YhteiskuntaKirjoittanut susanna kuparinen

Sisäinen tarkastus suomii Voutilaista

Lukuaika: 4 minuuttia

Sisäinen tarkastus suomii Voutilaista

Teksti Susanna Kuparinen

Paavo Voutilaisen kalusteiden tarina jatkuu. Lakia ja ohjesääntöä rikottiin, kun Helsingin sosiaalijohtaja kulutti yli 70 000 euroa sisustamiseen, kaupungin sisäinen tarkastus toteaa – aivan odotetusti. Mutta tarkastajat huomauttavat myös toisesta asiasta: miksi sosiaalivirasto ei kilpailuta konsulttisopimuksiaan Voutilaisen entisen työnantajan kanssa?

Sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen rikkoi Helsingin kaupungin ohjesääntöä sekä kalusteostoissaan että kerjäläisprojektin konsulttipalveluiden hankinnassa, kaupungin sisäinen tarkastus ilmoitti maanantaina. Tutkinta aloitettiin Voimassa ja Fifissä kesän alussa julkaistun artikkelin Miljardin euron mies johdosta.

Tarkastajat tutkivat myös Voutilaisen edustusmenoja. Asiasta ei löytynyt huomautettavaa.

Sisäisen tarkastuksen muistio on luettavissa täällä: sivu 1sivu 2sivu 3sivu 4sivu 5sivu 6. Helsingin kaupunginhallituksen on määrä käsitellä asiaa ensi viikon maanantaina.

Helsingin sisäisen tarkastuksen muistio nostaa esiin uusia seikkoja yli 70 000 euron kalustehankinnasta, joka tehtiin ilman kilpailutusta ja sosiaalitoimen taloushallinnon laittomuusvaroituksista huolimatta.

Tähän asti Voutilainen on väittänyt julkisesti, että sisustussuunnittelun teki Divaani Oy. Sisäiselle tarkastukselle Voutilainen kertoi, että sisustussuunnittelun laatikin Viestintätoimisto Aurinkoinen Oy.

Viestintätoimisto Aurinkoinen Oy:n takaa löytyy Tila-ohjelmasta tuttu toimittaja Hanna Sumari. Voutilainen kertoo ottaneensa Sumariin yhteyttä vuonna 2007. Hän on käyttänyt firman palveluksia myös Helsingin Diakonissalaitoksella työskennellessään.

Sisäisen tarkastuksen raportissa todetaan, että Voutilaisen Aurinkoinen Oy:ltä tilaama suunnittelutyö maksoi veroineen 5 124 euroa. Summa ylittää kaupungin ohjeistuksen määrittelemän vähäisen hankinnan rajan, joka on 3 500 euroa.

”Tämän rajan ylittävät hankinnat on kilpailutettava ja niistä tehtävät päätökset merkittävä päätösluetteloon”, raportissa todetaan.

Näin Voutilainen ei tehnyt. Tarjouspyyntö, tarjous ja tilaus oli tehty suullisesti ja kaupungin oma HKR Arkkitehtuuriosasto sivuutettiin kokonaan. Sosiaalitoimella tai Aurinkoinen Oy:llä ei ollut esittää sisäiselle tarkastukselle suunnittelutyöstä minkäänlaista kirjallista materiaalia tai suunnitelmaa.

Raportissa Voutilainen vierittää vastuun Aurinkoinen Oy:n Hanna Sumarille: ”Voutilainen kertoi, että sosiaalivirastossa oli luotettu Viestintätoimisto Aurinkoinen Oy:n sisustussuunnittelijaan, joka kertoi, että valtaosa huonekaluista oli tilattavissa vain Divaani Oy:n kautta.”

Tämä ei pidä paikkaansa, tarkastus on todennut. Kalusteita oli saatavilla useilta alan yritykseltä. Ja vaikka pitäisikin, eihän kilpailutus toimi näin: nyt on kysytty yhdeltä yksityisyrittäjältä lausuntoa, jonka perusteella on todettu jatkoselvitykset tarpeettomiksi.

Hanna Sumari vastaa puhelimeen ulkomailta. Hän myöntää olevansa raportissa mainittu sisustussuunnittelija ja Aurinkoinen Oy:n toimitusjohtaja. Sumari ei halua kommentoida Voutilaisen tarkastukselle esittämää syytöstä: asiakkaan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä on kulunut vuosia. ”En ole julkisen hallinnon ammattilainen”, Sumari napauttaa kysyttäessä kilpailutuksesta.

Raportissa ihmetellään, että asiasta on tehty vain suullinen sopimus. Mitään ei ole paperilla, ei tarjouspyyntöä, suunnitelmaa, tilausta tai eriteltyjä laskuja. Sumarin ja Voutilaisen välillä tuntuu vallitsevan kova luottamus.

Oletteko te ystäviä, kuten sosiaalitoimessa huhutaan?

”Me ollaan Voutilaisen kanssa työn kautta ystäviä. Mulla on kaikkiin asiakkaisiin kova luottamus. Mulla ei ole missään mun töissä kirjallista sopimusta. Esimerkiksi kun teen mun päivittäisiä toimittajan töitä, niin ei mulla ole mistään sopimusta.”

Sumari kertoo ettei muista Voutilaisen ehdottaneen kirjallisen sopimuksen laatimista.

Sisäinen tarkastus kiinnittää muistiossaan huomiota siihen, että Voutilainen on kiertänyt hankintalakia usein samalla perustelulla: vastaavaa palvelua ei olisi muualta saatavissa. Sillä selitetään päätöstä tilata kalliit kalusteet Divaanilta. Siihen vedotaan myös, kun sosiaalitoimisto ostaa konsulttipalveluita Voutilaisen entiseltä työnantajalta Helsingin Diakonissalaitokselta.

Sisäisen tarkastuksen mukaan nimittäin myös kaupungin kerjäläis- ja asunnottomuusprojektien yhteensä 156 000 euron konsulttipalvelutilaus Diakonissalaitokselta rikkoo kaupungin ohjesääntöä. Konsulttipalveluostot tulisi yleensä kilpailuttaa, mutta suorahankintakin onnistuu, jos se perustellaan sääntöjen mukaisesti. Voutilainen ei ole tehnyt kumpaakaan.

Rahan siirto Voutilaisen entiselle työnantajalle on ollut tehokasta. Esimerkiksi Helsingin kerjäläistilanteen kartoituksen määrärahat, 128 500 euroa vuodessa, juoksevat kokonaisuudessaan Diakonissalaitokselle – ilman kilpailutusta tai edes perustelua päätösluettelossa.

”Olisi tullut kilpailuttaa”, tarkastus toteaa.

Yhden kalustehankintaan liittyvistä raskauttavimmista kysymyksistä raportti väistää kokonaan. Voutilaisen on useaan otteeseen kerrottu tilanneen kalusteet Divaanilta jo ennen kuin sosiaalilautakunta saattoi hyväksyä oston, ja siis marssineen häikäilemättä kaupungin demokraattisten päätöksentekoprosessien yli.

Sisäisen tarkastuksen mukaan sosiaalivirasto tilasi kalusteet 8. huhtikuuta, vasta lautakuntakäsittelyn jälkeen. Tarkastus ei ole kuullut talouspäällikkö Leena Karhu-Westmania tai hallintolakimies Anneli Levästä, jotka molemmat vahvistivat Voimalle vielä uudelleen, että kalusteet oli tilattu jo ennen lautakunnan kokousta. Kumpikin oli kuullut hankinnasta Voutilaisen lähimmältä alaiselta Jarmo Räihältä. Räihä kertoi asiasta myös Voimalle, mutta tarkastajat eivät ottaneet haastattelua huomioon.

Sisäinen tarkastus on kuullut asiasta ainoastaan Jarmo Räihää. Muistiossa mainitaan 24. maaliskuuta Räihän ja Karhu-Westmanin käymä puhelinkeskustelu, jonka sisällöstä osapuolet ovat eri mieltä.

Räihä on kertonut tarkastajille keskustelleensa Karhu-Westmanin kanssa vain hankintalain tulkinnasta. Karhu-Westman ihmettelee Räihän tarinaa. ”Räihä kyllä soitti minulle, mutta vain ilmoittaakseen, että kalusteet on jo tilattu. Minä sanoin, että arvasin sen.”

Voutilainen väittää, että ensimmäisen kerran päätös ilmestyi hänen eteensä 3. huhtikuuta. Karhu-Westman kertoi kuitenkin Voimalle, että hänelle päätösluettelo, joka sisälsi myös kalustehankintapäätöksen, lähetettiin sähköpostitse ensimmäisen kerran jo 24. maaliskuuta.

”Minulla on tämä sähköposti tallella”, Karhu-Westman kertoo.

Vielä huhtikuussa Voutilainen perusteli kalustehankintaa esteettisillä syillä. Helsingin kaupunginhallitukselle 10. kesäkuuta antamassaan selvityksessä syy hankintaan vaihtui. Voutilainen perustelikin ostoa hankintalain pykälällä, jonka mukaan ennalta arvaamaton syy, tässä tapauksessa sairastuminen ja kuolema, ovat riittävä syy toteuttaa hanke pikaisesti ”sosiaalijohtajan pikaisen työhönpaluun mahdollistamiseksi”.

Voutilainen vetoaa sekä selvityksessään että Helsingin Sanomien 6. elokuuta ilmestyneessä haastattelussa kahteen seikkaan. Ensinnäkin omaan sairastumiseensa ja sen tuottamiin ergonomisiin erityistarpeisiin, toiseksi sairaslomasijaisensa, sosiaalitoimen perhepalvelujohtajan Raili Metsälän kuolemaan: töihin oli palattava, mutta Voutilaisen oma terveydentila pakotti kiinnittämään erityistä huomiota työasentoihin. Siksi kalliit kalusteet.

Voutilainen antaa ymmärtää, että Metsälä kuoli yllättäen ja siksi Voutilainen oli pakotettu palaamaan töihin.

”Ikävintä on, että hän käyttää Raili Metsälän kuolemaa hyväkseen”, sosiaalitoimiston virkamies kommentoi Voimalle. ”Tosiasiahan on, että Raili Metsälä sairastui jo vuoden 2008 puolella eikä vuoden 2009 aikana ollut työssä.”

Väite Metsälän kuoleman aiheuttamasta äkillisestä työpaineesta tuntuu tosiaan erikoiselta. Vakavasti sairas Metsälä jäi pois töistä marraskuussa 2008, kaksi kuukautta ennen Voutilaisen sairastumista. Metsälä ei siis missään vaiheessa ollut Voutilaisen sijainen. Metsälän tehtäviä hoitamaan määrättiin sijainen, joka jatkaa tehtävässä edelleen. Voutilaisen oman sairausloman aikana hänen tehtävistään vastasi useita sijaisia. Voutilainen palasi töihin kolme viikkoa Metsälän kuoleman jälkeen.

Sosiaalitoimessa Raili Metsälä oli arvostettu ja pidetty johtaja. Hänen kuolemansa valjastamista osaksi kalustehankintaa on pidetty sosiaalitoimessa pöyristyttävänä.

Kaupunginhallitus käsittelee Voutilaisen selvitystä sekä sisäisen tarkastuksen raporttia 17. elokuuta ja laatii niiden pohjalta lausuntonsa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Sisäisen tarkastuksen raportti toimitetaan myös Helsingin rikospoliisille kansalaisen Voutilaisesta tekemän rikosilmoituksen tutkintaa varten.

Voima on tutkinut Paavo Voutilaisen kalusteostoja koko kesän. Lue Susanna Kuparisen aikaisemmat jutut Miljardin euron mies, Aitiopaikalla, En ollut paikalla sekä Sana sanaa vastaan.