Pandemia luokkakysymyksenä

Koronapandemia ei iskenyt odottamatta, vaikka pääsikin yllättämään. Muista eläimistä ihmisiin ja ihmisistä uudestaan muihin eläimiin tarttuvat taudit eli zoonoosit ovat tunnettu riski. Vaikka koronaviruksen leviämistä edeltäviä olosuhteita ei tunneta tarkasti, tutkijat pitävät todennäköisenä, että se on siirtynyt ihmisiin syötäväksi tarkoitettujen eläinten kautta.

Ihmisten määrä kalpenee tuotantoeläinten määrän rinnalla. Maailmassa teurastettiin vuonna 2019 pelkästään kanoja yli 70 miljardia yksilöä. Tämä luku ei sisällä munijakanoja ja munijakanoja tuotettaessa tapettavia, tarpeettomana pidettäviä urospuolisia tipuja. Arviot kaikkiaan tapettujen kanojen määrästä vaihtelevat, mutta voi turvallisin mielin todeta, että paljon. Teuraalle saakka ehtivien yksilöiden ohella käsittämätön määrä kanoja kuolee ennen teuraspainon saavuttamista ja kuljetuksissa. Yksin Kentucky Fried Chicken -ketju teurastuttaa arvioiden mukaan vuosittain lähemmäs miljardi kanaa.
Suomessa broileriksi nimettyjä lintuja teurastetaan vuosittain noin 80 miljoonaa yksilöä. Yleisradion MOT:n selvityksen mukaan Suomessa kuolee vuosittain myös yli miljoona broileria jo ennen teuraalle ehtimistä. Tilastoissa nämä yksilöt lasketaan sarakkeeseen ”itsestään kuolleet”.
Suomen Kentucky Fried Chicken ei kuitenkaan näy näy näissä Suomen tilastoissa. Se ostaa raaka-aineensa Puolasta. Puolassa broilertiloilla on levinnyt niin lintuinfluessa kuin salmonellakin. Ihmisiä on kuollut molempiin, mikä vaikuttaa lähinnä reilulta.

Koronan ohella muita tunnettuja zoonooseja ovat esimerkiksi bakteeriperäinen salmonella ja virusperäinen lintuinfluenssa. Vuosina 2009 ja 2010 sikainfluenssa tarttui ihmisiin ja muodostui pandemiaksi, mutta se saatiin lopulta taltutettua.

Vaikka tautien siirtymistä lajien välillä ei voi estää, voi tuon siirtymän ja tautien leviämisen todennäköisyyksiin vaikuttaa. Esimerkiksi eläinteollisuuden suosimat suuret tuotantoyksiköt tarjoavat viruksille ja bakteereille turboahdetun kasvualustan, jossa ne voivat siirtyä lukuisista yksilöistä toisiin ja kehittyä nopeasti – ja tilaisuuden tarjouduttua pompata myös ihmisiin.

Moni ei koskaan etäillyt

Koronapandemia on tehnyt näkyvämmäksi luokkaeroja ihmisten välillä. Esimerkiksi niiden, jotka voivat valita etätyön, on ollut mahdollista ulkoistaa riskejä ja suojautua tartunnalta. Suorittavaa työtä tuotannon ja asiakaspalvelun parissa tekevillä puolestaan ei ole ollut vastaavaa mahdollisuutta.

Luokkaerot näkyvät myös valtioiden välillä. Samalla, kun länsimaissa aloitellaan jo kolmatta rokotuskierrosta, monet kehittyvät maat eivät ole saaneet vielä edes ensimmäistä kierrosta kunnolla käyntiin. Suomessa aloitetaan jopa turkiseläinten rokotukset tilanteessa, jossa monet maat kärsivät rokotteiden puutteesta.

Tätä eri asemiin asettuvien ihmisten välistä eroa voisi halutessaan hahmottaa myös marxilaisen luokkateorian kautta. Karl Marx tunnetusti lähti analyysissaan siitä, että tuotantovälineet hallitseva vähemmistö pystyy riistämään,  sortamaan ja asettamaan vaaralle alttiiksi työtä tekevää väestöä.

Korona vaikutti myös ihan viimeisiin metreihin ruuan matkassa kuluttajien lautasille. Samalla, kun ihmiset eristäytyivät koteihinsa, rehkivät ruokalähetit hyvin heikolla työturvalla. Käsittelimme myös tätä aihetta vastamainoksen avulla.
”Vaikka talouskriisi osuukin yhtälailla alustataloutta hyödyntäviin kuin perinteisiinkin yrityksiin niin säästöihin tähtäävät toimenpiteet eroavat merkittävästi toisistaan. Perinteisemmät yritykset ovat joutuneet turvautumaan massalomautuksiin toimintansa turvaamiseksi mutta vastaavaa ei ole vaadittu alustatalouden piirissä operoivilta yrityksiltä. Lomauttaa ei tarvita kun työtä tekevät eivät ole työsuhteessa.”

Eläimet orjien asemassa

Pandemia-termi viittaa ihmiskuntaan: pan, ”kaikki” ja demos, ”ihmiset”. Silti pandemiat vaikuttavat myös muihin lajeihin. Ihmisten ohella koronavirus on iskenyt muun muassa turkistarhoille, ja Euroopassa on tapettu kymmeniä miljoonia turkiseläimiä tartuntaketjujen katkaisemiseksi. Jo valmiiksi alistetussa asemassa olevien turkiseläinten arvo yksilöinä ei ole painanut näitä päätöksiä tehdessä.

Erityisesti minkit ovat olleet alttiita tartunnoille. Tarhaminkkien kohtelu muistuttaakin siitä, kuinka samoin kuten ihmisten, myös muunlajisten eläinten asemat vaihtelevat suuresti. Yksilön oikeudet riippuvat hyvin paljon siitä, puhutaanko esimerkiksi villieläimestä, lemmikkieläimestä, tuotantoeläimestä tai vaikkapa koe-eläimestä. Nämä luokittelut eivät aina noudata lajirajoja, esimerkiksi koira voi olla niin lemmikki kuin koe-eläinkin, toisinaan myös tuotantoeläin. 

Sami Torssonen Turun yliopistolta toteaa, että marxilainen luokkakäsitys soveltuu eläinten aseman arvioimiseen vain epäsuorasti. Vaikka suoraa analogiaa ihmisten ja muun lajisten eläinten välillä ei voi tehdä, vertailu Torssosen mukaan on silti kiinnostava ja paljastava.

”Olennaisin ero ihmisten ja muiden eläinten välillä on, että vain ihmisillä on pääsy niihin yhteiskunnallisiin asemiin, joita marxilainen luokka-analyysi käsittelee. Palkkatyöläisiä, omistavaa luokkaa tai vapautunutta proletariaattia eläimet eivät voi olla juridisesti eivätkä käytännöllisesti, minkä vuoksi tällaisiin asemiin kytkeytyvät riiston, sorron ja vallankumouksen analyysit eivät päde.”

Torssonen hakisi verrokkia muun lajisille eläimille ennemminkin orjien asemasta. 

”Orjat ja eläimet ovat sekä juridisesti että käytännöllisesti toisen omistuksessa, ja usein tuotantovälineiden asemassa. Marx totesikin, että ’orjanomistaja ostaa työntekijänsä kuin hevosensa’. Orjienpidosta haettava etu on tosin koskenut tyypillisimmin työpanosta, kun taas eläimiä sekä eläineritteitä usein syödään ja hyödynnetään muin tavoin, jotka eivät ole yhtä laajalle levinneitä ihmisorjien tapauksessa.”

Torssonen kuitenkin muistuttaa, että orjuuden ja eläinten kohtelun samankaltaisuuksia ei pidä ylikorostaa, ja sikälikin tarvitsemme uusia tapoja luokitella toisiamme ja hahmottaa toistemme asemia yhteiskunnassa. Hänen mukaansa se on ”välttämätön osa eläintuotannon kehittämistä ja lopulta alasajoa”.

Viheliäiset broilerihallit

Myös tuotantoeläinten keskenäisessä asemassa ja kohtelussaan on eroja. Kenties viheliäisin lihantuotannon innovaatioista on broilerihalli. 1950-luvulla lihantuotantoa varten isoksi jalostettuja kanoja alettiin kutsua broilereiksi. Sittemmin lajin kehitystä on ohjattu voimakkaasti: vielä 1960-luvulla broilerin kasvatusaika oli yli 60 vuorokautta, kun se on nykyisin noin 35 vuorokautta.

Kaiken ihmiskunnan (itse)ruoskimisen keskellä on hyvä pitää mielessä, että eihän tässä juuri kukaan ole lähtenyt liikkeelle siitä, että ”tänäänpä aiheutan mahdollisimman paljon pahaa”. Ajattelemattomuus ja tietämättömyys ovat verrattomasti pahuutta yleisempiä. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa emme enää voi vedota tietämättömyyteen. Me tiedämme ja seuraavaksi meidän täytyy toimia.
Teoksessa käytetty kuva on otettu varsin normaalissa suomalaisessa häkkikanalassa.

Yksilöä kohden tuotetun lihan määrä on tuona aikana kasvanut noin 700-900 grammasta lähes kahteen kiloon. Jalostuksen myötä lintujen kyky liikkua on rajoittunut niin voimakkaasti, ettei yksilö selälleen kaaduttuaan edes pääse ylös ja usein kuolee niille sijoilleen.

Broilereita kasvatetaan kymmenien tuhansien, jopa yli sadan tuhannen yksilön halleissa, joissa yhtä broileria kohti on alle A4-arkin verran tilaa. Yhdysvalloissa näitä tuotantolaitoksia kutsutaan nimellä Concentrated Animal Feeding Operation, Suomessa puhutaan perhetiloista.

Yksin Suomessa teurastetaan vuosittain noin 80 miljoonaa kanaa. Mikäli tulevaisuuden arkeologit tutkivat aikakautemme maakerrostumia, ne tunnistaa kananluista. Kanan luut merkkaavat antroposeenia eli aikakautta, jolloin ihmisten vaikutus maapalloon muuttui pysyväksi. Perintömme kertoo kuolemasta, mutta se näyttää myös aikanamme vallinneita luokkarakenteita.

Kentucky Fried Zoonosis

Samaan aikaan koronapandemian kanssa Euroopassa on levinnyt lintuinfluenssa tavalla, jota esimerkiksi Ruokavirasto kuvailee huolestuttavaksi. Pääosin lintuinfluenssa on tarttunut nimensä mukaisesti lintuihin ja tappanut lintuja, mutta helmikuussa 2021 Venäjän viranomaiset ilmoittivat myös ihmisten saaneen tartuntoja.

Vaikka Venäjällä ihmisiin tarttuneet virukset onnistuttiin pysäyttämään, muistuttaa tämä alati läsnä olevasta riskistä, joka liittyy vahvasti eläinteollisuuteen. Tuottajajärjestöt ja tuottajat ovat reagoineet lintuinfluenssan leviämiseen odotetulla tavalla ja miljoonia tuotantoeläimiä on jälleen hätäteurastettu. Tämä ei ole ongelmaan puuttumista, tämä on ainoastaan reagoimista.

Suomeen rantautunut Kentucky Fried Chicken hankkii kanansa Puolasta. Vuonna 2020 lintuinfluenssa iski pahasti myös Puolaan, jossa on panostettu voimakkaasti siipikarjantuotantoon. Panostukset ovat tuoneet kasvaneen myynnin ohella myös salmonellaa.