Kirjoittanut Jari Tamminen

Miehitetty Helsinki

Lukuaika: 2 minuuttia

Miehitetty Helsinki

Yksi live-roolipeli kertoo Palestiinan tilanteesta enemmän kuin tuhat sähkeuutista.

”Keskeinen elementti Piiritystilassa on se, kuinka me näemme palestiinalaiset ja arabit toiseuden kautta”, aloittaa Juhana Pettersson.

Hän tuottaa live-roolipeliä eli larppia, joka siirtää palestiinalaisten ahdingon Suomeen.

”Tämä ei ole peli palestiinalaisesta kulttuurista, vaan olosuhteista, joissa palestiinalaiset elävät”, Pettersson kertoo.

Suomalaiset seuraavat maailman tapahtumia turvallisesta lintukodosta. Sodan jälkeen syntyneillä sukupolvilla ei ole juurikaan kosketusta pakolaisuuteen, mikä helpottaa eristäytymistä pakolaisten ahdingosta.

”Larpin avulla on mahdollista kokea subjektiivisesti, minkälaista noilla ’toisilla’ on.”
Ihmisen aivot osaavat eläytyä tehokkaasti fiktiivisiinkin tarinoihin, kuten elokuviin ja kirjoihin. Larpissa tarinoihin muodostuu syvät tunnesiteet.

Marraskuussa pelattava viikonlopun mittainen Piiritystila perustuu Kaisa Kankaan kirjoittamaan vaihtoehtoiseen historiaan, joka mukailee Lähi-idän myllerryksiä. Suomenniemen historia on mennyt hieman toisin. Nyky-Suomen paikalla on Uralia, jota asuttavat ugrit ja suomalaiset. Uralilaisen liikkeen tarkoituksena on muodostaa puhdas ugrilainen valtio. Pelissä ugrit edustavat israelilaisia, ja suomalaisille on jäänyt miehitettyjen rooli.

Pettersson oli elokuussa 2012 pelaamassa Palestiinan ensimmäisessä larpissa. Apartheidin runteleman todellisuuden näkeminen vaikutti Petterssoniin voimakkaasti.

Yksi pelin järjestäjistä, Fadima Abdul Karim, mainitsi pelin jälkeen, että olisi kiinnostavaa järjestää Suomessa peli palestiinalaisten tilanteesta. Lausahdus johti siihen, että Pettersson päätyi lopulta pelin tuottajaksi.

Piiritystila-larpin palestiinalaiset osallistujat vastaavat pelin rakenteesta ja hahmoista. Tämä mahdollistaa sen, että pelikokemus vastaa mahdollisimman tarkasti palestiinalaisten arkea, vaikka tapahtumapaikka on Helsinki.

Pelissä järjestetään oppilaskunnan vaalit yliopistolla, ja niiden ohessa käydään läpi miehitykseen ja arkeen liittyviä näkökulmia. Samalla valmistellaan konferenssia, johon on saapumassa vieraaksi Uralia-myönteinen ministeri, joka tuo mukanaan rahoitusta mutta myös legitimoi miehitystä.

Suomalaisuus rakentuu muiden kansallisten identiteettien tavoin tarinoiden varaan. Sotkemalla suomalaisten ja palestiinalaisten tarinat keskenään Piiritystila ohjaa huomion siihen, että identiteettien syntyprosessit ovat hyvin sattumanvaraisia.

Monia peliin osallistuvista kiinnostaakin juuri nationalismin teema. Petterssonin mukaan palestiinalaisille nationalismi on tyystin erilainen ilmiö kuin suomalaisille. Jos edustaa ihmisryhmää, joka yritetään tappaa tai lakaista pois, nationalismi näyttäytyy yhteishenkenä ylivoimaisen vastustajan edessä.

”Suomen historiassa on ollut vastaavia hetkiä, mutta nyky-Suomeen ne eivät liity mitenkään. Jos Timo Soini puhuu suomalaisuudesta, niin se ei kyllä liity minuun tippaakaan.”

Pettersson kertoo, että larppi on erityislaatuinen tapa sisäistää maailman tapahtumia. Esimerkiksi sanomalehdellä voi olla paljon lukijoita, mutta yksittäisen artikkelin vaikutus jää pieneksi, koska se hukkuu massaan. Larppi taas tavoittaa rajatun joukon, mutta sen vaikutus on todella vahva.

”Parhaimmillaan kokemus voi olla elämää muuttava.”

Piiritystila – Halat hisar 15.–17.11. nordicrpg.fi/piiritystila

Jari Tamminen