Korvaushoitoa ja oheiskäyttöä

Lukuaika: 2 minuuttia

Korvaushoitoa ja oheiskäyttöä

Subutex on kiistanalainen väylä normaaliin elämään.

BUPRENORFIINISTA eli Subutexista on tullut melkein huomaamatta opiaattiriippuvaisten tärkein hoitomuoto Suomessa. Viime vuonna buprenorfiini-korvauslääkehoitoa sai oli noin 460 heroinistia.

Helsingissä narkomaanien katkaisuhoitoasemille hakeutuu jatkuvasti korvaushoitopotilaita oheiskäytön takia. He käyttävät Subutexin ohessa varsinaisia huumeita. Oheiskäyttäjät ovat uusi asiakasryhmä ja hoitohenkilökunta ihmettelee, mihin heidät lähetettäisiin katkolta.

Periaatteessa buprenorfiinihoito on tarkasti säädeltyä eikä lääkehoidossa käytettyjen tablettien uskota ohjautuvan laittomille markkinoille. Kuitenkin ainetta liikkuu laajasti myös katukäytössä.

Valvotussa korvauslääkehoidossa Subutex nautitaan tablettina, mutta katukäytössä sitä käytetään suonensisäisesti. Tällöin sen vaikutus on huomattavasti voimakkaampi.

”Subua pidetään halpana, hyvänä keinona vähentää rikollisuutta, mutta piilorikollisuudesta ei puhuta. Diileri odottaa rauhassa, että käyttäjä palaa hoidosta, sillä hän tietää, että moni jatkaa Subun ohella muiden aineiden käyttöä”, sosiaalineuvos Mauri Poikeljärvi esittää.

Poikeljärvi on Liljendalissa sijaitsevan Syväpuro-yhteisön perustaja ja johtaja. Hänellä on yhteyksiä useissa EU-maissa toteuttavaan lääkkeettömään kuntoutukseen, Dianova-hoitoon.

KORVAUSHOIDON ONGELMAT eivät ole yllätys. Esimerkiksi Australiassa ja Tanskassa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että suuri osa buprenorfiinihoidossa olevista heroinisteista jatkaa heroiiniin käyttöä, mutta käyttää tosin pienempiä annoksia kuin ennen.

Vuosi sitten julkisuudessa ihmeteltiin Subutex-hoidossa olevien naisten raskauksia. Suomessa on syntynyt kymmeniä Subutex-vauvoja, joista osa on saanut alkunsa ehkä vain siksi, että lapsen äiti on halunnut edetä nopeammin korvaushoitojonossa.

Pitkät jonot eivät johdu pelkästään hoitopaikkojen puutteesta. Subutexin käytön aloittaminen tarkoittaa vuosien sitoutumista siihen, ettei käytä korvaushoidon aikana muita huumeita, mutta myös sitä, ettei pyri kokonaan aineista eroon.

Subutex-korvaushoitohan tarkoittaa käytännössä yhden riippuvuuden korvaamista toisella. Päätös korvaushoidon aloittamisesta on niin suuri ratkaisu, että käyttäjän on pakko pohtia sitä kauemmin kuin muutama viikko. Lääkkeettömään huumevieroitukseen pääsee huomattavasti nopeammin.

SUBUTEX-HOIDOT NOUSIVAT yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi viitisen vuotta sitten, kun lääkäri Pentti Karvonen tuomittiin vankeuteen Subutexin laajamittaisesta maahantuonnista ja levittämisestä. Mauri Poikeljärven mielestä valtio on nyt ottanut Karvosen roolin ja jatkaa samaa.

”Mikä tästä kamasta tekee nyt laillista, kun Karvosen aikana se oli laitonta?” hän kysyy. Poikeljärvi ei usko, että Subutex-hoito auttaa narkomaaneja. Hänen mielestä huumeiden käytön lopettaminen

tarkoittaa lopettamista kokonaan. Tällöin ainoa vaihtoehto on lääkkeetön hoito.

”Vieroittautuuko narkomaani Subusta viiden, kymmenen vai viidentoista vuoden kuluttua? Vai onko hän koukussa loppuikänsä valtion ilmaiseen annokseen?” Poikeljärvi kysyy ja vaatii tutkimusta siitä, kuinka moni narkomaani on todella lopettanut huumeiden käytön korvaushoidon avulla.

On arvioitu, että vain noin viidennes opiaattikorvaushoitoon osallistuvista pääsee kokonaan eroon buprenorfiinista.

_______________

Opiaattivieroittaja

SUBUTEX ON RESEPTILÄÄKE, jota käytetään opiaattiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoitoon. Sen vaikuttava aine on buprenorfiinihydrokloridi.

Subutexin vaikuttava aine kiinnittyy aivojen opiaattireseptoreihin ja vähentää opiaateista riippuvaisen henkilön vieroitusoireita ja opiaattien halua. Subutex aiheuttaa lääkeriippuvuutta.

mainos

Ongelmakäyttö on lisääntynyt nopeasti 1990-luvun lopulta. Suuri osa katukauppaan päätyvästä Subutexista on peräisin Virosta. Aineen saatavuuden lisäksi käyttöä on lisännyt sen edullisuus. Viime vuonna kahdeksan milligramman Subutex-tabletti maksoi katukaupassa 30–35 euroa.

PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN PARISSA Subutex-korvaushoito jakaa edelleen mielipiteitä. Kannattajien mielestä lääkitys auttaa narkomaaneja pääsemään kiinni normaaliin elämään, ja elämän vakiintumisesta he saavat voimia irrottautua vähitellen myös Subutexista.

Vastustajien mielestä korvaushoitopotilaat siirtyvät vain laittomasta huumeesta lailliseen.

ENSIMMÄISET SÄÄNNÖKSET SUBUTEX-HOIDOSTA annettiin Suomessa vuonna 1997. Yhteiskunnan kannalta korvaushoito kannattaa, sillä rikokset vähenevät, kun narkomaani voi hankkia huumeensa katukaupan sijasta päihdehuollon palvelupisteestä. Korvaushoito tulee myös yhteiskunnalle halvemmaksi kuin vuosia kestävä päihteetön kuntoutus.

Suomessa buprenorfiinista riippuvaisia on monta kertaa enemmän kuin heroiiniriippuvaisia. Viime vuonna hoitoon hakeutuneista huumeriippuvaisista 27 prosentille buprenorfiini oli ensisijainen riippuvuuden aiheuttaja, kun taas heroiiniriippuvaisia oli ainoastaan kolme prosenttia.

_______________

Painopiste

Olin kesän töissä asunnottomien sosiaalitoimistossa Helsingissä. Tapasin melkein päivittäin nuoria narkomaaneja, jotka olivat Subutex-hoidossa. He eivät voineet hyvin, monet olivat katkaisuhoidossa oheiskäytön takia. He olivat jääneet koukkuun korvaushoitoon – onko kukaan päässyt siitä irti? Laillinen Subutex on helppo ja halpa ratkaisu lääkkeettömään hoitoon verrattuna, mutta onko siitä muuta hyötyä kuin huumeisiin liittyvän rikollisuuden vähentyminen? Uhraako yhteiskunta nuoret narkomaanit yleisen edun nimissä?

Kristiina Koivunen