä koskevat arvailut valaisevat sankarin asemaa. Suomentajat sanovat, että Iskariot tarkoittaa kaupungin miestä. Jerusalem oli Palestiinan ainoa varsinainen kaupunki hieman samalla tavalla kuin Helsinki on Suomessa, joten Is Kariot on suomeksi Stadin kundi. Muut opetuslapset olivat galilealaisia landepaukkuja. Juudas oli poliittisesti valistunut ja sosiaalisesti pätevä juudealainen.Jos Juudaksen evankeliumi olisi hyväksytty Uuteen Testamenttiin, se ei toimittajien mukaan olisi muuttanut maailmaa kovin perusteellisesti, ei ainakaan hyvään suuntaan. Esimerkiksi homojen ja juutalaisten vainoamiseen Juudas antaa pahempaa potkua kuin muut evankelistat. Ruumiin ja sielun dualismi on Juudaksen julistuksessa rivo, joten kristillinen elämänkielteisyys olisi hyötynyt näistä näkemyksistä muutenkin. ”Pyhä sukukunta” on tulkittavissa ennalta pelastukseen valittujen joukoksi, joten Juudas olisi ehkä vauhdittanut myös protestanttisuuteen kuuluvaa kapitalistista pahantekoa. Juudaksen metkana kohtalona oli, että hän ennusti sen kristillisen pahanteon, joka tehtiin sattuman oikusta ilman hänen myötävaikutustaan ja joka olisi hänen myötävaikutuksellaan tehty jos mahdollista vielä perusteellisemmin. Näin on, jos uskomme pyhien kirjoitusten vaikuttavuuteen ja pahanteon mahdollisuuksien rajattomuuteen.Selvää joka tapauksessa on, että Juudas Iskariot on nauttinut alkukristillisinä aikoina ainakin joissakin piireissä parempaa mainetta kuin nykyisin. Jeesuksen naurun syyt ja sävyt ovat olleet silloisten polemiikkien osanottajille tärkeitä ja samalla niin ilmeisiä, että niitä ei ole tarvinnut selitellä. Nykyajan lukijalle Juudas sen sijaan asettaa kihelmöivän ongelman: miksi Jeesus nauroi?Ennustajana Juudas voittaa toiset evankelistat ainakin nopeudessa. Odotamme yhä Matteuksen ja Markuksen lupaamaa Ihmisen Pojan uutta tulemista. Juudaksen ennustama kristillinen pahanteko sen sijaan kasvoi jo noin 1 700 vuotta sitten totalitääriseksi järjestelmäksi. Kristillisen uskontunnustuksen uhkaama tuomion päivä ei silti onneksi ole toistaiseksi koittanut ainakaan kristityille. Irakin sekulaaristi islamilainen presidentti Saddam Hussein sai tuomion siitä, että murhasi Irakissa 142 vastustajaansa. USA:n mitä hartaimmin kristillinen presidentti George W. Bush ei ole saanut haastetta siitä, että on murhannut Irakin ristiretkellään yli 142 000 Saddamin vastustajaa. Miksi Saddamin vastustajien murhaaminen on kielletty Saddamilta, kun se on sallittua muille? Miksi Jeesus nauroi? Minkälainen tyyppi hän oikein olikaan?

Juudaksen evankeliumi. Toimittaneet Antti Marjanen & Ismo Dunderberg. WSOY 2006. 120 sivua, itse evankeliumi 17 sivua.

Pertti Julkunen

  • 9.9.2009