Lukuaika: < 1 minuutti

K niin kuin kotoutuminen, osa 3

Maahanmuuttopoliittinen sanasto: Maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä kohti työelämään ja yhteiskunnan toimintaan osallistumista omaa kieltään ja kulttuuriaan menettämättä.

Maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä kohti työelämään ja yhteiskunnan toimintaan osallistumista omaa kieltään ja kulttuuriaan menettämättä.

Kasvava puhetulva kotoutumisesta käsittelee maahanmuuttajien integraatiota riskialttiina prosessina. Maahanmuuttajaa uhkaavat oman kulttuurisen identiteetin menettäminen tai syrjäytyminen yhteiskunnasta. Kotoutuvilta vaaditaankin näyttöjä oikeasta asenteesta ja sitoutumisesta yhteisiin arvoihin. Heidän lojaalisuuttaan pidetään kuitenkin aina epäilyksenalaisena, kuten muslimit ovat havainneet terrorismin vastaisen sodan myötä.

Mihin sitten oikein pitäisi kotoutua? Minkään myyttisen suomalaisuuden kautta ei edes Suomen hegeliläis-snellmanilainen virkakunta yritä enää integraation kriteerejä asettaa. Kotoutumisen kriteeri on lopulta yksiselitteinen: palkkatyö.

Sen sijaan, että pohdittaisiin maahanmuuttajien ja yhteiskunnan velvollisuuksia kotoutumisen suhteen, olisikin syytä kiinnittää huomio siihen, mikä meitä yhdistää. ”Kotouttamistoimet” kohdistuvat myös kantaväestöön, joka – toisin kuin siirtolaiset – ei joustamattomuutensa takia ole vielä riittävästi kotonaan uudessa taloudessa eli globaalin kapitalismin vapaasti hyödynnettävissä tai vapaasti syrjään sysättävissä.

vapaaliikkuvuus.net

Markus Himanen & Jukka Könönen

  • 9.9.2009