Lukuaika: < 1 minuutti

Vahvistetaan nuorten identiteettiä

SSV on Afrikan sarven kehitysyhteistyön suomalainen kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää alueen rauhaa ja kehitystä. SSV:llä on tällä hetkellä käynnissä neljä kehitysyhteistyöhanketta. Suomessa teemme globaalikasvatusta ja koulutuksia nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Järjestämme myös Somalia-toimijoiden asiantuntija­seminaareja, ja neuvomme jäsenjärjestöjä yhdistystoiminnassa ja hanke­hallinnossa. Lisätietoja löytyy nettisivuiltamme www.somaliaverkosto.fi. Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa.

Suomessa jokaiselle oppilaalle kuuluu oikeus opiskella omaa äidinkieltään. Somalitaustaisille oppilaille tarjottava opetusmateriaali somalin kielen tunneille perustuu opettajien omiin resursseihin. Ulkoministeriön VGK -hankkeen kautta Suomen Somalia-verkosto (SSV) on tuottanut somalinkielistä globaalikasvatusmateriaalia opettajien käyttöön. Hanke toteutetaan pääasiassa Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Hankkeen materiaalit ovat kaikkien somalin kielen opettajien käytettävissä. Somalinkielisen globaalikasvatuksen materiaalien avulla on onnistuttu vahvistamaan oppilaiden identiteettiä, ja myös oppilaiden vanhemmilta on tullut runsaasti positiivista palautetta.

Globaalikasvatusta somalin -kielen tunneilla

SSV:n tuottamat materiaalit käsittelevät globaaleja kehityskysymyksiä, pakolaisuuden syitä, ilmastonmuutosta, ympäristönsuojelua, kierrätystä ja kestävää kehitystä. Materiaali antaa somalinkielisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden oppia ja käsitellä tärkeitä aiheita omalla äidinkielellään yhdessä somalitaustaisen kouluvierailijan kanssa.

Kouluvierailuja hankkeessa tehnyt koordinaattori Yassin Alibeto kokee oppilaiden vastaanoton hankkeelle olleen positiivinen: ”Kouluvierailujen aikana oppilaat kysyvät paljon kysymyksiä, ja ovat kiinnostuneita erityisesti minun taustastani ja miten olen päätynyt verkostolle töihin. Olen myös havainnut heidän olevan innostuneita uudesta opetus-materiaalista, erityisesti opettajien suosimat Kahoot-alustalle muokatut kysymykset ovat innostaneet heitä oppimaan.”

Somalin kielen opettaja Nimco Noor oppitunnillaan Maunulan ala-asteella.

Hanke toteuttaa Suomen
kehityspolitiikan tavoitteita

Hankkeen suunnittelussa on myös otettu huomioon Suomen kehityspolitiikan tavoitteet. Ajantasaisen ja faktapohjaisen tiedon avulla somalitaustaisen nuorten on mahdollista kasvaa omaa taustaansa ajatteleviksi ja globaaleja aiheita ymmärtäviksi aikuisiksi. Yksi hankkeessa tiiviisti mukana olevista opettajista Nimco Noor on kokenut hankkeen olleen hyödyllinen: ”Tuntimateriaalien kotitehtävät ovat tuoneet kiitosta vanhemmilta, jotka ovat löytäneet yhteistä keskusteltavaa lastensa kanssa.”

Hankkeen materiaaleja on hyödyntänyt jo yli 200 oppilasta.

Globe on Voima-lehden välissä julkaistava tiedotuslehti, joka koostuu globaalivaikuttamiseen ja -kasvattamiseen erikoistuneiden toimijoiden itse tuottamasta aineistosta. Saman muotoinen lehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Lue liite Voiman Issuusta tai alla olevasta ikkunasta.

Voit lukea liitteen myös painettuna Voiman 4/2022 välistä. Katso lehden jakelupisteet täältä.

D18.10.18

  • 17.5.2022
  • Kirjoittanut voima