Events at Universum

Kristoffer Renn är en före detta tevekändis. Han har sökt en inre sanning, försökt förändra världen, haft en omtalad talkshow och samlat sina erfarenheter i en bok om hur man skall leva. Men ett möte med det förflutna raserar allt. LIVETS SUMMA är ett tragikomiskt drama om tiden och moralen. Vilken sanning är sann? Kan […]