Lex Karpela

Lukuaika: < 1 minuutti

Lex Karpela

Suomessa tuli vuoden 2006 alussa voimaan tekijänoikeus- ja rikoslain muutos, joka tunnetaan Lex Karpelana.

Suomessa tuli vuoden 2006 alussa voimaan tekijänoikeus- ja rikoslain muutos, joka tunnetaan Lex Karpelana. Lex Karpela yhdenmukaistaa lainsäädäntömme EU:n tekijänoikeusdirektiivin mukaiseksi. Lain mukaan esimerkiksi luvattomasta tiedostojen jakelusta voidaan rangaista, vaikka jakelu ei tapahtuisikaan ansiotarkoituksessa. Laittoman aineiston lataaminen internetistä on kielletty. Lisäksi ”tehokkaita” teknisiä suojakeinoja ei saa kiertää, eikä teknisistä suojauksista saa keskustella ”organisoidusti”.

Vielä ei ole aivan selvää, mitä laki käytännössä tarkoittaa. Esimerkiksi ”tehokkaan suojakeinon” ja ”organisoidun keskustelun” määritelmät ovat epäselviä. Heti vuonna 2006 Mikko Rauhala aloitti ”Organisoitu keskustelu” -kansalaistottelemattomuuskampanjan. Rauhalan organisoimalla web-foorumilla käytiin keskustelua kopiosuojausten kiertomenetelmistä. 39 henkilöä allekirjoitti tunnustuksen osallistumisestaan keskusteluun. Kahdelle kampanjaan osallistuneelle luettiin helmikuussa 2007 syyte, josta heidät toukokuussa samana vuonna vapautettiin.

Syyttäjä on valittanut asiasta hovioikeuteen ja käsittely on kesken. Myös lain valmisteluun liittyi epäkohtia, joista eduskunnan apulaisoikeusasiamies huomautti opetusministeriötä. Apulaisoikeusasiamies piti ongelmallisena, että lain valmisteluun keskeisesti osallistunut virkamies oli samanaikaisesti myös Gramexin alaisen Esekin ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen johtokunnan jäsenenä.

Tere Vadén

  • 9.9.2009