valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko - Voima