Itämeren lohi

Lukuaika: < 1 minuutti

Itämeren lohi

Poliittinen eläin: Luonnonvaraiset lohikannat ovat kaikkialla uhanalaisia, ja lohi on Suomessakin erittäin uhanalainen.

Lohi (Salmo salar) on täysikasvuisena noin metrin pituinen vaelluskala. Se syntyy makeanveden joessa, josta se lähtee riittävästi kehityttyään merelle syömään ja kasvamaan. Kotijokeensa lohi palaa taas kutemaan. Lohi on petokala, jolle maistuu muun muassa silakka.

Luonnonvaraiset lohikannat ovat kaikkialla uhanalaisia, ja lohi on Suomessakin erittäin uhanalainen. Itämereen laskevista joista se lisääntyy luontaisesti enää vain Tornionjoessa ja Simojoessa, Jäämereen laskevista joista Tenojoessa ja Näätämönjoessa on omat kantansa.

Vielä 1800-luvulla lohen kalastus tapahtui pääosin kutujoilla. Nykyään ammattimainen kalastus on keskittynyt merille. Itämeren lohenkalastus on kiintiöity maiden kesken – viime aikoina tosin Suomi ei ole saanut pyydettyä kiintiötään läheskään täyteen. Kriitikkojen mielestä se kertoo lohikannan surkeasta tilasta.

Lohi on ollut jo pitkään poliittinen kala. Suurin osa sen luontaisista lisääntymisalueista on tuhottu jokien patoamisilla ja vesistörakentamisella. Kompensaatiota vahingosta on vaadittu lukuisin karvalakkilähetystöin erityisesti Kemijoen kalastajien toimesta.

Lohikantaa on yritetty vahvistaa vaelluspoikasten istutuksilla jokisuihin ja merelle, ja jokia on ennallistettu kutukuntoon kalaportailla. 1990-luvun lopulla lohimäärät saatiinkin kasvamaan. Syynä pidetään tiukkoja aikarajoituksia lohen meripyynnille, mitkä mahdollistivat lohen nousemisen jokiin joutumatta matkallaan pyydykseen. Viime vuosina maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja on laventanut kalastusaikoja moneen otteeseen. Lohimäärät ovat vähentyneet roimasti, vaikka istutuksia on jatkettu entiseen tapaan. Kalastuksen lisäksi poikaskuolleisuuskin on kasvanut. Kuolleisuuden syyksi epäillään niin rehevöitymistä, Itämeren lämpenemistä kuin hylkeitä.

Nyt kalastajien kesken on syttynyt pieni lohisota. Vapaa-ajan kalastajat ja matkailuyrittäjät ovat vaatineet lohiadressilla tiukkojen aikarajoitusten palauttamista ja erityistä vaelluskalalakia lohta suojelemaan. Ammattikalastajat ovat vastanneet avaamalla internetiin oman adressinsa, jossa vaaditaan kiintiöiden pitämistä ennallaan ja aikarajoitusten purkamista kokonaan. Puolueilta on löytynyt sympatiaa lohen suojelulle, tosin RKP:n ympäristöministeri on pitänyt omiensa puolta – rannikon kalastajakeskittymät osuvat puolueen kannalta tärkeille alueille.

Tilannetta vaikeuttaa sekin, että osa Itämeren lohista katoaa salakalastuksen kautta. Ympäristöjärjestöjen mukaan esimerkiksi Puolassa lohia tilastoidaan meritaimenina, joilla ei ole kiintiötä.

Sini Harkki

  • 9.9.2009