Lukuaika: 2 minuuttia

Jenni Toivonen – Are We There & Jani Lamminmäki – Toxic Flower


Tapahtuman tiedot


Jenni Toivonen – Are We There

Vuonna 1929 joukko suomalaisia, mukaan lukien Toivosen isoisovanhemmat ja heidän lapsensa muuttivat rakentamaan Brasiliaan Rio de Janeiron osavaltioon Penedo-nimistä siirtokuntaa, josta tuli yksi tunnetuimmista esimerkeistä suomalaisesta 1900-luvun utopiasiirtolaisuudesta. Yhteisön tarkoituksena oli elää harmoniassa luonnon kanssa, vegetaristista elämäntapaa noudattaen ja erossa kapitalistisesta yhteiskunnasta. Tänä päivänä kylää ympäröi muisto utopistisesta aikakaudesta sekä biodiversiteetiltään korkea, mutta uhanalainen Atlantin sademetsä.

Näyttely Are We There tutkii siirtolaisuutta, muistia ja ihmisen yhteyttä ympäristöönsä. Se kertoo historian peilautumisesta nykyisyyteen ja tarkastelee kaipuuta, nostalgiaa sekä utopian konseptia inhimillisen toiminnan lähtökohtana. Työn keskiössä on performatiivinen matka entiseen siirtokuntaan, jossa Toivonen taiteen keinoin uudelleenkuvittelee ja -rakentaa menneisyyttä. Vanhat perhealbumista peräisin olevat valokuvat Brasiliasta asettuvat rinnakkain uusien teosten kanssa ja luovat yhteyksiä menneisyyden ja nykyisyyden välillä.

Kuten alkuperäisillä siirtolaisilla, projekti kumpuaa primitiivisestä tarpeesta vahvistaa yhteyttä ei-ihmiskeskeisen maailman kanssa. Teokset ovat rakentuneet osana kehollisia rituaaleja, joiden avulla taiteilija etsii vastauksia alkuperän ja rinnakkaiselon kysymyksiin. Samanaikaisesti näyttely reflektoi prosessia, jossa yrityksessämme rakentaa yhteyttä enemmän-kuin-inhimillisen maailman kanssa ja kokea sen tuottamaa kauneutta tulemme usein rajoittaneeksi ja muokanneeksi sen olemusta ja vapautta, unohtaen että olemme jo valmiiksi kietoutuneita toisiimme ollessamme osa niin kutsuttua ‘luontoa’.

Näyttely koostuu Toivosen Are We There (2019–) -teoskokonaisuuden osista ja kytkee yhteen eri tekniikoin tuotettua valokuvaa, liikkuvaa kuvaa, ääntä sekä samannimisen valokuvakirjan. Projektin teoksia on ollut aiemmin esillä mm. Valokuvataiteen museossa (2020), Foto Tallinn-taidemessuilla (2021) ja näyttelyssä qual a cor do horizonte (Aalto-yliopisto, 2021).

Jenni Toivonen (s.1993, Tampere) on Helsingissä ja Lissabonissa työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut hiljattain Taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston valokuvataiteen maisteriohjelmasta ja työskentelee valokuvan lisäksi liikkuvan kuvan, äänen, maalauksen, tekstin ja performanssin parissa. Taiteellisessa työssään Toivonen on keskittynyt käsittelemään elämän yhteenkytkeytyneisyyttä, ekologiaa, muistia sekä identiteettiä, joita hän tutkii usein kehon ja ympäristön materiaalisuuksien kautta.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Jani Lamminmäki – Toxic Flower

Olen käsitellyt taiteessani söpöyden-estetiikkaa. Minua kiehtoo erityisesti se, miten söpöys voidaan nähdä myrkyllisiä rakenteita hajottavana poliittisena voimana. Toxic Flower on taidenäyttely, jossa käsittelen söpöyttä valtarakenteena. Näyttelyn installaatio koostuu eri materiaaleista rakenneituista veistoksista ja akryylimaalauksista. Teoksissa käsittelen objektien söpöyttä, affektiivisuutta ja toisenlaisia todellisuuksia fantasian keinoin. Teoreettinen viitekehykseni pohjautuu Jason Dydynskin ja Sianne Ngain teksteihin. Paneudun Sianne Ngain esseeseen: The Cuteness of the Avant-Garde. Esseessä Ngai puhuu söpöydestä sosiaalisena rakenteena, johon sisältyvät kysymykset maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. Esseessä hän jakaa estetiikan kolmeen lokeroon, jotka ovat hullunkurinen, söpö ja mielenkiintoinen. Teokset ovat vahvasti queer-linssien läpi katsottuja. Eskapismi voi olla lääkiintää tai myrkkyä.

Jani Lamminmäki on Turkulainen kuvataiteilija, joka hyödyntää eri tekniikoita työskentelyssään. Hän on valmistunut Turun ammattikorkeakoulun kuvataiteenkoulutuksesta vuonna 2020. Lamminmäki työskentelee visuaalisuuden lisäksi kokeilevan äänen parissa.