FAQ

Carousel Banner_FAQ

Häiriköt-päämaja on kulttuurihäirintään keskittynyt sivusto. Kulttuurihäirintä on taiteen ja aktivismin rajapinnassa tapahtuvaa liikehdintää ja toimintaa, joka haastaa yhteiskuntamme valtarakenteet. Termi kulttuurihäirintä (culture jamming) on johdettu sodankäyntiin liittyvästä termistä radiohäirintä (radio jamming). Kulttuurihäirinnän avulla voidaan luoda häiriötiloja julkiseen tilaan ja nämä häiriöt mahdollistavat maailman näkemisen toisin.

Mitä kaikkea kulttuurihäirintä on?

Kulttuurihäirintä materialisoituu monessa muodossa, eikä turhan tarkkoja rajauksia kannata tehdä. Usein kulttuurihäirintä on vastamainoksia, katutaidetta tai vaikka odottamattomia performansseja julkisessa tilassa.


Rakastatteko neuvostoliittoa?

Kukapa nyt ei rakastaisi?


Häiriköt-päämajan seinällä on mainosbannereita ja silti väitätte olevanne mainoskriittisiä. oletteko kenties hieman skitsofreenisiä?

Mielestämme on tärkeää suhtautua mainoksiin kriittisesti. Suhtaudummehan kriittisesti lähes kaikkeen muuhunkin inhimilliseen. Se, että yritykset ja poliitikot ovat valinneet mainoksen pääasialliseksi viestintätavaksi meille kuluttajakansalaisille viestimiseen tarkoittaa nähdäksemme sitä, että mainoksiakin tulisi tarkastella kriittisesti. Mikäli törmäämme mainokseen, joka on turhan paljon ristiriidassa mainostajan toimien kanssa, teemme siitä mielellämme vastamainoksen.
Nähdäksemme on myös täysin asiallista kommentoida ja analysoida mainoksia niiden omaa muotokieltä käyttäen.


Kuinka aiotte popularisoida tiedettä? ja miksi ihmeessä?

Yhteiskunnassa, jossa poliitikot pyrkivät kuristamaan yliopistot, koulut ja opiskelijat kaikin mahdollisin keinoin, tarvitaan meluisia puheenvuoroja järjen äänen puolesta.
Vastauksemme pääministerin ”kaiken maailman dosentit” -letkautukselle on sarja Häiriköivät dosentit -tilaisuuksia. Dosenttimme eivät päivystä puhelimen vieressä, vaan astuvat yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön.
Häiriköivät dosentit -tapahtumat tuovat yleisön eteen tutkijat, aktivistit ja taiteilijat, jotka pureutuvat eri suunnista kulloiseenkin aiheeseen. Tilaisuuksissa syntyneistä huomioista teemme kulttuurihäirinnällisiä ulostuloja, joita levitetään Voiman lisäksi internetin tietoverkoissa ja jotka ajoittain löytävät tiensä myös julkiseen tilaan.
Meille mikään inhimillinen ei ole vierasta. Käsittelemme muun muassa finanssikriisiä, sukupuolirooleja, ihmisoikeuksia ja alkuperäiskansojen asemaa yhteiskunnassa. Puimme ilmastonmuutosta, demokratian kriisiä, nationalismia, eläinoikeuksia ja