Kirjoittanut Kimmo Jylhämö

kaikki virtaa

Lukuaika: < 1 minuutti

kaikki virtaa

Globalisaation pyhä kolminaisuus on kauppa, pääoma & teknologia.

GlobalisaatioraportinOsaava, avautuva ja uudistuva Suomi mukaan globaali kapitalismi tarkoittaa ”maailmantalouden yhdentymisen nykyistä vaihetta”.

Maailmanlaajuisen muutoksen Anne Brunilan raportti näkee metafyysisenä virtana. Kaikki virtaa. Raportin mukaan globalisaation ”keskeinen ilmentymä ovat nopeasti kasvaneet maiden väliset kauppa-, pääoma- ja teknologiavirrat”.

Globalisaation virtauksista nousee esille myös muita ulottuvuuksia, joita kutsutaan ”kulttuuriksi” ja ”politiikaksi”. Globalisaation liikkeelle paneviksi voimiksi Brunila nimeää teknologisen kehityksen ja pääomaliikkeiden esteiden poistumisen.

”Teknologinen kehitys lisää kauppaa, kauppa lisää suhteellisten etujen parempaa hyödyntämistä, tuottavuutta ja tuloja, mikä lisää edelleen kauppaa jne. Kauppa lisää kilpailua, kilpailu markkinoiden merkityksen kasvua ja tarvetta teknologisiin innovaatioihin.”

Muuttuva kilpailutilanne vaatii työmarkkinoilta sopeutumista ja joustamista. Samalla se vähentää vähän koulutetun työvoiman kysyntää. Se tuottaa ”suhteellisen” ansiotason kasvua ja lisää palkkaeroja ja työttömyyttä. Siksi Suomeenkin kaivataan uutta teollistumisaaltoa: korkeaa teknologiaa ja innovaatioita. Samalla vaaditaan välttämättä myös lisää ihmisiä tekemään halpaa ja tuottamatonta työtä. Tämä on Brunilan mukaan ”suurin haaste suomalaisille”.

Tasa-arvoisemman maailman mahdollistamiseksi pitäisi tarttua teknologia-, pääoma- ja tavaravirtoihin. Jos haluaa vastustaa nykyistä maailmanlaajuista kapitalismia, pitäisi puolustaa immateriaalioikeuksien eli kaiken digitaalisen ohjelmiston ja sisältöjen vapaata ei-kaupallista liikettä.

Toisaalta pitäisi asettaa verorajoitteita pääoman vapaalle liikkeelle. Lopuksi pitäisi verottaa myös maailmanlaajuista tavaraliikennettä sitä rankemmin, mitä enemmän se kuluttaa energiaa. Lyhyesti: linux, vapaat standardit ja patenttianarkismi, Tobinin vero ja tavaraliikenteen energiaverotus.

Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. 152 s. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2004.

Kimmo Jylhämö