Kirjoittanut Kimmo Jylhämö

Mä maksan!

Lukuaika: 2 minuuttia

Mä maksan!

Enemmistö hyväksyy verojen nostamisen, jotta hyvinvointipalveluista ei leikattaisi.

Enemmistö eli 53 prosenttia suomalaisista hyväksyy sen, että yli 2500 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkansaajien ansioverotusta hieman nostettaisiin, jotta sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluja ei tarvitsisi leikata.

Tämä ilmenee kyselystä, jonka TNS Gallup teki Voiman toimeksiannosta.

Viidennes (19 prosenttia) on periaatteessa korotuksia vastaan ja kuudesosa (17 prosenttia) vastustaa siksi, että heillä ei olisi varaa veronkorotuksiin.
Miehistä (22 prosenttia) hieman suurempi osa kuin naisista (16 prosenttia) ilmoittaa, että yli 2500 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkansaajien ansioverotusta ei saa nostaa siksi, että korotus olisi vastoin heidän periaatteitaan. Kuitenkin sekä miehistä että naisista enemmistö suhtautuu ehdotukseen myönteisesti. Naisten keskuudessa on enemmän epätietoisia vastaajia kuin miesten.

Koulutustausta näkyy vastauksissa siten, että keskiasteen koulutuksen saaneet ovat kaikkein valmiimpia palkansaajien ansioverotuksen nostamiseen.
Keskimääräistä enemmän veronkorotuksia vastustavat korkeasti koulutetut. Heistä hieman vajaa kolmannes vastustaa palkansaajien verotuksen kiristämistä periaatteellisista syistä.

Vastaajien tulotaso on yhteydessä heidän näkemyksiinsä. Ehdotus yli 2 500 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkansaajien ansioverotuksen pienestä kiristämisestä saa enemmän kannatusta pienituloisilta. Hyvätuloisista talouksista liki puolet on vastaan joko periaatteesta tai siitä syystä, että heillä ei ole varaa. Se, että suurituloisilla talouksilla ei ole varaa, voi johtua esimerkiksi suurista lainakuluista.

Eri ammattiryhmistä eläkeläiset ja työttömät suhtautuvat muita useammin myönteisesti ehdotukseen yli 2500 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkansaajien ansioverotuksen nostamisesta. Tulosta selittää se, että eläkeläiset ja työttömät eivät kuulu siihen joukkoon, joiden verotusta ehdotuksessa kiristettäisiin.

Enemmistö muiden puolueiden kuin kokoomuksen kannattajista hyväksyy pienen veronkiristyksen.

Eniten kannatusta ajatus yli 2.500 euroa ansaitsevien palkansaajien verotuksen pienestä kiristämisestä saa Vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajilta. Myös Keskustan, vihreiden ja Perussuomalaisten tukijoista enemmistö suhtautuu myönteisesti ehdotukseen.

Kokoomuksen kannattajien näkemykset hajoavat siten, että enemmistöistä mielipidettä ei synny. Kolmannes (32 prosenttia) kokoomuksen kannattajista suhtautuu ajatukseen kielteisesti periaatteellisista syistä.

Reilu kaksi viidesosaa (43 prosenttia) kokoomuksen kannattajista kuitenkin hyväksyy sen, että yli 2500 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkansaajien ansioverousta hieman nostettaisiin, jotta sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluja ei tarvitsisi leikata. ansioverotusta hieman nostettaisiin, jotta sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluja ei tarvitsisi leikata.

Kimmo Jylhämö