APRIL jälleen esille UPM:ssä

Lukuaika: < 1 minuutti

APRIL jälleen esille UPM:ssä

Osakkaat vaativat korjauksia indonesialaisyhtiön ympäristö- ja ihmisoikeusohjelmiin.

PAPERIYHTIÖ UPM Oyj:n maaliskuisessa yhtiökokouksessa käsitellään jälleen Indonesian ihmisoikeus- ja luonnonsuojelukysymyksiä. Joukko yksityisiä osakkeenomistajia jätti tammikuussa esityksen, jossa yhtiön halutaan linjaavan tarkemmin indonesialaisen yhteistyökumppaninsa toimintapolitiikkaa.

Asia Pacific Resources International Holdings -yhtiön (APRIL) toimintaa on toistuvasti arvosteltu ihmisoikeusrikkomuksista ja ympäristöön jo seitsemän vuoden ajan kohdistuneista laiminlyönneistä Indonesiassa.

Kapinallisten osakkaiden yhtenä vaatimuksena onkin ”UPM Oyj:n ja APRILin sekä niiden tytäryhtiöiden velkajärjestelyyn liittyvän sellun toimitussopimuksen muuttaminen 31.8.2005 mennessä siten, että APRIL kuittaisi velkansa UPM:lle pidättäytymällä luonnonmetsien hakkuista, suojelemalla metsiä ja lievittämällä toimintansa aiheuttamia sosiaalisia ongelmia”.

YKSI ESITYKSEN tekemiseen osallistuneista on Maan ystävien metsäryhmän jäsen Jan Kunnas.

”Olemme seuranneet UPM:n ja APRILin yhteistyötä alusta lähtien, ja UPM on väittänyt parantaneensa APRILin toimintaa, vaikka asia on ollut päinvastoin. Aasian talouskriisin aikoihin UPM käytännössä pelasti APRILin konkurssilta myöntämällä tälle lainaa, jota APRIL maksaa takaisin toimittamalla sellua UPM:n Kiinan-tehtaaseen. Siksi pidämme UPM:ää myös vastuussa sen toiminnasta”, Kunnas toteaa.

Esityksessä vaaditaan myös, että ”APRIL luovuttaa omistusoikeuden maihinsa Riaun alueella yhtiöiden sopimassa laajuudessa, siten että vähintään puolet UPM:n omistukseen tulevasta maasta tulee olla hakkaamatonta luonnonmetsää. Maanomistusjärjestelyjen yhteydessä UPM sitoutuu suojelemaan omistukseensa siirtyvät metsät ja luomaan ohjelman APRILin Riaun alueella aiheuttamien sosiaalisten ongelmien lievittämiseksi sekä Indonesian valtiolta laittomien hakkuiden tiukempaa valvontaa.”

”Riaun maakunnassa, jossa APRIL toimii, olevat metsät ovat monimuotoisuudessaan verrattavissa Amazonin sademetsään”, Kunnas toteaa.

Kunnas arvelee, että UPM:n yhteistyö APRILin kanssa on selkeä imagohaitta. ”Toimimalla nyt laadittujen konkreettisten ehdotusten mukaan imagohaitta poistuisi tai vähenisi.”

KYSEESSÄ EI OLE ensimmäinen kerta kun UPM:n osakkaat ottavat kantaa yrityksen toimintaan. Maaliskuussa 2000 sama ryhmä pienosakkaita esitti, että yrityksen hallitukseen valittaisiin presidentti Ahtisaaren sijasta filosofi Thomas Wallgren. Pari vuotta aikaisemmin yhtiökokous äänesti erikseen siitä, tulisiko yhtiön luopua APRIL-yhteistyöstä kokonaan.

Leona Kotilainen

  • 9.9.2009