nokian lonkerot mediayhtiöissä

Lukuaika: 3 minuuttia

nokian lonkerot mediayhtiöissä

Mediayhtiöiden omistus keskittyy ja yhtiöiden hallituksen jäseniä on laajalti koko digitaalisen sisältötuotannon alalta.

Peruskouluissa ja lukiossa tohistaan opettajan opastuksella mediakasvatuksen ja -kriittisyyden puolesta. Sananvapaus ja kansanvalta, niistä lähdetään. Mutta kertooko ope, että Nokian johtajat istuvat niin maan suurimman sanomalehtikustantajan, aikakauslehtikustantajan kuin Taloudellisen tiedotustoimistonkin hallituksessa? Ja kertooko, että Nokian hallituksessa istuu maan suurimman tv- ja radioyhtiön toimitusjohtaja?

Mediayhtiöiden omistus keskittyy ja yhtiöiden hallituksen jäseniä on laajalti koko digitaalisen sisältötuotannon alalta. Olennaisena osana globalisaatiota sisältötuotanto häivyttää eroja lehdistön, televisiotoiminnan ja mobiiliteknologioiden välillä. Samalla liiketaloudellisten periaatteiden ja tuotteistuksien erottaminen journalistisista sisällöistä on yhä vaikeampaa.

Nokian johtajilla on edustus SanomaWSOY:n ja Otava-Kuvalehtien hallituksissa. Yleisradion korkeimman johdon tietotaito on myös Nokian käsissä, sillä Nokian hallituksessa istuu Yleisradion toimitusjohtaja Arne Wessberg. Yleisradion pääomistaja on valtio, ja sen toiminta rahoitetaan pääosin tv-maksutuloilla.

Ylen tehtävän määrittelee laki Yleisradiosta, jonka mukaan sen tehtävänä on ”tukea toimivaa kansanvaltaa tarjoamalla yhteiskunnallisista kysymyksistä monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja, myös vähemmistöryhmille ja erityisryhmille.” Demokratia ja kansanvalta on iskusana muidenkin mediayhtiöiden juhlavissa puheissa.

Kenen etuja Nokia sitten ajaa? SanomaWSOY:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo kieltäytyy kommentoimasta asiaa. Otava-Kuvalehtien hallituksen puheenjohtaja Tauno Matomäen mukaan ei ole epäilyttävää, että Nokialla on edustus suuressa osassa medioiden hallituksia. Matomäki kieltää, että Nokian johtajat käyttäisivät hallituspaikkoja oman yrityksensä hyväksi. ”Hallitukseen ei ole imua, vaan siihen kutsutaan jäseniä. Hallitus ei ole oikea paikka hyötyä.”

Kysyttäessä Ylen Arne Wessbergiltä Nokian johtajien vaikutuksesta mediayhtiöiden journalismiin hän kieltäytyy kommentoimasta asiaa ja osoittaa kysymykset suoraan Nokialle. Nokian yhtymäviestintäjohtaja Maija Tommila muistuttaa aluksi, että ”kyseisten yritysten osakkeenomistajat ovat valinneet hallitukseensa nämä henkilöt. Jäsenyys on henkilökohtainen eivätkä henkilöt edusta niissä Nokiaa yhtiönä”.

”Yritysten hallitukset eivät ymmärtääksemme lainkaan käsittele tiedotusvälineiden sisältökysymyksiä”, todetaan Nokian kirjallisessa vastauksessa. Journalismin luotettavuus, sananvapaus, kansanvaltaisuus ja mielipiteenvapauskaan eivät ole uhattuna, sillä ”Nokia on omissa eettisissä periaatteissaan sitoutunut eettisiin standardeihin ja lainmukaiseen toimintaan”.

Eri toimijoiden välinen vuoropuhelu on määrä muuntaa tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle, kuten Nokia kuvailee verkkosivuillaan sidosryhmäsuhteitaan: ”Pyrimme siihen, että keskustelusta sidosryhmien kanssa tulee osa jokapäiväistä työtämme ja että saamme oikean tiedon nopeasti oikeille ihmisille.”

Sidosryhmätoiminnan merkitystä Nokiassa ei kiistetä. ”Ensisijaisesti kyse on siitä, että yritykset ovat ilmeisesti halunneet hyödyntää näiden nokialaisten liikkeenjohdollista ja oman erityisalansa osaamista. Toki jäsenyys myös lisää heidän ymmärrystään siitä, millaisia tuotteita Nokialta odotetaan.”

Onko median ensisijainen tehtävä toimia puolueettomana neljäntenä valtiomahtina ja edistää kansanvaltaa? Tähän mantraan uskovat ainakin maan johtavat mediatalot – yhtä paljon kuin Nokian johdon osaamiseen.

Otava-Kuvalehtien hallituksen varapuheenjohtaja on Nokian pääjohtaja Jorma Ollila. Otava-Kuvalehdet on yksi Suomen johtavista viestintäalan yrityksistä. Konserniin kuuluvat Kustannusosakeyhtiö Otava, Yhtyneet Kuvalehdet, Kynämies, Suuri Suomalainen Kirjakerho ja Otavan Kirjapaino.

Yhtyneet Kuvalehdet tavoittaa 9,3 miljoonaa lukijaa ja on suomalaisen aikakauslehdistön markkinajohtajia. Sen tuottamat aikakauslehdet kattavat 80 prosenttia Suomen talouksista. Yhtiön julkaisuja ovat muun muassa Suomen Kuvalehti, Seura ja Hymy. Journalistisiksi periaatteikseen yhtiö mainitsee sananvapauden, rehellisyyden ja isänmaallisuuden.

Nokian varatoimitusjohtaja Sari Baldauf on SanomaWSOY:n hallituksen jäsen. SanomaWSOY on Suomen johtava viestintäkonserni, joka julkaisee muun muassa Helsingin Sanomia, Ilta-Sanomia, Taloussanomia, Me Naisia, Kodin Kuvalehteä sekä Aku Ankkaa. Konserniin kuuluvat myös tv-kanavat HTV ja Nelonen.

Suomen suurin sanomalehti määrittelee omat ohjeensa puolestaan tällä tavalla: ”Helsingin Sanomat on riippumaton ja sitoutumaton sanomalehti, joka pyrkii edistämään ja vahvistamaan demokratiaa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sananvapautta. Helsingin Sanomat määrittää näkökantansa itsenäisesti, ilman poliittisten ja taloudellisten päätöstentekijöiden tai muiden vaikuttajaryhmien vaikutusta.”

Nokian toimitusjohtaja Pekka Ala-Pietilä on Taloudellisen tiedotustoimiston hallituksessa. Järjestö katsoo verkkosivuillaan tehtäväkseen ”edistää teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä vaikuttamalla teollisuuden kannalta keskeisiin kohderyhmiin viestinnän ja koulutuksen keinoin”.

Taloudellinen tiedotustoimisto järjestää päätoimittajaseminaareja ja toimittajakoulutusta, jonka tavoitteena on lisätä toimittajien taloustietoa ja valottaa yritysjohdon näkökulmia. ”Tavoitteena on myös vaikuttaa teollisuuden mielikuvaan hyvinvoinnin perustana”, sanotaan järjestön verkkosivuilla.

Entä sitten osakkeenomistajan etu? Nokian suurimmat omistajat ovat yhdysvaltalaisia eläkerahastoja. Onko floridalaisen eläkeläisen intressissä se, että globaalin suuryrityksen ylin johto kuluttaa aikaansa pienissä, kylmän ja kaukaisen maan mediayritysten hallituksissa? Tuskin, vaikka yhtiökokous hallituksen valitseekin. Heille on varmasti samantekevää, istutaanko HS:n vai Kevätpörriäisen hallituksessa. Se miten kansanvalta Suomessa toteutuu, ei heitä kiinnosta.

Käytännön tasolla Nokia edistää kansanvaltaa nettisivuillaan seuraavasti: ”Matkapuhelin antaa ihmisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin.” Nelosen uutisten entinen päätoimittaja Pauli Aalto-Setälä kiteytti asian napakasti: ”Media on kuin puhelin: se välittää viestiä.”

Markus Pyhältö, haastattelut Sami Takala

mainos
  • 9.9.2009