Lukuaika: 3 minuuttia

Globaalikoulu tukee globaalia ymmärrystä ja yhdenvertaisuutta

Globe 2024

Kirjoitus on julkaistu Voiman 4/2024 välissä ilmestyneessä Globe-liitteessä. Voit lukea liitteen juttuja täältä tai avata lehden näköisversion täältä.

Kestävästä kehityksestä oppiminen on jokaisen oikeus. Planin globaalikoulu työskentelee sen puolesta, että erityisesti nuorten ja koululaisten parissa toimivilla aikuisilla on ajantasaista tietoa ja innostavia työkaluja globaalien kysymysten käsittelyyn. Työn perustana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä lapsen oikeudet.

Globaalikoulu on toiminut pitkä­jänteisesti jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja tavoittaa vuosittain yli 12 000 koululaista ja nuorta. Sadat opettajat osallistuvat vuosittain globaalikoulun täydennyskoulutuksiin. Suomalaisten tietoisuus lapsen oikeuksista on ilahduttavasti lisääntynyt niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa. On tärkeää toimia määrätietoisesti lapsen oikeuksien puolesta jatkossakin ja huomioida myös globaali näkökulma. Yhtäläiset mahdollisuudet ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille maailman lapsille.

Globaalikasvatus ja aktiivisena kansalaisena toimimisen taidot kuuluvat koulujen opetussuunnitelmiin. Globaalikoulu onkin monelle koululle tärkeä yhteistyökumppani. Se tuottaa vuosittain laadukasta ja tutkimukseen perustuvaa oppimateriaalia ja peda­gogisia ideoita, kuten oppimispelejä.

”Yksi tärkeä periaate työssämme on osallistavuus. Kouluvierailuissa ja oppimateriaaleissa lähdemme liikkeelle nuorten omasta arjesta ja elämästä. Niiden kautta lähdetään pohtimaan kauaskantoisempia globaaleja ilmiöitä. Tunnilla voidaan vaikkapa harjoitella empatian taitoa kokeilemalla luokassa, miltä tuntuu tehdä yksitoikkoista tarkkuutta vaativaa käsityötä. Sen jälkeen pohditaan lapsille sopivien kotitöiden ja haitallisen lapsityövoiman hyväksikäytön eroa. Monipuoliset ja elämykselliset työtavat ovat tärkeitä globaalikasvatuksessa. Kestävän kehityksen kasvatuksen tutkijat korostavat omakohtaisten kokemuksien ja elämyksien merkitystä. Itse tehtynä ja eri aistien avulla koettuna asiat jäävät parhaiten mieleen”, kertoo globaalikoulun ohjelmapäällikkö, itsekin opettajataustainen Minna Mannert.

Mietityttävätkö kehittyviin maihin liittyvät stereotypiat? Globaalikoulun oppimateriaalintuotannossa pyritään siihen, että ei vahvistettaisi niin sanottua ”yhden tarinan vaaraa” eli ettei typistetä käsityksiä tietystä maanosasta, kulttuurista tai ihmisestä vain yhteen näkökulmaan, vaikkapa käsittelemällä Afrikkaa ainoastaan köyhyyden kannalta. STOP! Ilmastopeli -oppimispelissä on peräti 27 erilaista hahmoa, jotka edustavat kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti erilaisia todellisuuksia eri puolilta maailmaa. Peli tarjoaa samaistumispintaa useaan erilaiseen näkökulmaan ja auttaa nuoria eläytymään erilaisten hahmojen erilaisiin motiiveihin, haaveisiin ja tavoitteisiin.

Uusin globaalikoulun tuote on Tasa-arvon tekijät -peli. Pelin avulla saa taatusti luotua keskustelua hiljaisempaankin ryhmään tai luokkaan. Pelikortteihin on helppo tarttua, sillä ne on kirjoitettu selkeällä kielellä ja kuvitettu hauskoilla Noora Ketolaisen luomilla hahmoilla.
Tasa-arvon tekijät -pelissä tärkeintä on keskustelu. Tämä peli ei ole kilpailu, vaan tässä pelissä jokainen voittaa! Pelin aikana kysellään tietokysymyksiä sekä pohditaan ja ilmaistaan omia mielipiteitä rakentavasti. Samalla harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja ja mietitään, millaisilla keinoilla voi rakentaa kaikille turvallista ryhmää. Tehtävät käsittelevät paljon nuorten elämään liittyviä aiheita. Keskustelujen syventämistä ja keskustelujen koostamista varten on kuitenkin hyvä, että pelin johtajana toimii opettaja tai koulutettu ryhmänohjaaja.

Yksi globaalikoulun tunnetuimmista toiminnoista on Lapsen oikeuksien lähettiläiden toteuttamat koulu­vierailut. Ensimmäiset lähettiläät aloittivat toimintansa jo 19 vuotta sitten. Lähettiläät toimivat tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Syksyllä 2024 kouluvierailutoiminta käynnistyy myös Kuopiossa. Vierailuilla lähettiläät käsittelevät kestävän kehityksen, tasa-arvon ja lapsen oikeuksien teemoja. Pitkäjänteisemmän yhteistyömahdollisuuden globaalikoulu tarjoaa vuosittain useille kouluille Lapsen oikeuksien kymppi -kokonaisuuden merkeissä. Kymppi on kymmenen oppitunnin opetus­kokonaisuus 4.-6. luokille.

Eräs opettaja kuvasi Lapsen oikeuksien kymppi -kokonaisuutta näin:

”Tunnit ovat olleet uskomattoman upeita: Lähettiläs osaa puhua lapsille niin, että he kuuntelevat keskittyneesti ja innostuvat aiheesta. Lähettiläs käyttää tunneilla monipuolisesti eri opetusmenetelmiä, opettaa itse, teettää vaihtelevissa ryhmissä erilaisia ryhmä- ja paritöitä. Kokonaisuus on siis ylittänyt kaikki odotukseni.”

Lapsen oikeuksien kymppi -opas on saatavana myös valmiina opettajan oppaana, jolloin koulu voi toteuttaa sen itsenäisesti. Moni koulu onkin ottanut kympin vakituiseen opetusohjelmaansa monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Koska globaalikysymykset usein kytkeytyvät useaan eri alaan, on luontevaa käsitellä globaalikasvatusta juuri oppiaineiden välisen kokonaisuuden kautta.

Oppilaitokset ovat yhä kiinnostuneempia kehittämään tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintakulttuuria. Tähän velvoittaa jo lainsäädäntökin. Globaalikoulun opettajankoulutuksissa opettajat saavat vertaistukea ja työkaluja tasa-arvosuunnitteluun ja turvallisen koulupäivän rakentamiseen. Lukuvuonna 2024–25 toteutuu opettajille suunnattu Yhdenvertaisen koulun rakentajat -koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa eri puolella Suomea toimiville kasvatusalan ammattilaisille mahdollisuuden syventyä oman työn kehittämiseen tasa-arvon kannalta. Opetushallituksen tukema koulutus on opettajille maksuton. Kouluttajina toimivat antirasismin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon asiantuntijat.

Ota seurantaan Globaalikoulun verkko­sivu globaalikoulu.net, niin näet tuoreimmat kuulumiset siitä, mitä työssämme tapahtuu.

Globaalikoulu
● osa Plan International Suomi ­-järjestön toimintaa
● tarjoaa kasvattajille koulutuksia, aineistoja ja kouluvierailuja
● periaatteina nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuuden edistäminen

  • 12.6.2024
  • Kirjoittanut voima