Kirjoittanut Kimmo Jylhämö

syöpäriskiä radioaalloilla?

Lukuaika: < 1 minuutti

syöpäriskiä radioaalloilla?

Ovatko matkapuhelimien tukiasemat vaikuttaneet kaupunkilaisten lisääntyneisiin syöpätapauksiin?

Vähintään kymmeniätuhansia ihmisiä sisältävät epidemiologiset tutkimukset matkapuhelimien tukiasemien vaikutuksista väestöön on vielä tekemättä. Sen sijaan saksalainen Nailan pieni kaupunki on ryhtynyt toimiin.

Nailassa joukko lääkäreitä on tehnyt tutkimuksen siitä, ovatko tukiasemat vaikuttaneet asukkaiden lisääntyneisiin syöpätapauksiin. Tutkimustiedotteen mukaan syöpätapaukset ovat kauempana asuviin verrattuna kaksin- tai kolminkertaistuneet niillä kaupunkilaisilla, jotka asuvat alle 400 metrin päässä tukiasemasta.

Tutkimustiedotteessa väitetään, että syövälle altistumisen keski-ikä on laskenut 8,5 vuotta. Nailan kaupunginvaltuusto on tehnyt vetoomuksen EU:n parlamenttiin, jotta kännykkäsäteilyn raja-arvo laskettaisiin riskien minimoimiseksi Euroopan laajuisesti miljoonasosaan nykyisestä Saksassa voimassa olevasta arvosta.

Lisäksi vetoomuksessa vaaditaan niin valmistajia kuin tukiasemapalvelujen tarjoajia lailliseen vastuuseen siitä, että käyttäjiä valistetaan mahdollisista riskeistä.

Säteilyturvakeskuksen laboratoriojohtaja Dariusz Leszczynskin mukaan Nailan tapauksesta ei voida vetää mitään johtopäätöksiä säteilyn vaikutuksista. Itse tutkimusta ei ole julkaistu, eikä pienen kaupungin otanta ole riittävä, vaan tulokset ovat parhaimmillaankin vain suuntaa antavia.

Viime elokuussa Säteilyturvakeskuksen tutkimuksissa todettiin, että matkapuhelimien mikrosäteily saattaa aiheuttaa biologisia muutoksia solun tukirangassa ja muuttaa solujen toimintaa. Tämänkin tutkimuksen mukaan tarvitaan lisätutkimusta.

Koko tutkimuskenttä on laaja, ja säteilyn mahdolliset vaikutukset vielä hämärän peitossa. Asia koskee käytännössä koko väestöä.

Vantaalainen lääkäri Seppo Kinnunen on huolestunut kännykkäsäteilyn vaikutuksista. Hänen mukaansa asiasta tarvitaan lisätutkimusta ja julkista keskustelua. Vahingollisuusepäilyt herättävät epäluuloa, ja se haittaa keskustelua.

Kinnunen on omassa lääkärintyössään törmännyt ihmisiin, joiden oireet on selkeästi yhdistettävissä kännykän käyttöön. Kinnusen potilaat ovat viitanneet päänsärkyyn, huimaukseen, tinnitukseen ja verenkiertohäiriöihin.

Suomessa viralliset suositukset säteilyn vaaroista puuttuvat. Sen sijaan Norjassa lapsiasiamies on ajanut läpi suosituksen, että alle 13-vuotiaiden ei olisi hyvä käyttää kännykkää lainkaan.

Kinnunen muistuttaa, että säteilyvaara ei koske ainoastaan kännyköitä ja tukiasemia.

Myös langattomat sisäpuhelimet, vauvojen itkuhälyttimet, bluetooth-laitteet ja tietokoneiden WLAN-asemat käyttävät samoja radioaaltoja.

Osa niistä lähettää radioaaltoja koko ajan, toisin kuin kännykät. Uusi kolmannen sukupolven umts-verkko tulee kaksinkertaistamaan säteilyn.

www.naila.de/petition.pdf

www.suomensyh.fi

www.sateilyturvakeskus.fi

Kimmo Jylhämö