Kirjoittanut Kimmo Jylhämö

pääoma politisoituu

Lukuaika: 2 minuuttia

pääoma politisoituu

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA:n raportti Suomen Menestyksen eväät – Tiekartta tulevaisuuteen on herättänyt viime kuukauden aikana paljon keskustelua.

Maailmallathink tank -tyyppiset organisaatiot tarkoittavat usein oikeistolaisia, suurta pääomaa edustavia ajatushautomoita, jotka edistävät elinkeinoelämän intressejä. Niin myös Suomessa. Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA:n raportti Suomen Menestyksen eväät – Tiekartta tulevaisuuteen on herättänyt viime kuukauden aikana paljon keskustelua.

Raportin tehtävänä on tuoda esille suomalaisten keskuudessa oleva ”staattinen tunnelma”, ”pysähtyneisyys” ja ”muutosvastaisuus”. Tavoitteena on myös kunnianhimoisesti käydä kaikkien hyväksymän ”hyvinvointiyhteiskunnan” kimppuun, ravistella sen elinkeinoelämän rakenteita ja saada lopputulemaksi ”Mahdollisuuksien yhteiskunta” kirjoitettuna isolla M-kirjaimella ja yrityselämälle ”Edelläkävijäyhteiskunta” isolla eellä.

Ämmiä tämän yhteiskunnan kehittelyyn ei kuitenkaan kaivata. Elinkeinoelämän Valtuuskuntaan kuuluu 22 suomalaista elinkeinoelämän miesjohtajaa, sen hallitukseen kuuluu kymmenen miesjohtajaa ja yksi nainen. EVA:n jäsenjärjestöjä ovat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Palvelutyönantajat, Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT. EVA edustaa siis suomalaista pääomaa.

Raportin on koonnut Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen. Hän on haastatellut 57 päättäjää, joista naisia on yhdeksän. Retoriikan tasolla nykytilannetta verrataan talvisodan uhkaan, nyt tarvitaan ”talvisodan henkeä”. Pelastajaksi haetaan eliittiä. Sen pitäisi laatia ”tiekartta tulevaisuuteen”. Ruokasen keskustelupuheenvuoron toivomuksena on ”antaa aineksia uuden luovan Suomen kehittämiseksi globaaliksi huippuosaajaksi”.

Raportti onkin sävyltään suunnattu kolmea muutosvastaista poliittista vaikuttajaa, presidentti Halosta, ulkoministeri Tuomiojaa ja pääministeri Vanhasta, vastaan. Poliittinen vastakkainasettelu muodostuu kysymyksestä globaalin toimijuuden merkityksestä. Muutosta vastustavat poliitikot hakevat Suomelle aktiivista roolia globaaleissa poliittisissa kysymyksissä, kun elinkeinoelämä halajaa globaalia huippuosaamista.

Ruokanen suomii suomalaista yhteiskuntaa, jossa ”kansalaiset valittavat uupumusta ja omistajat kantavat huolta”. Hän kritisoi talvisodan retoriikalla ihmisiä, jotka haluavat säilyttää, kun oikea tapa olisi uudistaa ja menestyä. Historiallisesti vertauskuva ei kestä, nimenomaan talvisota oli itsenäisyyttä puolustava sota. Ruokanen kysyy: ”Missä ovat unelmat ja tavoitteet, joiden puolesta tehdä työtä, taistella ja uhrautua?”

Samalla Ruokanen ei kuitenkaan missään vaiheessa aseta mitään vaatimuksia pääomaa edustavalle eliitille, joka toisin kuin kansa, uhkaa tilanteessa kuin tilanteessa paeta yhteiseltä rintamalta, ellei pääoman tuotto ole riittävä. Raportille on kuvaavaa, että tausta-aineiston käsitellyt opiskelijaryhmä jää nimettömäksi. Viime vuodet on soimattu opiskelijoita, jotka valmistuvat liian hitaasti, mutta heidän ilmainen työnsä kelpaa silti. Vain huiput saavat tilaa, tuleva pätkätyöläinen tietää paikkansa.

Vaikka raportissa on aiheellisiakin ehdotuksia ja huomioita, voi raportin kiteyttää sanalla amerikanismi. Kaikki hyvä tulee edelleen rapakon tuolta puolen. Samalla ei voi kuin nostaa hattua päätoimittaja Ruokaselle. Hän on selkeyttänyt raportilla omien näkemystensä poliittista syvyyttä, jos joku ei tätä ole Suomen Kuvalehteä lukiessaan huomannut.

Tapani Ruokanen: Suomen menestyksen eväät. Tiekartta tulevaisuuteen. 125 s. Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA 2004. Raportti luettavissa pdf-tiedostona: www.eva.fi

Kimmo Jylhämö