Vihreä 
vallankumous

 

Viime vuosina ­biotalous ja biopolttoaineet ovat olleet keskusteluissa kovasti esillä, sillä niistä on tarkoitus rakentaa yksi Suomen energiajärjestelmän kulma­kivistä. Me Neste ­Spoilissa uskomme, että Vihreän kullan maa 2.0 on kulman takana.

Tuotamme suomalaista biopolttoainetta, joka edustaa tarvitsemaamme vih­reää vallankumousta ja on tunnetusti maailman puhtainta. Eikö olekin näin, Greenpeace Nordicin maajohtaja Sini Harkki?

Neste Spoil -lehti julkaistiin Voiman 10/2018 liitteenä.
Neste Spoil -lehti julkaistiin Voiman 10/2018 liitteenä.

”Ei se kyllä ole. On olemassa harha, että voisimme polttoainetta muuttamalla tehdä liikenteestä nollapäästöisen – kuten meidän pitää tehdä. Maapallon resurssit eivät ikinä riittäisi siihen, että pitäisimme liikenteen entisenlaisena ja ainoastaan korvaisimme fossiiliset polttoaineet biopolttoaineilla. Kestävät biopolttoaineen raaka-aineet, jätteet ja tähteet, riittävät korvaamaan vain muutaman prosentin ­nykyisestä polttoaineen kulu­tuksesta.”

Mutta bioenergia on osa kiertotaloutta, ja siten bioteknologia on aina hyvää.

”Puuta ja kasveja polttaessa syntyy päästöjä ihan yhtä lailla kuin fossiilisiakin poltettaessa. Esimerkiksi palmuöljyn päästöt ovat selvästi pahemmat kuin fossiilisen dieselin, kun otetaan huomioon epäsuorat vaikutukset sademetsien raivaamisineen. Myös turve on loistava esimerkki siitä, että luonnosta otettava asia on lähempänä fossiilista polttoainetta kuin mitään vihreää.”

Me Neste Spoilissa olemme kyllä yksi maailman suurimmista palmuöljyn ostajista – tarvitsemmehan raaka-ainetta biodieseliimme – mutta tämä on vain hyvä. Meidän suomalaisten pitääkin näyttää mallia bio­polttoaineiden tuotannossa, olemmehan vastuullisia.

”Olette kyllä sitoutuneet erilaisiin periaatteisiin, mutta yhtiö toimii markkinoilla, joilla laki ja valvonta eivät käytännössä toimi. Tuotantoon liittyy väistämättä rikollisuutta, korruptiota ja ihmis­oikeusloukkauksia. Ette te ole sen parempia tai enempää irti tästä kuviosta kuin muutkaan, ja valitettavasti esimerkkiänne seuraten moni muukin on keksinyt tehdä biopolttoainetta palmuöljystä.”­

Meidän uusi Uusiutuva ­diesel valmistetaan kuitenkin kokonaan jätteistä. Tämä on hieno avaus.

”On tietenkin sikäli hyvä, että siinä ei ole käytetty raakapalmuöljyä. Käyttämistänne jätteistä ja tähteistä iso osa on kuitenkin palmuöljyteollisuudesta pe­räisin. Käytätte erilaisia prosesseissa sivuun jääviä massoja ja aika isoissa määrin myös niin sanottua palmurasvaa, joka on saatu luokiteltua jätteeksi ja tähteeksi. Meidän mielestämme palmurasva on markkinoilla myytävä tuote samoin kuin palmuöljykin. Sitä ei pitäisi laskea jätteeksi ja tähteeksi, ja siksi en ole vakuuttunut siitä, etteikö tämä nykyinenkin tuote kiihdyttäisi sademetsien raivaamista. Ostamalla sivuvirtoja – vaikka tätä palmurasvaa – mahdollistatte sen, että tuottajat pystyvät toimimaan kannattavammin. Näiltä tuottajilta ei pitäisi ostaa mitään ­ennen kuin ne parantavat tapansa.”

Yksi raaka-ainetoimittajistamme, Bilmar, tosiaan osallistuu yhä sade­metsien raivaamiseen palmu­öljy­plantaaseiksi.

SININ EKOVINKIT

Ympäristöahdistus vaivaa ja syyllisyydentunne lamaannuttaa, mikä avuksi?

”Ilmastonmuutoksen torjuminen nähdään helposti sarjana luopumisia, mutta eihän kyse ole ollenkaan siitä. Jos ajattelemme siirtymää kohti päästötöntä liikennettä, meidän kaik­kien elämänlaatua parantaa, ettei meidän tarvitse haistella pakokaasuja. Tavallisen kansalaisen kannalta tuottaisi pelkästään hyviä ­asioita, jos meillä olisi parempi joukkoliikenne ja kokonaan saasteeton liikenne.”

”Muutos pitää tehdä niin, että se parantaa eikä huononna elämänlaatuamme. Poliitikkojen pitää ottaa johtajuus ja kantaa vastuu. Meillä on myös poliitikkoja, jotka väistelevät tätä kysymystä. He korostavat sitä, kuinka tärkeää kansalaisten on muuttaa tottumuksiaan, vaikka on juuri poliitikkojen tehtävä osoittaa se oikea suunta ja rakentaa järjestelmää niin, että kaikissa tilanteissa on aina helpointa ja halvinta tehdä se hyvä valinta. Ei saa olla niin, että kansalaisen pitäisi olla miljonääri tai alan tutkija kyetäkseen tekemään oikeita valintoja.”

Koko Neste Spoil -lehti luettavissa myös täällä.