Epäreilu eläkemalli

Lukuaika: 2 minuuttia

Epäreilu eläkemalli

En yksinkertaisesti kykene löytämään riittävän ankaria voimasanoja kuvaamaan mietteitäni parhaillaan hallituksen valmisteltavana olevasta uudesta eläkemallista.

##!&??=#! Ei auta. En yksinkertaisesti kykene löytämään riittävän ankaria voimasanoja kuvaamaan mietteitäni parhaillaan hallituksen valmisteltavana olevasta uudesta eläkemallista. Uutta eläkemallia on markkinoitu oikeudenmukaisena eläkemallina, vaikka sitä se nimenomaan ei ole. Ei ainakaan hyvin pitkään aikaan.

Myönnän sen, että tämä niin sanottu ”eläkesopimus” saattaisi

todellakin tuottaa jossain määrin tasapuolisia tuloksia noin 2080-luvun

paikkeilla, kun viimeisetkin ennen vuotta 2005 työelämään

ehtineet eläkeläiset ovat kuolleet pois.

Sitä ennen tämä ehdotettu malli on kuitenkin ehtinyt suosia hyvin voimakkaasti sitä ikäryhmää, joka siirtyy eläkkeelle vuoteen 2012 mennessä. Eläkemallin haitoista joutuvat vastaavasti kärsimään monet siitä joukosta, joka on ehtinyt työikään ennen vuotta 2005, mutta ei vielä eläkkeelle ennen vuotta 2012.

Ehdotettu eläkemalli tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt työelämässä olevat 20–40-vuotiaat joutuvat maksamaan hieman korkeampia työeläkemaksuja, tulevat viipymään työelämässä hieman

pidempään ja saavat sen jälkeen hieman pienempää eläkettä kuin

nyt työssä olevat 50–60-vuotiaat. Tämä toteutuu siis siinä tapauksessa, että kaikki menee hyvin ja talous jatkaa kasvuaan. Muut vaihtoehdot ovatkin sitten huomatta-vasti

karumpia.

Nyt työssä olevien 60-vuotiaiden eläkkeiden suuruuteen malli ei

vaikuta mitenkään. 50-vuotiaiden eläkkeitä se tulee nostamaan. 50-vuotiaiden työeläkemaksukin tosin nousee, mutta ei aivan samassa

suhteessa, eli tämäkin korotus tulee nuorempien maksettavaksi.

Mallia valmistelleen työryhmän vetäjä, eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen

toimitusjohtaja Kari Puro (60) sanoo Suomen Kuvalehden haastattelussa, että mallin toteutuminen tekisi Suomen eläkejärjestelmästä ”kenties Euroopan parhaan”.

En halua tässä kommentoida kenenkään nykypäivän tai tulevaisuuden eläkeläisen eläkkeen konkreettisen tason oikeudenmukaisuutta, kohtuullisuutta tai kohtuuttomuutta sinänsä. Mutta on syytä kysyä, mikä ihmeessä tekee edellä selostetusta mallista hyvän ja oikeudenmukaisen. Tällä hetkellä sen oikeudenmukaisuudesta ja hyvyydestä puhuvat pääasiassa vain ne, joiden eläkkeeseen malli ei vaikuta millään tavalla.

Oikeudenmukaisuutta tai ainakin tasapuolisuutta olisi soveltaa

samaa eläkemallia kaikkien ikäryhmien eläkkeisiin. Kohtuullista olisi

puolestaan, että uutta eläkemallia suunniteltaessa otettaisiin edes

mainos

jollain lailla huomioon myös ne ikäryhmät, joita malli pääasiassa

koskee. Tässä ”eläkesopimuksessa” maksajiksi laitetaan kuitenkin

jälleen kerran ne ja vain ne, jotka eivät olleet mukana ”sopimassa”.

Kyseinen ”oikeudenmukaisuutta jo vuodesta 2080” -eläkesopimus

aiotaan ilmeisesti runnoa läpi vielä nykyisen eduskunnan viime hetkillä. Tässä olisi nyt se suuri tilaisuus oman profiilin kohottamiseen, jota kaikki alle 40-vuotiaat kansanedustajat ovat kohta jo nelisen vuotta odottaneet.

Mattias Erkkilä, mattiase@suomi24.fi

  • 9.9.2009