Lukuaika: < 1 minuutti

Valter Tornberg – In Medias Res


Tapahtuman tiedot


Loisten, valkoisen leivän, muinaisten kalojen, ranskalaisen byrokratian ja paleoliittisen taikuuden riivaama ‘In Medias Res’ pohtii itsellemme antamaa asemaa meistä erillisiksi ajateltujen asioiden keskellä sekä tästä johtuvaa vieraantumista ympäröivistä maailmoista.

Nykytulkintana ikivanhoista suullisista perinteistä, ääniessee rakentuu moniselitteisten analogioiden, epämääräisten ristiviittausten ja anekdoottisen tarinankerronnan varaan. Teos luo siltoja useiden aikajanojen välille ja spekuloi pohjattomasti kietoutuneita yhteyksiä maailmassa jossa asiat valtaavat meidät, nielaisevat meidät kokonaisena ja sylkevät meidät ulos muuttuneina.

Valter Tornberg työskentelee multimediainstallaatioiden ja -performanssien sekä kirjoittamisen parissa, avaten teknologisia, ideologisia ja poliittisia rakenteita kuvien ja ihmiskeskeisten tiedontuotannon mekanismien takana. Tutkien vaihtoehtoisia maailmankuvia ja ekologisia rakenteita, ulottuen esihistoriallisista ilmiöistä digitaalisiin teknologioihin, Tornberg käsittelee teoksillaan moniselitteisyyksiä jotka antavat tilaa uudenlaisille kerrostumille ja liittoumille.

ENG:

As a contemporary rendition of the age-old oral traditions, the audio essay draws its form as a constellation of ambiguous analogies, vague cross-references, weasel words, and anecdotic storytelling. Bridging together multiple timelines, the work speculates on the abyssal entanglements in a world immersed with things—things that engulf us, swallow us whole, and spit us out transformed.

Valter Tornberg’s works range from multimedia installations and performances to poetry and writing—unpacking technological, ideological, and political structures behind images and anthropocentric systems of knowledge production, along with the concomitant recursivity of knowledge. By researching alternative ecological figurations and worldings, reaching from pre-historic phenomena to digital technologies, Tornberg’s works explore ambiguities that can suggest more complex imbrications and alliances.