Murhan välineet

Lukuaika: < 1 minuutti

Murhan välineet

Koulumurhissa on kuollut viime vuosikymmenten aikana eri puolilla maailmaa yhdeksäntuhatta ihmistä.

Koulumurhissa on kuollut viime vuosikymmenten aikana eri puolilla maailmaa yhdeksäntuhatta ihmistä. Niitä on sattunut jopa Saudi-Arabiassa. Lasten ja nuorten pahoinvointiin on huudettu avuksi lisää kouluhoitajia ja lastenpsykiatreja – tunnistamaan vaaralliset yksilöt.

Jokelan koulumurhasta selvitystyön teettävä oikeusministeri Tuija Brax on rajannut aiheen käsittelyn vain mielenterveyteen ja lähiturvallisuuteen.

Näkemys on kapea-alainen. Mielenterveystyön ammattilainen Jussi Särkelä näkee ongelman paljon laajemmin. Hän syyttää Suomen hallitusta medikalisaatiosta, jossa huomio kiinnitetään oireisiin eikä syihin. Nuorten pahoinvoinnin syynä on elämäntavan nopea muutos, perinteisten yhteisöjen heikentyminen ja yksilöllisyyden ylikorostuminen. Näin arvioituna Suomella ja Saudi-Arabialla on paljon yhteistä.

Särkelä kritisoi psykokulttuuria, joka hallitsee elämäämme. Ihmisten psyyke ylikuormittuu, jos he eivät voi hallita omaa elämäänsä. Ongelmien syyt eivät kuitenkaan poistu terapeuttien istunnoissa. Ongelman käsittelyä on jatkettava tällä linjalla eikä medikalisoitava sitä Tuija Braxin tapaan.

Jussi Särkelä: Koulumurhat. WSOY 2008. 251 sivua. Laajempi versio Fifissä.

Kristiina Koivunen