turve

Suomi on maailman suurimpia turpeen tuottajia. Turvesuomi-projekti tähtää turpeennoston hallittuun alasajoon

Turvetuotanto on mittava taakka ilmastolle, vesistöille ja suoluonnolle, sanotaan IPCC:n tuoreessa raportissa. Suomi on maailman suurimpia turpeen tuottajia. Turvesuomi-projekti tähtää
Read More

Järjestöt raivostuivat suoluonnon tilasta

Luonto- ja lintudirektiiviä rikotaan Suomen soilla.
Read More