Nälkälakko-blogi: Neljäs päivä

Ilmastoliike on mielletty selkeästi nuorten liikkeeksi. Greta Thunberg innostaa laaja-alaisesti juuri nuoria aktivoitumaan ilmastokysymyksissä. Fridays For Future -liike on kasvanut globaaliksi ilmiöksi ja saanut laajaa huomiota. Onkin ymmärrettävää, että nuoret, joiden tulevaisuutta ilmastokriisi koskee, ottavat siihen kiihkeästi kantaa. Ilmastokriisin vaikutukset on nähtävissä jo nyt ja ne tulevat vain voimistumaan jyrkästi lähitulevaisuudessa, jos päästöjä ei saada rajuun laskuun.

Greta Thunberg Tukholmassa.

Nuoret tulevat elämään nykypolitiikan ja sillä säädeltävän kulutuskäyttäytymisen suorat vaikutukset.

Meistä nälkälakkoilijoista tuntuu siltä, että nuoret ovat joutuneet toimimaan yhteiskuntamme omatuntona. He ovat joutuneet lähtemään kaduille ja sanomaan suoraan, että “Hei, entäs meidän tulevaisuutemme?”. Viesti on arvokas ja samaan aikaan irvokas. Emmekö me aikuiset, poliittisen päätöksenteon iässä olevat, ilman näin suoraa vastuun penäämistä oivalla toimintamme seurauksia tai välitä niistä?

Kansalaisliikkeitä on läpi historian toiseutettu ja tehty naurunalaisiksi tytöttelyllä ja kutsumalla aktiiveja ja aktivisteja nuoriksi, ihan vain koska yhteiskuntamme ei arvosta nuorten ääntä yhtä paljon kuin vanhempien kansalaisten.

Samoin ruohonjuuritason kansalaisvaikuttamista pidetään usein vain nuorten tai opiskelijoiden toimintana. Nuorten ilmastoliikettä ja muitakin kansalaisliikkeitä pitää kuitenkin kuulla, paitsi siksi että asia koskee nuoria eniten, mutta myös siksi että nuorilla on näkemyksiä, joita aikuiset ja varttuneemmat eivät tavoita ihan vain perspektiiivistään johtuen. Me kaikki synnymme eri aikaan ja eri yhteiskuntaan ja siksi näemme asiat eri tavoin. Jokainen näistä näkökulmista on kullanarvoinen — erityisesti tänä aikana, jolloin tarvitsemme luovuutta enemmän kuin koskaan.

Me nälkälakkoilijat arvostamme yhtä lailla kaikenikäisten ihmisten näkemyksiä ja osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

Me kuulumme eri ikäryhmiin: nuorin meistä on 37- ja vanhin 66-vuotias. Meistä kahdella on lapsia, yhdellä lapsenlapsia ja koemme polttavaa tarvetta vaikuttaa jälkipolvien tulevaisuuteen. Koemme myös eettistä velvoitetta toimia oikein: tehdä tekoja, joilla on myönteinen vaikutus maailmaan ja olla hyvä esivanhempi.

Ajattelemme, että vastuu ilmastokysymyksistä on ensisijaisesti niillä, jotka ovat sallineet hiilipäästöjen kasvaa ja ovat osallistuneet haitalliseen yhteiskunnalliseen käyttäytymiseen. Siksi olemme nälkälakossa. Nälkälakkomme on poliittista toimintaa, ei itsemme vahingoittamista.

Elokapinan ydinarvoihin kuuluu itsestä huolehtiminen ja väkivallattomuus ja jokainen meistä nälkälakkoilijoista arvostaa kehoaan ja arvioi omia rajojaan jatkuvasti. Emme kannusta nuoria nälkälakkoon vaan päinvastoin teemme itse tällaista toimintaa, koska haluamme kantaa vastuumme tilanteesta radikaalilla tavalla, joka on meidän kehoillemme mahdollista.

Huomenna perjantaina on Greta Thunbergin aloittaman koululakon kaksivuotispäivä. Kannustamme kaikkia osallistumaan mielenilmaukseen Eduskuntatalon portailla klo 9–12.

  • 13.8.2020
  • Kuvat Teemu Silván