Tidningen Voima öppnar ett galleri med svenskspråkiga motreklamer på sin hemsida

Motreklamer är både experimentell bildjournalistik, aktivism och konst, samt kan även användas som pedagogiska redskap inom mediafostran. Det kan handla om att till exempel sätta finanskrisen, könsroller, mänskliga rättigheter och ursprungsfolkens ställning i samhället under lupp. Motreklamerna lär oss kritiskt tänkande och uppmuntrar oss att fundera över hur reklamer påverkar vårt dagliga liv.

För betraktaren är det betydelsefullt att få uppleva kultur och konst på det egna modersmålet. Svenska dagen är ett passande tillfälle att publicera det svenskspråkiga motreklamsgalleriet som uppdateras varje månad.

Tidningen Voima har sedan 1999 publicerat motreklamer. Från och med 2020 har motreklamer och medföljande artiklar på svenska publicerats i tidningen Ny Tid.

Sedan Aristofanes komedier för nära 2500 år sedan har satiren varit ett av de främsta verktygen för att blottlägga orättvisor och avkläda konungar. Jari Tamminen följer med sina motreklamer i de bästa satirikernas fotspår genom att vara både upplysande, fyndig och uppseendeväckande. De journalistiskt skrivna artiklarna i anslutning till det klatschigare visuella elementet har suttit som hand i handske för Ny Tids folkbildande strävan, och tidskriften är stolt över att ha kunnat bidra till att motreklamer nu finns tillgängliga även på svenska”, kommenterar Ny Tids huvudredaktör Janne Wass.

Flerspråkiga motreklamer ställs ut på Spektakelakademins utställning på kulturcentret Stoa fram till den 13.12. Verken på Spektakelakademin är på svenska och finska, samt även på samiska, ryska, farsi, arabiska och kurdiska. 

Motreklamer har en etablerad roll inom undervisningen och kan som sådana användas som undervisningsmaterial. I november ordnas finskspråkiga lektioner och workshoppar på Stoa för skolelever. I december är  Stiftelsen Pro Artibus ansvarig för att driva lektionerna på svenska på Stoa.

”Verkstäder och undervisning i motreklam har varit en del av finskspråkiga skolors undervisningsprogram i åratal. Det är på tiden att införa detta även i den svenskspråkiga undervisningen. Vi bör undervisa ungdomar i bildtolkning och ge verktyg till hur man tolkar reklamer, förhåller sig kritiskt till det som presenteras i reklamer samt överhuvudtaget uppmuntra till att vidga vyerna i vårt konsumtionsbeteende”, säger Stiftelsen Pro Artibus verkställande direktör Nina Toppila.

Du hittar svenskspråkiga motreklamsgalleriet här.