Lukuaika: < 1 minuutti

Maakaasu ei ole vihreä sijoituskohde, piste

Silvia Modig

Instagram: @silviamodig

Facebook: @silviamodig

Twitter: @silviamodig

silviamodig.fi

Tarkastellaan asiaa vaikka näin: ensin säädät lain, jonka mukaan juureksiksi saa kutsua vain kasviksia ja asiassa on kuunneltava kasvitieteilijöitä. Sitten annat perään asetuksen, jonka mukaan naudanlihapihviä saa kutsua juurekseksi seuraavat 20 vuotta, sanoivat kasvitieteilijät mitä tahansa.

Käytännössä näin EU-komissio toimii esittäessään maakaasulle ja ydinvoimalle vihreää luokitusta EU:n taksonomiajärjestelmässä.

Taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä. Tarkoituksena on luoda kriteeristö sille, millaisia sijoituksia voidaan EU:ssa kutsua ilmaston kannalta kestäviksi.

Järjestelmästä päästiin sopuun EU-parlamentin, jäsenmaiden ja komission kesken vuoden 2019 lopussa. Ydinvoima ja maakaasu jätettiin neuvotteluiden ulkopuolelle, odottamaan komission erillistä delegoitua säädöstä asiasta.

Tammikuussa säädös vihdoin tuli: maakaasu ja ydinvoima ansaitsevat vihreän leiman. Siirtymäajan puitteissa tosin, mutta kuitenkin.

Ilmastotoimien näkökulmasta tämä on absurdia. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, jolla on valtavat ilmastopäästöt.

Maakaasun saaminen vihreälle listalle on kuitenkin tärkeä kysymys siitä riippuvaiselle Saksalle, ydinvoiman taas Ranskalle ja esimerkiksi Suomelle.

Kysymys kuuluu: Miten tällaisia päätöksiä voidaan tehdä kuulematta kansalaisyhteiskuntaa?

Näin jyrkästi jo tehtyjä ilmastolinjauksia vastaan menevä päätös vaatii yhteiskunnallista keskustelua. Se vaatisi myös läpinäkyvät perustelut ja kunnollisen vaikutusten arvioinnin. Mutta sellaisia ei ole tulossa.

Nyt kun delegoitu säädös on esitetty, jäsenmaat ja EU-parlamentti voivat vain joko hyväksyä tai hylätä sen. End of story.

Ympäristöjärjestö ClientEarth ilmoitti helmikuussa haastavansa komission EU-tuomioistuimeen taksonomiaan liittyvien kysymysten takia. ClientEarth on pyytänyt komissiolta selvitystä siitä, miten bioenergian, kuten puun polttamisen, voidaan katsoa vaikuttavan merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, kun se tutkitusti aiheuttaa haittaa ilmastolle.

Vastaavia kanteita on odotettavissa myös maakaasusta ja ydinvoimasta, jos komission esitys menee läpi.

Koko taksonomiavyyhti on kuin seuraisi Don’t Look Up -elokuvaa todellisuudessa. Taksonomian on tarkoitus olla luotettava, tiedeperustainen järjestelmä, joka ehkäisee yritysten viherpesua. Kun ehdotetaan vihreää luokitusta maakaasulle, se käytännössä tekee luokittelujärjestelmästä viherpesuautomaatin.

Tällä hetkellä ainoa mahdollisuus estää komission maakaasua ja ydinvoimaa koskevaa esitystä astumasta voimaan, on että EU-parlamentti äänestää sen kumoon. Jäsenmaat niin tuskin tekevät.

  • 16.3.2022
  • Kirjoittanut voima