Me ja muut eläimet 3

Suhteemme eläimiin on kokenut muutoksia. Samalla kun lemmikeistä on tullut osa perhettä, ovat tuotantoeläimet etääntyneet kauas ja pois kuluttajien silmistä. Kuolema on siivottu pois näkyvistä. Monien mielestä eläimen ruho, jossa on vielä pää jäljellä, on merkki vähintään barbaarisista asenteista. Eläimen siivoaminen pelkäksi puhdistetuksi ja tyhjiöpakatuksi leikkeleeksi sen sijaan näyttäytyy sivistyneenä. 

Muuttuvat eläinsuhteet tulevat tosiksi kaupoissa. Kasvisruoka on kasvattanut suosiotaan läpi 2000-luvun, mikä näkyy myös kuluttajille tarjolla olevan vegevalikoiman jatkuvana kasvuna ja monipuolistumisena. Toisaalta lihan kokonaiskulutus ei ole vastaavasti kääntynyt laskuun. Osa kuluttajista onkin hyödyntänyt halpuutuskampanjat täyteen mittaan ja lihan syömisestä on jopa muodostunut monelle keskeinen identiteetinrakennuspalikka. Kaikki tuohon palikkaan kohdistuva kritiikki tulkitaan kritiikiksi itseä kohtaan. 

Lihan kokonaiskulutuksen tasaisia numeroita on myös esitetty todisteeksi siitä, että koko kasvisruokabuumi on pelkkää humputtelua ja haihattelua. Tämä selitys ei kuitenkaan ota huomioon, miten eri-ikäisten kulutustottumukset eroavat toisistaan. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2016 lähes viidesosa 17–24-vuotiaista on luopunut lihan syömisestä tai ei ole sitä koskaan aloittanutkaan.