Lukuaika: < 1 minuutti

Kaivoksista vaaliteema?

Hallitusohjelmassa halutaan edistää voimakkaasti Suomen kaivannaisteollisuutta. Meille on kerrottu kaivosten työllistävyydestä, mutta uraanista vaietaan. Nyt meillä onkin EU:n suurin toimiva uraanikaivos Talvivaara, jonka ei ilmeisesti tarvitse huomioida päästörajojaan.

Uraani ei koskaan esiinny maassa yksin. Suomessa sen yhteydessä on muita metalleja, kuten kultaa. Uraanin radioaktiiviset tytäralkuaineet, joiksi se hajoaa, ovat myös aina läsnä ja nousevat maan pinnalle kaivettaessa. Malmi jauhetaan hiekkakokoon, jolloin lisääntyneen pinta-alan ja suojanneen kallion poistamisen takia radioaktiivinen säteily ja radonkaasu pääsevät valloilleen.

Uraani maaperässä on siis aivan eri asia kuin esille myllätty uraani. Jos väitetään jotakin muuta, kyseessä on tietoinen harhaan johtaminen. Vaikka itse uraani poistettaisiinkin hiekaksi jauhetusta malmista, tytärten mukana jää aina joka tapauksessa 85 prosenttia alkuperäisestä radioaktiivisuudesta säteilemään jätehiekkakasoihin!

Näitä tytäralkuaineita ovat radium, radon, torium ja polonium, jonka kolme isotooppia ovat eräitä kaikkein myrkyllisimpiä alkuaineita. Torium 230:n puoliintumisaika on 76 000 vuotta, joten se tuottaa radonkaasua tuhansia vuosia suunnilleen samalla vauhdilla. Kaivosjätteet saastuttavat ajan kuluessa ilman, veden ja ympäristön. Jo malminetsintä voi saastuttaa pohjavedet. Syvät kairausreiät lävistävät melko varmasti vesisuonia päästäen vettä radioaktiivisiin kalliokerroksiin.

Mitä kunnat tulevat tekemään valtavalle määrälle jätehiekkaa, joka sisältää paljon myrkyllisempiä radioaktiivisia aineita kuin uraani, jonka kaivosfirma ehkä ottaa ”talteen”? Miksi kunnat ottaisivat tuhansien vuosien vaarallisen taakan ja saastuttaisivat elinympäristönsä? Onko elinympäristön ikuinen hävittäminen ja ryöstäminen suomalaisille sopivaa ”työtä”? Eri puolilla maata on satoja uusia hankkeita, Kiina tarvitsee metalleja.

Suostummeko siirtomaaksi, joka nyt hävitetään asuinkelvottomaksi? Uraanin etsinnästä ja uraanipitoisista monimetallikaivoksista on tehtävä kunnallisvaaliteema. Uuden kaivoslain mukaan kunnalla on päätösvaltaa kaivosasioissa.

Marjatta Näätänen

  • 1.10.2012