voiman elinkaari | naisasiaa

Lukuaika: < 1 minuutti

voiman elinkaari | naisasiaa

voiman elinkaari | naisasiaa

Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi tarkastelimme Voimalehden tekijöiden ja journalistisen sisällön sukupuolijakaumaa.

Tällä hetkellä Voiman kaikki neljä kokopäiväistä työntekijää ovat miehiä. Osa-aikaiset ja työharjoittelijat mukaan luettuna toimituksessa on 16 työntekijää, joista kahdeksan eli puolet on naisia. Voiman vakiopalstojen kirjoittajia on kymmenen, ja heistä seitsemän on naisia, siis 70 prosenttia. Kolmesta sarjakuvantekijästä kaksi on naisia (67 prosenttia).

Tämän lehden 40 kirjoittajasta 16 on naisia, eli 40 prosenttia. Voiman kuvatoimittaja on nainen, ja muista tämän lehden valokuvien kuvaajista seitsemän eli 44 prosenttia on naisia. Muiden kuvitusten kahdeksasta tekijästä kaksi on naisia (20 prosenttia).

Laskujeni mukaan tämän Voiman jutuissa esiintyvistä 120:sta nimeltä mainitusta todellisesta henkilöstä 23 on naisia, 19 prosenttia. Miesmainintojen suuri osuus selittyy osittain kansainvälisen politiikan miesvaltaisuudella. Naisia mainittiin suhteessa eniten miehen tekemässä ulkomaanjutussa, jossa naisia oli 54 prosenttia.

Tämän numeron valokuvissa esiintyy 33 tunnistettavaa ihmistä. Heistä 12 on naisia, eli 36 prosenttia. Voiman juttua varten haastatelluista 14 henkilöstä seitsemän eli puolet on naisia. Suoranaisia henkilöhaastatteluja tässä lehdessä on viisi kappaletta. Haastateltavista ainoa nainen oli räp artisti Mariska, jonka haastattelu oli näistä palstamillimetreissä mitattuna selvästi suppein.

Peik Johansson

  • 9.9.2009