Lukija puhuu

Lukuaika: 3 minuuttia

Lukija puhuu

Menin radan varteen, joka ilta, samaan aikaan, tervehtimään ryssän junaa, persettä näyttämällä.

Euronaiset ja väkivalta

HANNU T. SEPPONEN kirjoittaa Voimassa 1/05 naisiin kohdistuvasta väkivallasta tarpeettoman vähättelevään sävyyn. En tiedä, mihin Sepponen tarkalleen ottaen pyrkii. On totta, että ”naisten kokema perheväkivalta on vähentynyt lähes puoleen ja vammautumiset niissä noin neljännekseen” – kuten Sepponen Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen turvallisuustutkimuksia siteeraa. Kuitenkin Euroopan neuvosto on todennut, että lähisuhdeväkivalta on Euroopassa merkittävin syy 16–44-vuotiaiden naisten kuolemiin tai vammautumisiin. Se aiheuttaa tässä ikäryhmässä enemmän kuolemia ja vammautumisia kuin syöpä tai liikenneonnettomuudet.

On totta, että myös naisten aggressiota ja väkivaltaa on tärkeä tutkia, kuten Sepponen muistuttaa, mutta asiat on osattava asettaa oikeaan mittakaavaan. Tilastotietojen mukaan naiset muodostavat Suomessa ylivoimaisen enemmistön kodeissa tapahtuvan väkivallan uhreista.

M. S.

Tampere

_______________

Fattahandut ja tekopyhyys

IHMETTELEN Voima-lehdessä ja muissa poliittisesti vasemman suuntaisissa lehdissä ilmenevää nekrofiliaa. Näytellään mielellään kuvia, joistakin päähän ammutuista ja kerrotaan tarinoita entisistä diktaattoreista, jotka olivat pähkähulluja.

Aggressiivisuus, viha, kauna ynnä muut alhaiset tunteet elävät teidänkin päässänne. Ärsyttävintä vain teidän kaltaisissanne ”fattahanduissa” on tekopyhyys. Kiinalaiset sanoivat jo muinoin, että julkisesti hyvät ihmiset ovat itse asiassa ongelmien alku ja juuri.

Lehtenne on myös kaupallinen, ihan siinä missä jokin muukin. Jos ostaisin sen kaiken vaihtoehtokrääsän mitä lehdessänne mainostetaan, maailma hukkuisi paskaan eikä enää pintaan nousisi.

Sitten paheksutaan joitakin ”seksuaalisia” mainoksia, vaikka oman lehtenne sisällä mainostetaan kirjoja, nahkakolo, pervot pidot, kuin kanit konsanaan. Ja millä tavalla joku homoseksuaalinen mainos on parempi kuin heteroseksuaalinen? Sinä päivänä kun joku H&M alkaa tehdä homoseksuaalisia mainoksia, esimerkiksi kaksi puolialastonta lesboa halaamassa toisiaan, mistä heitä voisi syyttää? He voisivat vedota homovastaisuuteen ja siihen, että teidän lehtenne on täynnä vastaavaa tavaraa?

Tässä on nyt vain muutamia filosofisia ongelmia, joita lehtenne lukeminen minussa herättää. Se herättää myös voimakkaan vitutuksen tunteen. Muistan kun nuoruudessani Tapulikaupungissa menin radan varteen, joka ilta, samaan aikaan, tervehtimään ryssän junaa, persettä näyttämällä. Olen edelleen samaa mieltä.

Janne Puharinen

Espoo

_______________

Nato kylvää yhä tuhoa!

SUOMESTAKIN LÖYTYY sekä monia sotilasliitto Naton jäsenhakemusta puolustavia järjestöjä, tukijoita ja sotilaallista länsiliittoutumista vaativia mediatoimintayksilöitä. Kuitenkin maamme korkein ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto sekä kansamme suuri ja selkeästi sodanvastainen enemmistö vastustavat Natoon liittymistä!

Naton sotilasliittona toimimisesta ja sen USA:n sotapolitiikan johdolla tekemistä köyhdytetyn uraanipommitusten aiheuttamista tuhoista olemme saaneet riittävästi näyttöä televisiosta. Persianlahden sodan veteraanien sairastumiset ja kuolemiset kertoivat ja todistivat USA:n ja Ison-Britannian sotilaiden kohtaloista. Köyhdytetyt uraanipommit entisen Jugoslavian alueen pommitusten tuhojen aiheuttajina on todettu sekä Bosniassa että Kosovossa olleen kuoleman kylvämisiä.

Serbian sotilassairaaloissa ja vielä Irakin 2003 pommitustenkin uusimpina uhreina olevien säteilysairauksien tutkijoihin kohdistetut suuntukkimis- ja maastakarkoitustoimet kertovat omaa kieltään Naton sotatoimista sekä näiden edellä mainittujen uraanipommitustuhoseuraamusten surkeista peittely-yrityksistä.

mainos
Amanda Pasanen hymyilee. Teksti: "Äänestä luonnon ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta. 232."

Saksalaislääkärin tutkimukset uraanipommitusten pitkäaikaisvaikutuksista Irakissa, Kosovossa ja Bosniassa todistavat säteilyaltistumisseuraamuksina muun muassa Irakin Basran alueella syntyneiden lasten epämuodostumista ja monista uusista lapsisyöpäkuolemista.

Jo nämä esimerkit kertovat ja todistavat siitä, että Nato on yhä tuhoa tuottava sotilasliitto, johon Suomen ja muiden vielä liittoutumattomien maiden ei tule liittyä. Sotiin osallistuneiden sotilaiden vaikeat säteilysairaudet ja niiden aiheuttamat kuolemantapaukset kertoivat em. tv-ohjelmassa myös sotilasriskien olemassaoloista Irakin ja entisen Jugoslavian pommituskohteissa.

Presidentti Halosen viittaukset sotilaiden sinkkiarkkupalautuksiin eivät olleet turhia, kun tätäkin tv-ohjelmaa seurasi Nato-sotatoimintaseuraamuksina sotilaiden ja syntyvien lastenkin pommitusuhreista.

Me satakuntalaisetkin rauhantyössä mukana olevat lähdemme taas lauantaina 19.03. linja-autolla Helsinkiin kansainväliseen sodan ja miehityksen vastaiseen mielenosoitukseen!

Erkki Toivola

Rauhanpuolustajien Satakunnan piirin varapuheenjohtaja

_______________

Hidas aivopesu tuottaa tuloksia

”EUROOPAN LIITTOVALTION rakentaminen perustui vuosikymmenien ajan ranskalaisen Jean Monnetin luonnostelemaan pienten askelten politiikkaan eli ”funktionalismiin”. Jean Monnetin mielestä liittovaltiota pitäisi rakentaa niin hitaasti ja varovaisesti, etteivät Euroopan maiden kansalaiset oikeastaan edes huomaisi mitä on tapahtumassa, ennen kuin liittovaltio olisi jo tapahtunut tosiasia”. (Risto Isomäki kirjassa Kohti vuotta 1929? s. 174)

Kansalle on toitotettu useimpina vuosina, ettei EU-perustuslaki muuta mitään EU-jäsenyyden sisällöstä. On kuitenkin pakko kysyä, onko tämä väite valhe vai emävalhe? Nimittäin Suomen perustuslain (Perustuslaki 2000) ensimmäisessä pykälässä todetaan Suomi täysivaltaiseksi tasavallaksi. Tulevassa EU:n perustuslaissa todetaan EU kansainväliseksi oikeushenkilöksi, jonka perustuslaillinen toiminta perustuu jäsenvaltioiden sille luovuttamista valtiollisista oikeuksistaan. Jos siis mikään ei muutu, onko voimassaolevan perustuslakimme ensimmäinen pykälä – sen ensimmäinen momentti valhe?

Miksi presidentin valta pitää riistää ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta? Vastaus: ulko- ja turvallisuuspolitiikka siirretään EU:n perustuslaissa EU:n toimivaltaan. Porukka, joka vaatii presidentin valtaoikeuksien kaventamista on oikeassa. Suomea alkaa kiertää EU-perustuslaki-”lobbausautot”, koska poliitikot haluavat omatuntonsa puhtaaksi, että kansa ymmärtäisi heidän toimivan vain kansan parhaaksi. Mainittakoon, että Suomen vuoden 2000 perustuslaissa EU on jo saanut oikeushenkilön aseman.

EU:n tuleva perustuslaillinen sopimus ei kaadu yhden maan vastustukseen, mutta usean maan vastustus olisi kohtalokasta, sanoi EU:n komission eroava puheenjohtaja Romano Prodi perjantaina”. (Uusimaa 25. 9.2004)

Lopuksi ajatelma: ”Markkinafundamentalismi on nykyisin suurempi uhka avoimelle yhteiskunnalle kuin totalitaarinen ideologia.” (George Soros)

Seppo Sivonen

Kiikoinen

_______________

Voima

  • 9.9.2009