Nepalin vuoristokylissä kasvatetaan ilmastotietoisuutta

Syrjäisissä vuoristokylissä asuvat nepalilaiset kokevat jo ilmastonmuutoksen vaikutuksia arjessaan, mutta he eivät tiedä, että sään muutosten taustalla on ilmastonmuutos. Siksi ilmastotietoisuuden lisääminen on maassamme hyvin tärkeää.

”Olen kouluttautunut ilmastovaikuttajaksi”

Tekstin kirjoittaja Phurpa Lama on ilmastoaktivisti, -kouluttaja ja -lobbari Nepalin pääkaupungista Kathmandusta. Hän toimii monenlaisissa vapaaehtoistöissä, muun muassa itse perustamassaan Light Up for a Better Nepal -hankkeessa maan köyhissä vuoristokylissä.

Synnyin ja kasvoin Helambun vuoristokyläalueella Sindhupalchokissa Nepalissa, lähellä Tiibetin rajaa. Suoritin kotimaassani keskiasteen opinnot sosiologiassa ja englannin kirjallisuudessa. Vuonna 2009 sain mahdollisuuden osallistua lyhyelle ilmastolähettiläskurssille Tanskassa. Kurssin jälkeen suoritin Tanskassa puolentoista vuoden mittaiset globaalitutkimuksen (Global Studies) opinnot, joissa käsiteltiin myös ympäristön kestävyyteen, ilmastonmuutokseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä asioita.

Heti opintojen päätyttyä muutin takaisin kotimaahani soveltamaan oppimaani käytäntöön Nepalin syrjäisissä maaseutukylissä, josta olen myös itse kotoisin. Tällä hetkellä asun Kathmandussa ja työskentelen ilmaston puolesta täysipäiväisenä vapaaehtoisena perheeni tuen avulla. Toimin tukihenkilönä NEFIN:in (Nepal Federation of Indigenous Nationalities) ilmastonmuutosohjelmassa, jossa tehdään edunvalvontaa, tutkimusta ja koulutusta. NEFIN työskentelee ilmastonmuutoksen ja Nepalin alkuperäiskansoihin liittyvien haasteiden parissa ja ilmastonmuutosohjelmassa käsitellään myös YK:n REDD+ -prosessia, jonka avulla kehittyviä maita kannustetaan metsäkadon aiheuttamien päästöjen vähentämiseen.

Olen kouluttautunut ilmastovaikuttajaksi myös Yhdysvaltain entisen varapresidentti Al Goren Climate Reality Leadership Program -ohjelmassa. Toimin ohjelmassa mentorina ja vapaaehtoiskoordinaattorina muille ohjelman ilmastovaikuttajille. Lisäksi olen pitänyt yli 50 esitystä ilmastonmuutoksesta Nepalin syrjäisissä kylissä ja järjestänyt konferensseja ja työpajoja muun muassa nuorille ja maaseutukuntien poliittisille päättäjille.  

”Lampun valo tuo hymyn maaseudun köyhien ihmisten huulille”

Muun vaikuttamistyön ohella olen perustanut kotimaassani projektin nimeltä Light Up a Life For A Better Nepal, jota toteutan yhdessä intialaisten kollegoideni kanssa. Aloitin sen jo pari päivää sen jälkeen, kun Nepalissa koettiin tuhoisa maanjäristys vuonna 2015.

Toimitamme aurinkovoimalla toimivia lamppuja kyliin, joissa kaikilla asukkailla ei ole käytössään sähköä. Yksinkertaisten, mutta tarpeellisten lamppujen saaminen kyläläisten käyttöön on hyvin tärkeää. Samalla levitämme tietoa petrolilla toimivien lamppujen haitallisuudesta. Projekti alkoi hätäapuna ja se jatkuu yhä. Aurinkosähkölaitteistojen avulla kyläläiset voivat myös ladata puhelimiaan. Tavoitteenamme on tuoda aurinkoenergiajärjestelmiä satoihin sellaisiin koteihin, joissa ei tällä hetkellä ole lainkaan sähköä.

Laajemmin ajatellen Light Up a Life For A Better Nepal -projektin tarkoituksena on korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuva valaistusjärjestelmä Nepalin syrjäisissä vuoristokylissä kokonaan kestävämmillä vaihtoehdoilla, sekä herättää päättäjien huoli ja kiinnostus uusiutuviin energiantuotantomuotoihin siirtymisestä.

”Meidän on onnistuttava pysäyttämään ilmastonmuutos”

Nopeasti vetäytyvät Himalajan jäätiköt, lämpötilojen nousu, voimakkaat ja epätasaisesti jakautuvat sademäärät sekä äärimmäisten sääilmiöiden, kuten tulvien ja kuivuuden lisääntyminen ovat nyt jo selvästi nähtäviä ilmastonmuutoksen merkkejä Nepalissa. Ilmastonmuutos koettelee maassamme erityisesti köyhiä ihmisiä ja korkealla Himalajan vuoristossa asuvia alkuperäiskansojen edustajia.

Nepalissa ilmastonmuutokseen liittyvän tietoisuuden kasvattamisen lisäksi tärkeää on luonnonvarojen säilyttäminen, puhtaan sähköntuotannon kehittäminen, liikenteen uudistaminen sekä kaikkien järjestelmien kehittäminen mahdollisimman tehokkaaksi. Työhön on välttämätöntä saada mukaan toimijat paikallistasolta koko valtion tasolle.

Nepalin hallitus tekee tällä hetkellä parhaansa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Tärkeintä on, että olemme allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen sekä toimittaneet YK:lle sopimukseen liittyvät aiotut kansalliset panoksemme (INDC:t). Olemme siis ilmoittaneet millaisiin ilmastositoumuksiin olemme valmiita. Nähtäväksi jää, miten vaikuttaviin toimiin nykyinen hallituksemme pystyy. Tällä hetkellä hallitus keskittyy toimintatapojen, ohjelmien ja projektien kehittämiseen, jotta saamme maamme päästöt oikealle raiteelle. Hallituksella on kuitenkin ollut vaikeuksia ainakin syrjäisissä kylissä olevien ihmisten tavoittamisessa, jotta ilmastotietoisuus maassamme saataisiin lisääntymään.

Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka näkee ilmastonmuutoksen vaikutukset elinympäristöissämme. Tämä vaikuttaa elämäntapoihimme monin tavoin. Samaan aikaan olemme ensimmäinen sukupolvi, jolla on käsissään riittävät ratkaisut ilmastokriisin torjumiseksi. Meidän on onnistuttava pysäyttämään ilmastonmuutos oman itsemme ja tulevien sukupolvien vuoksi, sekä tehtävä maailmasta parempi paikka elää ihan jokaiselle.

[ilmastoterveisia]