Rahan valta - Voima Avainsana: <span>Rahan valta</span> - Voima
;