Antropologisia häiriöitä

Häiriköt-päämaja ja AntroBlogi ovat löytäneet toisensa ja aloittavat yhteistyön!

Haluamme yhdessä tarjota kansalle entistä tutkitumpaa ja kulttuurisempaa häirintää, sekä yhteiskunnallisesti iskevämpää antropologiaa. Meitä yhdistää etenkin kiinnostus kaikkeen inhimilliseen toimintaan ja sen merkityksiin, seurauksiin ja taustoihin.

Tavoitteenamme on popularisoida tiedettä kulttuurihäirinnän avulla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että tulemme aina sopivan tilaisuuden tullen sekaantumaan toistemme tekemisiin; tuomalla häirintää antropologiaan, ja antropologiaa häirintään.

AntroBlogi on laajalle yleisölle suunnattu verkkojulkaisu, joka kommentoi etenkin suomalaista elämää ja yhteiskuntaa antropologien silmin nähtynä. Antropologeista koostuvaa toimituskuntaa luotsaavat päätoimittajat Miia Halme-Tuomisaari (VTT, LLM) ja Timo Kallinen (VTT) sekä toimituspäälliköt Suvi Jaakkola (tohtoriopiskelija) ja Ninnu Koskenalho (VTM).

AntroBlogia voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä.

Kulttuurihäirintä on taiteen ja aktivismin rajapinnassa tapahtuvaa yhteiskunnallista kommentaaria, jonka ammattilaisia Häiriköt ovat. Häiriköt-päämaja on ensimmäinen suomalainen kulttuurihäirintään keskittynyt media. Häiriköintiä voi seurata tuttuun tapaan myös Facebookissa.

Mutta miksi kulttuurihäirintää tarvitaan? Kaupunkitila pyhitetään kaupallisuudelle. Julkinen tila muuttuu vähitellen puolijulkiseksi tilaksi – tilaksi, jota hallinnoivat yritykset. Katukuvaa koristavien valotaulujen ohella mainokset täyttävät ihmisten väliset viestintäkanavat. Poliittiset puolueet ovat valinneet mainonnan tavakseen kommunikoida kansalaisille.

Kulttuurihäirintä kyseenalaistaa tämän kehityksen ja kääntää kritisoimiensa viestien merkitykset päälaelleen.

Me kaikki ymmärrämme, että toimiakseen demokratia tarvitsee valistuneita kansalaisia. Meidän kuluttajakansalaisten pitää nähdä kiiltävää pintaa syvemmälle ja tunnistaa yhteiskuntamme ongelmakohdat. Pelkkä häiriöiden luominen ei kuitenkaan riitä meille, kapina pelkästään kapinoimisen riemusta ei ole hirvittävän kiinnostavaa. Suhtaudumme kulttuurihäirintään hyvänä työkaluna ja nostamme kulttuurihäirinnän keinoin esiin myös akateemista tutkimusta.

Liity seuraamme ja katso itsestäänselvyyksien läpi!

Lisätietoja Häiriköt-päämajasta: Jari Tamminen, jari.tamminen@voima.fi

Lisätietoja AntroBlogista: Miia Halme-Tuomisaari, toimitus@antroblogi.fi