Mitä on rauhanjournalismi?

Lukuaika: < 1 minuutti

Mitä on rauhanjournalismi?

”Me vain kerromme tosiasiat”, toimittajat sanovat, mutta tosiasioita on loputtomasti.

”Me vain kerromme tosiasiat”, toimittajat sanovat, mutta tosiasioita on loputtomasti.

Uutiset, joissa mässäillään vaikkapa pommin aiheuttamalla kuolemalla ja tuholla, välttelevät polemiikkia”, Jake Lynch kirjoittaa Fifissä.

”Pommi on kiistämättä räjähtänyt. Uhrien lukumäärä on sairaalan ja poliisin tapaisista luotettavista lähteistä oikeaksi todennettu. Paljon kiistanalaisempaa on ottaa selvää pommittajien motiiveista, siitä mitkä seikat tapaukseen johtivat ja mitä vääryyttä tekijät kokivat kärsineensä.”

Kuten Gazan sodassa jälleen kerran nähtiin, tieto, uutiset ja mediakuva muodostavat pr-kamppailun varsinaisen sodan rinnalle.

”Kun konflikteja käsittelevistä asioista käydään yleistä keskustelua, väkivaltaiset reaktiot korostuvat jo kun juttuja laaditaan. Siksi tapa ansaitsee tulla kutsutuksi sotajournalismiksi”, Lynch määrittelee.

Hän penää toimittajilta viitseliäisyyttä, eettisyyttä ja laadukkaampaa journalismia.

”Näin ollen rauhanjournalismin voi nähdä uutisointia kohentavana strategiana ja yrityksenä täydentää vakiintuneita uutisoinnin tapoja, jota rauhalle annettaisiin mahdollisuus.”

_______________

Lynchin viisi vinkkiä

Rauhanjournalismi…

• tutkii konflikteista saatavan tiedon taustat ja kontekstit ja esittää perimmäiset syyt ja vaihtoehdot joka puolelta (ei vain ”molemmilta puolilta”).

• antaa tilaisuuden kaikkien kilpailevien osapuolten kaikilla tasoilla kertoa näkemyksensä.

• tarjoaa rakentavia ideoita konfliktin ratkaisuun, kehittämiseen, rauhanrakennukseen ja rauhanturvaamiseen.

• paljastaa mahdolliset valheet ja syylliset kaikkialta ja tuo ilmi kaikkien osapuolten rajanylitykset ja ne, joille on tuotettu kärsimystä.

• kiinnittää huomiota rauhaa käsittelevään uutisointiin ja sodan jälkeiseen kehitykseen.

_______________

Jake Lynchin laaja artikkeli Fifissä. Hän on Sydneyn yliopiston apulaisprofessori ja rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen johtaja.

Voima

  • 9.9.2009