Kirjoittanut Tuomas Rantanen

Haapa

Lukuaika: < 1 minuutti

Haapa

Poliittinen kasvi: Haavan on koettu kilpailevan kaupallisesti arvokkaammaksi miellettyjen lajien kanssa ja jopa levittävän tauteja.

Haapa (Populus tremula) on jykevä ja jopa 30-metriseksi kasvava lehtipuu, jota tavataan koko Suomessa, suuressa osassa Eurooppaa, Vähä-, Keski-, Pohjois-, ja Itä-Aasiassa sekä Afrikan pohjoisosassa.

Haapapuu on materiaalina vaaleaa ja kevyttä. Suomalaisen metsätalouden piirissä sitä ei perinteisesti ole arvostettu. Haavan on koettu kilpailevan kaupallisesti arvokkaammaksi miellettyjen lajien kanssa ja jopa levittävän tauteja. Vanhemmissa metsissä saattaa yhä kohdata pystyyn näivettymään jätettyjä kaulattuja haapoja, joiden puun ravinteita kuljettava nilakerros on katkaistu pitkinä viistoina viiltoina.

Haapaa on sittemmin käytetty enemmän esimerkiksi saunanlauteisiin ja hienopapereihin. Vielä 1960–80-luvuilla haapaa tuhottiin sellaisella antaumuksella, että nykyään sitä joudutaan tuomaan Venäjältä metsäteollisuuden tarpeiksi.

Haavan pehmyt puuaines sopii mainiosti myös kääpien ja muiden lahottajasienien sekä moninaisten ötökkäpopulaatioiden temmellyskentäksi. Se käy samasta syystä myös hyvin tikkojen, liito-oravien ja vaikka näätien pesäpuiksi. Haavan karu kohtalo onkin osa suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyvien ongelmien kokonaisuutta. Täällä on ylipäänsä pulaa erityisesti rehevistä lehtipuuvaltaisista vanhoista metsistä.

Suomalaisessa metsäperinteessä on tavattu kutsua vanhoissa metsissä tavattuja hyvin vanhojen ja korkeiden haapojen muodostamaa vaikuttavaa puuryhmää haapakirkoksi. Valitettavasti sellaisiin törmää nykyään hyvin harvoin.

Suomalaisen metsäluonnon ja -kulttuurin kannalta haapa on erityisen merkittävä puulaji. Siksi esimerkiksi Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama Luonnonperintösäätiö ja sen vuonna 2005 perustettu tukiyhdistys Ikimetsän ystävät ry. ovat valinneet uudeksi tunnuksekseen tyylitellyn haapa-logon.

Luonnonperintösäätiö toimii yksityisin lahjoitusvaroin, jotka käytetään lyhentämättömänä rauhoitettavaksi päätyvien vanhojen metsien hankintaan.

Tuomas Rantanen